Category: Tiesa

Citata Nr. 1661

Kiekviename gamtos moksle esama tiek tiesos, kiek esama matematikos.

Citata Nr. 1620

Tikėk, kad vietoj stovi saulė, tikėk, kad žvaigždės – ne liepsna, tikėk, jog tiesa – apgaulė, bet mano meilė amžina

Citata Nr. 1598

Visa, ką galiu – tai papasakoti, kad tie, kurie nesupranta visiško nuolankumo prasmės, tiesos nesuras. Privalai susipaprastinti iki nulio, kad galėtum plaukti tiesos vandenynu.

Citata Nr. 1510

Kuo didesnė klaida, tuo didesnis tiesos triumfas.

Citata Nr. 1460

… negalėjimas meluoti toli gražu nėra dar meilė tiesai.

Citata Nr. 1453

… tiesą žmonių veikloje mes susekame tik iš darbų ir iš gyvenimo būdo – tai viską lemia.

Citata Nr. 1432

… sielos pažinimas labai padeda tiesą surasti ir ypač gamtą pažinti. Juk siela, rodos, yra visko, kas gyva, pradas.

Citata Nr. 1422

… deja, tiesa beveik visada būna ne sąmojinga.

Citata Nr. 1421

Budos mokymo esmę sudaro Keturios Tauriosios Tiesos: gyvenimą lydi kančia, kančia turi priežastį, kančia gali baigtis, yra kelias išsilaisvinti iš kančios.

Citata Nr. 1376

Tiesa kartais linksta, bet nelūžta ir išplaukia virš melo kaip riebalai virš vandens.

Citata Nr. 1365

Žodžiais lengva būti narsiu, kai nesirengiame pasakyti visos tiesos.

Citata Nr. 1361

Tam, kuris gyvena apgaule, tiesa dvokia.

Citata Nr. 1328

Mes esame neaprėpiamo intelekto prieglobstyje ir tampame jo valios vykdytojais bei jo tiesos priėmėjais. kai mes susiduriame su teisingumu ir tiesa, mes nedarome nieko, o tik leidžiame sklisti jo spinduliams.

Citata Nr. 1245

Klaiku mirti jūroje iš troškulio. Ar tik nenorite taip persūdyti savo tiesą, kad ji niekada negalėtų numalšinti troškulio?

Citata Nr. 1223

Nedaryk to, ką smerkia tavo sąžinė, ir nekalbėk to, kas nesiderina su tiesa Visa tai svarbiausia saugok, ir tu įvykdysi savo gyvenimo paskirtį.

Citata Nr. 1181

Aš žinojau, kad sakau neteisybę, kad fantazuoju ir meluoju, bet man buvo vis viena, nes tiesa buvo beviltiškair blanki, ir tik svajos pojūtis ir jos atšvaitas, buvo tikrasis gyvenimas.

Citata Nr. 1150

Tiesa – veidrodis, kurio atspindžio nepakelia apsimetimas ir veidmainystė.

Citata Nr. 1147

… ne tiesa, o tiesos tikimybė skatina mane vienaip ar kitaip pasielgti…

Citata Nr. 1076

Tiesą lengviau rasti klaidoje nei painiavoje.

Citata Nr. 1066

Nuostabi tiesa virsta tuščiais žodžiais, jei ji primetama.

Citata Nr. 1044

Tiesa nė kiek nenukenčia, jeigu kas nors jos nepripažįsta.

1 6 7 8 9 10
banner