Tag: Immanuel Kant

Citata Nr. 1966

„Lietuvių kalbą reikia išsaugoti, nes jinai turi raktą kuris išsprendžia ne tik filologines, bet ir tautų raidos paslaptis“

Citata Nr. 1852

Teisingumas turi nugalėti, net jei dėl to turėtų žūti visi pasaulio nenaudėliai.

Citata Nr. 1708

Aplinkybė, kad žmogus gali turėti vaizdinį apie savąjį Aš, be galo iškelia jį virš kitų būtybių, gyvenančių žemėje.

Citata Nr. 1670

Melas yra pažeminimas ir tartum savo žmogiškojo orumo sunaikinimas.

Citata Nr. 1661

Kiekviename gamtos moksle esama tiek tiesos, kiek esama matematikos.

Citata Nr. 1443

Išdrįsk būti, protingas, turėk drąsos remtis savo protu.

Citata Nr. 1391

Didelis garbės troškimas nuo seno protinguosius paversdavo pamišėliais.

Citata Nr. 1363

Žmogaus protas taip linkęs kurti, kad jau daug kartų pastatęs bokštą vėl ji griovė, norėdamas pažiūrėti, kokie jo pamatai.

Citata Nr. 1237

Didžiausias toks kūniškas malonumas, kuris neturi jokios koktumo priemaišos, – tai sveikam poilsis po darbo.

Citata Nr. 1132

Žmogus – ne daiktas, taigi jis ne tai, ką galima panaudoti tik kaip priemonę: visuose jo poelgiuose jį visada reikia traktuoti kaip tikslą patį savaime.

Citata Nr. 957

Valdovas nėra aukščiau už mokytus vyrus.

Citata Nr. 929

Bet, pasižiūrėję iš arčiau į žmonių užmačias ir siekimus, visur susidursime su jų brangiuoju Aš, kuris visada išlenda į priekį.

Citata Nr. 775

Vedybinio gyvenimo jungiama pora turi sudaryti tarsi vieną moralinę asmenybę.

Citata Nr. 740

Ką aš galiu žinoti? Ką turiu aš padaryti? Ko galiu tikėtis?

Citata Nr. 714

Du dalykai pripildo mano protą nuolat didėjančios nuostabos ir pagarbios baimės… žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsniai manyje.

Citata Nr. 523

Dailioji lytis turi lygiai tiek pat proto kaip ir vyriškoji, tik tas jos protas yra dailus, o mūsasis vadintinas giliuoju.

Citata Nr. 314

Mažiausiai mirties bijo tie žmones, kurių gyvenimas turi didžiausią vertę.

Citata Nr. 167

Kai kalbame apie dorovinę vertybę, mums rūpi ne poelgiai, kuriuos matome, o vidiniai jų principai, kurių nematome.

Citata Nr. 76

Blogiui reikalingas slaptumas.

banner