Tag: citata apie jausmus

Citata Nr. 4087

Ne idėja, o jausmu patraukiami žmonės.

Citata Nr. 3961

Kalba yra žmogaus dvasios organas, žmogaus minties ir jausmo išraiška, ja kalbančios genties visuomeninio ir privačiojo gyvenimo veidrodis, genties intelektualinių ir moralinių vertybių saugykla, ryšys, siejantis laiką ir erdvę, vienijantis visas kartas ir asmenybes, individus, ir kartu – gyvas, tradicinis svarbiausių įvykių bei genčių tarpusavio santykių metraštis.

Citata Nr. 3877

Laimę sudaro trupiniai – kuklios, greit užmirštamos bučinių, šypsenų, meilių žvilgsnių, užmaskuotų geraširdiška pašaipa nuoširdžių pagyrimų dosnybės ir kitos nesuskaičiuojamos malonių minčių ir jausmų mažybės.

Citata Nr. 3816

Išgyventos savo ir kitų netektysleidžia pažiūrėti į jas iš šalies, iš didesnio nuotolio ir tikint, kad kiekviena išgyventair įveikta netektis, skaudžiai užbrėždama ir susiaurindama vienas ribas, praplatina kitas – atveria gilius jausmus, naują matymą, supratimą ir įžvalgas apie gyvenimą, jo vertę ir prasmę.

Citata Nr. 3754

Laiminga santuoka – tai draugystės malonumas ir pasitenkinimas jausmais. Tokia santuoka – gyvenimo saldumynas.

Citata Nr. 3449

Su mirtimi susiję papročiai leidžia išreikšti su netektimi susijusius jausmus.

Citata Nr. 3372

Buhalteris – tai vyresnis nei vidutinio amžiaus žmogus menkės akimis: atsargus, susiraukęs, protingas, oficialus, pasyvus, mandagus, bet kartu abejingas, ramus ir šlykščiai santūrus, lyg betoninis stulpas ar gipsinė mumija suakmenėjusia lauko špato širdimi ir neturintis net užuomazgų žavaus palankumo, praradęs užuojautą ir entuziazmą, be jumoro jausmo. Laimei, jie nesidaugina ir galiausiai visi patenka pragaran.

Citata Nr. 3214

Žmogaus jausmus dažnai įtaigiau veikia pavyzdžiai negu žodžiai.

Citata Nr. 3184

Kad galėtum mylėti kitą žmogų, turi jaustis saugus, būti tam pasirengęs – tai nelengva. O su heroinu paprasčiau: susistumi švirkštą ir – bingo! Be to, ši meilė tokia apčiuopiama.

Citata Nr. 3172

Žmonės pamirš, ką pasakei. Žmonės pamirš, ką padarei. Bet jie niekad nepamirš, kaip privertei juos jaustis.

Citata Nr. 3077

Iš tylumos, lyg iš nieko palengvėle radosi ritmas. Įsiūbavo erdvę, jausmus, laiką, mintis ir žodžius. Tai kažkaip labai atitinka mano vidine savijautą

Citata Nr. 3040

Džiaugiuosi, kad nesu įsimylėjęs ir nesu patenkintas pasauliu. Man patinka būti viskuo nepatenkintam. Įsimylėję žmonės dažnai tampa irzlūs, pavojingi. Jie praranda teisingumo jausmą. Praranda humoro jausmą. Tampa nervingi, psichiškai nesveiki nuobodos. Jie net tampa žudikais.

Citata Nr. 2979

Jausmai niekada nesilaiko įsikibę į mus. Tai mes į juos įsikimbame. Jausmas, kaip ir kiekvienai galiai, tereikia tekėti laisva srove. O mes pastveriame juos ir neleidžiame. Tad paleiskime, tegul jie sau teka!

Citata Nr. 2935

Galima prognozuoti, kad žmonės bus apimti godumo, baimės ar beprotybės. Neprognozuojamas tik šių jausmų eiliškumas.

Citata Nr. 2925

Tik tie jausmai šventi, kurie perėjo metų, išbandymų žaizdrą ir nesibaigia dėl geografijos ar metų laikų.

Citata Nr. 2924

Šalis nėra tik teritorija; tam tikra teritorija yra tiktai pamatas. Šalis yra mintis, kuri kyla iš to pamato; tai yra jausmas meilės, prasmė draugijos, kuri suriša visus tos teritorijos sūnus.

Citata Nr. 2907

Jaunystei būdingas viską atperkantis nemirtingumo jausmas. Būti jaunam – tai būti nemirtingam.

Citata Nr. 2874

Sakysite, tai buvo juodieji viduramžiai. O dabar juk gyvename šviesos amžiuje. Niekas raganų nedegina… Tačiau žmogaus prigimtis nuo to laiko nė kiek nepasikeitė. O kas joje svarbiausia? Kūrybiniai ieškojimai. Nežinomų tolių siekimas. Sugebėjimas mylėti, prieraišumas prie šeimos. Ir dar – baimės jausmas: bijome mirties, ligų, skausmo, artimųjų netekties, vienatvės, pasiklysti, būti užpulti, pasenti…

Citata Nr. 2804

Jeigu kilnus jausmas nesieja žmogaus su gimtosiomis vietomis, reikia keliauti.

Citata Nr. 2738

Niekas neprivers mūsų jaustis esant žemesniais be mūsų pačių sutikimo.

Citata Nr. 2592

Meilė – vienintelis jausmas, kuriame viskas tikra ir viskas melas; pasakyk apie ją kokią nesąmonę, ir ji atrodys tiesa. Meilė panaši į epidemiją: juo labiau mes jos bijome, tuo mažiau nuo jos esame apsaugoti.

1 2 3 5
banner