Tag: Viktoras Hugo

Citata Nr. 6622

Melas – tai blogio įsikūnijimas.

Citata Nr. 6457

Nepaprasti laikai įteisina nepaprastus poelgius.

Citata Nr. 6446

Kas skaito, tas mąsto, kas mąsto, tas samprotauja.

Citata Nr. 6331

Vienišumas. Šiame žodyje įkūnytas pragaras.

Citata Nr. 6260

Tolerancija – geriausia religija.

Citata Nr. 6219

Būti šventam — išimtis, būti teisiam — taisyklė.

Citata Nr. 6110

Teisusis nepriekaištauja.

Citata Nr. 6105

Nuo šiol ateitis priklauso dviejų tipų žmonėms: mąstančiam žmogui ir darbo žmogui. Iš esmės abu jie sudaro nedalomą vienetą, nes mąstyti – reiškia dirbti.

Citata Nr. 6103

Leisk minčiai subręsti, bet neleisk pernokti: pernokusios mintys, kaip ir pernokę vaisiai, nenaudingos.

Citata Nr. 5995

Pakelti žmogaus sielą, pažadinti jo savigarbą yra daug daugiau, negu sušelpti kūną rūbu arba duona.

Citata Nr. 5933

Leisk minčiai subręsti, bet neleik pernokti: pernokusios mintys, kaip ir pernokę vaisiai, nenaudingos.

Citata Nr. 5599

Mirtis yra didžioji lygybė ir kartu didžioji laisvė.

Citata Nr. 5474

Kartais istorijoje kartojasi tai, kas buvo išgalvota pasakoje.

Citata Nr. 5448

Juokas – tarsi saulė: jis išveja žiemą iš žmogaus širdies.

Citata Nr. 5447

Pripažindamas savo kaltę, kaltininkas išgelbsti vienintelį vertą gelbėti dalyką – savo garbę.

Citata Nr. 5382

Tikra meilė niekados nepersisotina. Ji negali atšalti, nes yra grynai dvasinė. Laužas gali apsidengti pelenais, žvaigždė – niekada.

Citata Nr. 5346

Geras žmogus daugybę gerų darbų daro slapčiomis, kaip žmogus daro slapčiomis blogus darbus.

Citata Nr. 5304

Tas, kuris kiekvieną rytą susiplanuoja dienos darbus, ir laikosi savo plano, turi savo rankose giją, kuri išves jį iš labai įtempto gyvenimo labirinto.

Citata Nr. 5185

Melancholija – tai džiaugsmas būti nelaimingu.

Citata Nr. 5098

Nėra pasaulyje iškilmingesnio himno, kaip vaiko vogravimas.

Citata Nr. 5065

Visur muzika, pasaulis groja himną.

1 2 3 4
banner