Category: Žiaurumas

Citata Nr. 7161

Iš tikrųjų, kartais kalbama apie „žvėrišką“ žmogaus žiaurumą, bet tai baisiai neteisinga, tai užgaulė žvėrims: žvėrys niekuomet negali būti tokie žiaurūs kaip žmonės, taip artistiškai, taip virtuoziškai žiaurūs.

Citata Nr. 6676

Paniekintas gailestis gali virsti žiaurumu, kaip paniekinta meile– neapykanta.

Citata Nr. 6400

Pasaulis, kuriame gimėme yra žiaurus ir negailestingas, bet kartu ir dieviškai gražus. Tai, kieno dominavimu žmogus labiau tiki – beprasmybės ar prasmės, priklauso nuo jo temperamento. Jei beprasmybė absoliučiai viešpatautų, gyvenimo prasmingumas vis labiau nyktų mums kaskart tobulėjant. Tačiau taip nėra – bent jau man taip atrodo. matyt, kaip ir visais metafiziniais klausimais, abu teiginiai yra teisingi – gyvenimas yra prasmingas ir kartu beprasmis, arba, kitaip tariant, jis turi prasmę, ir beprasmybę. Drįstu viltis, kad prasmė galų gale įsivyraus ir nugalės.

Citata Nr. 5960

Žiaurumas visuomet susijęs su beširdiškumu ir silpnumu.

Citata Nr. 5560

Vyno pomėgis gimdo žiaurumą. Mat dėl girtavimo sveikas protas sutrinka ir šiurkštėja.

Citata Nr. 5170

Išties žmogus žvėrių karalius, nes žiaurumu jam niekas neprilygsta. Mes gyvename kitų gyvybės sąskaita, esame vaikščiojantys kapinynai!

Citata Nr. 3234

Mėgavimasis mirties baime – senas, žiaurus, nepasotinamas instinktas.

Citata Nr. 2520

Kiekvienas valdovas, kurio valdymas neįprastas, atrodo žiaurus.

Citata Nr. 2416

Baimė yra žiaurumo motina.

Citata Nr. 2284

Galima neapkęsti blogų žmogaus ypatybių, niekšybės, žiaurumo, dviveidiškumo, bet negalima neapkęsti žmonių.

Citata Nr. 1830

Turime skirti du visiškai skirtingus agresijos tipus. Pirmasis, bendras žmogui, ir visiems gyvūnams, yra filogenetiškai užprogramuotas impulsas pulti (arba sprukti), kai kyla grėsmė gyvybiniams interesams. Ši gynybinė „gerybinė“ agresija padeda išlikti individui ir rūšiai, yra biologiškai adaptyvi ir liaujasi, kai grėsmės nebelieka. Antrasis agresijos tipas, „piktybinė“ agresija, t. y. žiaurumas ir destruktyvumas, yra būdinga žmogui ir faktiškai nepasitaiko tarp daugumos žinduolių; ji nėra filogenetiškai užprogramuota ir biologiškai neadaptyvi; ji neturi tikslo, ir jos patenkinimas geidulingas.

Citata Nr. 1667

Bailumas – žiaurumo motina.

Citata Nr. 1404

Silpnybė gimdo žiaurumą.

Citata Nr. 1370

Iš gailesčio turiu aš būt žiaurus …

Citata Nr. 1117

Bejausmio žmogaus žiaurumas yra gailestingumo antipodas.

Citata Nr. 991

Piliečių žudynėmis, draugų išdavimu, neištikimybe, žiaurumu ir veidmainiškumu galima paimti valdžią, bet jokiu būdu ne nusipelnyti šlovę.

Citata Nr. 803

Žiaurumas arba įtūžis yra troškimas, skatinatis mus daryti blogą tam, kurį mylime arba kurio gailimės.

Citata Nr. 615

Ach, koks žiaurus esti tarpas tarp didelio užmojo ir jo įgyvendinimo! Kiek nereikalingos baimės! Kiek dvejonių! Ant kortos statomas gyvenimas – ne

Citata Nr. 402

Pats didžiausias blogis šiame pasaulyje atsiranda ne dėl piktumo ir žiaurumo, bet mažne visada dėl silpnumo.

Citata Nr. 333

Silpnybė gimdo žiaurumą. – „Apie sielos ramybę“.

banner