Category: Žmogus

Citata Nr. 101

Sekmadienį, kai apmiršta savaitės darbo tempas, iškart atsiskleidžia, kokia skurdi prasmės požiūriu didmiesčių kasdienybė. Apskritai susidaro įspūdis, kad tas tempas būtinas žmogui, nematančiam gyvenime jokio tikslo, todėl besistengiančiam kuo greičiau skuosti gyvenimo keliu, kad tik nepastebėtų jo netikslingumo. Antra vertus, jo pastangos pabėgti nuo savęs bevaisės, nes sekmadienį, kai ištisą parą neįmanoma aktyviai bėgti, jis vėl kaktomuša susiduria su savo egzistencijos netikslingumu, turinio stoka, beprasmybe.

Citata Nr. 100

Manau, jog žmogaus pareiga yra dėl nieko nepulti į neviltį ir visame kame rasti gero.

Citata Nr. 98

Žmogus tiki tuo, kas neįmanoma, bet niekuomet nepatikės tuo, kas akivaizdu.

Citata Nr. 93

Žmogus – tai dalis visumos, kurią vadiname visata, ir yra apribotas laiko bei erdvės. Save, savo mintis ir jausmus jis suvokia atskirai nuo visumos – savotiškos savo sąmonės optinės apgaulės. Ši apgaulė – lyg tam tikra mūsų norų apribojimo, prisirišimo prie nedidelio ir netoli mūsų esančio žmonių skaičiaus prizmė. Mūsų užduotis yra iš tos priklausomybės išsilaisvinti taip, kad atjauta pasiektų visus gyvus sutvėrimus ir visą prigimties grožį.

Citata Nr. 92

Žymaus žmogaus dorovinės savybės galbūt turi didesnę reikšmę šiai kartai ir visai istorijos eigai negu grynai intelektualiniai pasiekimai. Jie daug daugiau priklauso nuo charakterio didybės, negu tai paprastai priimta laikyti.

Citata Nr. 91

Kuo daugiau žmogus turi savyje, tuo mažiau jis nori iš kitų.

Citata Nr. 88

Didelis skirtumas – žmogus negali nusidėti ar nenori.

Citata Nr. 84

Išgelbėti pasauliui reikia, kad bent vienas to norintis žmogus tai pradėtų.

Citata Nr. 77

Kaip žmogus, taip ir meilė – dažniau žūva nuo persivalgymo, negu iš bado.

Citata Nr. 66

Pasaulio istorija – tai varžybos laike, lenktynės dėl pelno, dėl valdžios, dėl turtų, ir jose visados svarbiausia tai, kam užteksią jėgų, laimės arba niekšiškumo nepražiopsoti momento. Tuo tarpu dvasios veikalas, kultūros veikalas, meno veikalas – gryna priešybė, jie visada reiškia ištrūkimą iš laiko pančių, žmogaus šuolį iš savo instinktų ir iš savo inertiškumo purvo į kitą plotmę, į nesusijusią su laiku, išsivadavusią iš laiko jungo, dievišką, visiškai neistorišką ir antiistorišką būtį.

Citata Nr. 65

Bijai padaryti klaidų. Nebijok. Iš klaidų galima pasimokyti. Ach, kai buvau jaunesnis, tiesiog atvirai brukau žmonės savo neišmanymą. Mane mušė lazdomis. Sulaukus keturiasdešimties, mano bukasis ginklas jau buvo išgaląstas lyg skustuvas. Jei slėpsi neišmanymą, niekas tavęs nemuš ir niekada nepasimokysi.

Citata Nr. 64

Jeigu žmogus pavydi, tai ženklas, kad jis kenčia nuo menkavertiškumo.

Citata Nr. 62

Dėl to, kad žmonės myli, gravitacija nėra kalta.

Citata Nr. 59

Žmonės labai anksti suvokia savo gyvenimo prasmę. Gal todėl jie taip pat anksti jos ir išsižada. – „Alchemikas“.

Citata Nr. 51

Žmogus, kol nepripras prie mirties, kol mąstys apie ją taip, tartum ji turėtų ateiti rytoj, negyvens taip, kaip dera, t.y. neatidėdamas nieko kitai dienai.

Citata Nr. 50

Būti žmogumi – tai kaip tik ir reiškia būti atsakingam. Jausti gėdą dėl skurdo, kuris tartum nė nepriklauso nuo tavęs. Didžiuotis kiekviena tavo draugų pasiekta pergale. Jausti, kad kiekviena tavoji plyta taip pat prisideda prie pasaulio statybos.

Citata Nr. 49

Tik paviršutiniški žmonės gerai save pažįsta.

Citata Nr. 45

Elgetų neturėtų būti. Jie neduoda ramybės nei tiems žmonėms, kurie jiems duoda išmaldos, nei tiems, kurie neduoda.

Citata Nr. 44

Malonumus mėgstantis žmogus nedaug tevertas.

Citata Nr. 41

Solonas (640 – 558 metai prieš Kristų, Atėnų politinis veikėjas) ir Egiptas buvo teisūs: apie žmogų galima spręsti tik po jo mirties.

Citata Nr. 28

Žmogus, kuriam skauda dantį, laiko laimingais visus, kurių dantys sveiki.

1 94 95 96 97
banner