Tag: Fiodoras Dostojevskis

Citata Nr. 6428

Kvailys, pripažinęs esąs kvailys, jau nėra kvailys.

Citata Nr. 6381

Ne protas svarbiausia, o kas jį valdo: prigimtis, širdis, kilnumas, išsilavinimas.

Citata Nr. 6368

Senas sielvartas didžiosios žmogaus gyvenimo paslapties dėka pamažu tampa tyliu, graudžiu džiaugsmu. – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 6329

Palaistyti žemę savo džiaugsmo ašaromis ir mylėti tas džiaugsmo ašaras. – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 6265

Nieko nėra pasauly sunkesnio kaip tiesumas ir nieko lengvesnio kaip meilikavimas.

Citata Nr. 5989

Tikroji tiesa ir tikras grožis visada verčia mus visiems viską atleisti …

Citata Nr. 5861

Viskas praeis, viena tiesa teliks. – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 5770

Aš manau, kad jei šėtono nėra ir, vadinasi, jį sukūrė žmogus, tai sukūrė jį pagal savo paveikslą ir panašumą.

Citata Nr. 5707

… išniekinta žmogaus prigimtis ir nusikaltusi širdis pačios už save žiauriau keršija negu bet kuris žemiškasis teismas! Negana to: teismas ir žemiškoji bausmė netgi palengvina prigimties skirtą bausmę, netgi būtinai reikalingi panašiais atvejais nusikaltėlio sielai, nes gelbsti ją nuo nevilties …

Citata Nr. 5693

… ar žmogus sukūrė dievą, ar dievas žmogų?

Citata Nr. 5640

Patirsi didį sielvartą ir tame sielvarte laimingas būsi. Štai tau priesakas: sielevarte laimės ieškok. Dirbk, be paliovos dirbk.

Citata Nr. 5555

Kas myli žmones, tas ir jų džiaugsmą myli…

Citata Nr. 5523

Ko vertas tikėjimas per prievartą? – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 5459

Būti žmogumi – tai savo laimės negrįsti kitų nelaime.

Citata Nr. 5405

Žmogus gali tvirtai pasijusti, kai jis tampa visumos dalis.

Citata Nr. 5311

… meilei reikia pinigų… Jinai tars jam: „Aš esu tavo …“, ir jis tuojau griebs ją ir išsiveš, taigi reikia, kad būtų kuo išsivežti.

Citata Nr. 5133

Suvokti, įsijausti galima ir teisingai, ir iš karto, bet žmogumi tapti iš karto negalima, žmogų savyje reikia išugdyti.

Citata Nr. 5016

Kas myli žmogų, tas ir jo džiaugsmą myli.

Citata Nr. 4996

Nesgi žinokite, mielieji, kad kiekvienas iš mūsų yra neabejotinai kaltas dėl visų šioje žemėje, ne tiktai todėl, kad mes visi esame kalti, bet kad ir kiekvienas atskirai yra kaltas dėl visų žmonių ir dėl kiekvieno atskirai šioje žemėje.

Citata Nr. 4940

Juk žmonės sutverti laimei, ir kas yra visiškai laimingas, tas turi teisę tarti sau: „Aš įvykdžiau dievo priesaiką šioje žemėje“. Visi teisuoliai, visi šventieji kankiniai buvo laimingi.

Citata Nr. 4938

Jei žmogus pyksta, tai dar nereiškia, kad jis blogai elgiasi.

1 2 3 4
banner