Category: Žmogus

Citata Nr. 6962

Žmogus niekada nepraras poreikio išpažinčiai.

Citata Nr. 6960

Svarbiausia, ką žmogus privalo pamatyti, yra ne tai, kas šmėžuoja tolumoje, o tai, ką galima pasiekti ranka.

Citata Nr. 6959

Bailys – pavojingiausias žmogus, jo labiausiai reikia bijoti.

Citata Nr. 6951

Žmogui viskas atrodo menka. Tai dėl to, kad jis pats menkas.

Citata Nr. 6943

Sąžinė yra žmoguje esantis Dievas.

Citata Nr. 6930

Sąmonės supratimui gali reikėti kokybiškai kito – aukštesnio nei sąmoningo – smegenų išsivystymo. kadangi šiuolaikinis žmogus tokiu smegenų išsivystymu nepasižymi, psichologinių ir neurobiologinių sąmonės mechanizmų atskleidimo galimybes galima vertinti gana skeptiškai.

Citata Nr. 6922

Jeigu mums tenka pakeisti nuomonę apie kokį nors žmogų, tai be gailesčio suverčiame jam visus nemalonumus, kuriuos dėl to patyrėme.

Citata Nr. 6921

Vienintelis dalykas būtinas blogio triumfui, kad geri žmonės nedarytų nieko.

Citata Nr. 6913

Jei Dievas norėtų kalbėti su žmonėmis, nesigriebtų tokių netiesioginių būdų.

Citata Nr. 6905

Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Savo nelaimei, žmogus kūrė save pagal save. Ši puikybė nugramzdino žmoniją į vargų jūrą. Dievas yra didžiausias alchemikas. Jo akivaizdoje visa geležis ir purvas virsta gryniausiu auksu. Lygiai taip pat ir visas blogis virsta gėriu.

Citata Nr. 6901

Laiko praradimas tuo skaudesnis, kuo žmogus išmaningesnis.

Citata Nr. 6894

Laisvas žmogus nė vieno mokslo neturi mokytis vergiškai (…) prievarta sielai įkaltos žinios yra netvirtos.

Citata Nr. 6882

Avių visuomenėje vienas drąsus žmogus sudaro daugumą.

Citata Nr. 6880

Valia yra žmogiškos giminės skiriamasis bruožas, ir pats protas – tik amžina taisyklė, vadovaujanti valiai.

Citata Nr. 6878

Maža dalis mūsų žemės paviršiaus turi daugiau visokių gėrybių, negu reikėtų mus žmones visus padaryti turtingesnius, kaip dabar kad esame. Nėra jokios visiškai netinkamos žemėje vietos, iš kurios nebūtų galima išgauti kokio nors turto ar naudos. Net didžiausieji pasaulyje Sacharos tyrai duotų nemaža naudos, jei žmogus mokėtų juos išnaudoti.

Citata Nr. 6875

Knygos turi tuos pačius priešus kaip žmonės: ugnis, drėgmė, gyvūnai, oras, ir jų savas turinys.

Citata Nr. 6866

Tikiu, kad jeigu žmogus visuomet žvelgtų į dangų, galiausiai jam išaugtų sparnai.

Citata Nr. 6862

Bailys pavojingesnis už visus kitus žmones, jo bijoti reikia labiausiai.

Citata Nr. 6856

Prasmės ieškojimas – svarbiausia motyvacija žmogaus gyvenime, o ne instinktyvių potraukių „antrinis racionalizavimas“. Ši prasmė yra unikali ir ypatinga tuo, kad ją privalo ir gali rasti jis pats; tik tada ji taps tokia reikšminga, kad patenkins jo paties prasmės siekimą.

Citata Nr. 6855

Nėra jokių vidutinių žmonių, jokių vidutinių traumų. Jokių tipiškų pacientų. Viskas yra įmanoma. Atsitikti gali bet kas. Ir tai, ko nori labiau už viską, ir tai, ko nenori visai. Stebuklai vyksta visą laiką. <…> Gyvenimas – tai filmas, kuriame įmanoma viskas. Kitaip kokia prasmė būtų gyventi?

Citata Nr. 6854

Žmogaus charakterį geriausiai parodo jo elgesys lemiamą minutę.

1 2 3 4 94
banner