Tag: citata apie senatvę

Citata Nr. 6536

Ar yra senatvėje, abejingumo amžiuje, kai žmogus nebepajėgia nei duoti, nei imti kitokių malonumų, didesnis malonumo šaltinis už skaitymą ir mąstymą!

Citata Nr. 5748

Jaunystė – laikas kaupti išmintį, senatvė – laikas ją taikyti.

Citata Nr. 5466

Susenti – reiškia, atskratyti praeities baimės.

Citata Nr. 5461

Senatvė yra tam, kad patirtų nemalonumus, bet jai turi pakakti išminties juos nuolankiai iškęsti.

Citata Nr. 3960

Žmogus visada esti tokio amžiaus, kokia yra dvasia: senatvė prasideda tada, kai nebesuvoki pirmyn einančio gyvenimo, kai nebeįstengi suprasti ir mylėti.

Citata Nr. 3884

Susenti – reiškia, atsikratyti praeities baimės.

Citata Nr. 3815

Žmonės tampa išmintingesni, kai pradeda senti, o visuomenė – gerėti.

Citata Nr. 3305

Senatvės sunkumai – tie patys gyvenimo sunkumai, tik didesni.

Citata Nr. 2874

Sakysite, tai buvo juodieji viduramžiai. O dabar juk gyvename šviesos amžiuje. Niekas raganų nedegina… Tačiau žmogaus prigimtis nuo to laiko nė kiek nepasikeitė. O kas joje svarbiausia? Kūrybiniai ieškojimai. Nežinomų tolių siekimas. Sugebėjimas mylėti, prieraišumas prie šeimos. Ir dar – baimės jausmas: bijome mirties, ligų, skausmo, artimųjų netekties, vienatvės, pasiklysti, būti užpulti, pasenti…

Citata Nr. 2554

Sutikus net puolusį žmogų visada galvokite – „Viešpaties vardu“. Atraskite jame gerumo sėklą, apsuptą šviesios ugninės minties žiedu. Prsiminkite, kada paduodate jam ranką, tarp jūsų delnų yra Mokytojo ranka. Taip padėsite jam pakilti aukščiau (nugalėk mylėdamas). Tačiau jei tariant mintyse „Viešpaties vardu“ pajusite, kad jis yra beviltiškai tamsus, staigiai pasitraukite, atstumkite jį, nes padėti jau negalėsite, o tikroji meilė yra ne sentimentalumas, o kūrybinė energija.

Citata Nr. 2351

Palaimingos jaunystės dienos. Senatvė mėgsta grįžti į jas pro laiko miglą. Senas žmogus sutemoj prisimena saulėtas ryto valandas.

Citata Nr. 2269

Visi nori gyventi ilgai, bet niekas nenori pasenti.

Citata Nr. 2204

Turtingieji ir sukčiai – tai dvi vieno medalio pusės, tai dvi svarbiausios kapitalizmo išaugintų parazitų rūšys, tai svarbiausi socializmo priešai; tiems priešams reikia ypatingos visų gyventojų priežiūros, jiems bent kiek pažeidus socialistinės visuomenės taisykles bei įstatymus, su jais reikia negailestingai susidoroti. Visoks silpnumas, visokie svyravimai, visoks sentimentalumas šiuo atžvilgiu būtų didžiausias nusikaltimas socializmui.

Citata Nr. 1990

Žmogaus turimos gerosios savybės niekuomet taip nepraverčia kaip senatvėje.

Citata Nr. 1858

Nesantūri, geisminga jaunystė perduoda senatvei susidėvėjusį kūną.

Citata Nr. 1855

Kvailiui senatvė – našta, neišmanėliui – žiema, o mokslo vyrui – auksinė pjūtis.

Citata Nr. 1828

Senatvėje nėra mielesnės paguodos, kaip suvokti, kad visos jėgos jaunystėje atiduotos darbui, kuris nesensta.

Citata Nr. 1729

Senatvė tragiška ne tuo, kad esi senas, bet tuo, kad nebesi jaunas.

Citata Nr. 1656

Keturiasdešimt metų – jaunystės senatvė, penkiasdešimt – senatvės jaunystė.

Citata Nr. 1617

Lapkričio 11-ą man suėjo aštuoniasdešimt dveji. Koks jausmas, kai sulauki senatvės? Aš visiškai nebesugebu pastatyti automobilio tarp dviejų jau stovinčių, todėl prašau nežiūrėti, kai bandau tai padaryti.

Citata Nr. 1592

… ramiai, tyrai bei gražiai gyventąjį amžių lydi tyki ir lengva senatvė.

banner