Category: Tiesa

Citata Nr. 2489

Valstybė laikoma tokia politinės valdžios forma, kuri ignoruoja atskirų individų interesus ir atsižvelgia tik į didelių gyventojų grupių, sluoksnių ir socialinių klasių siekius. Tačiau tai ne visai tiesa. Valstybinė valdžia tokia stipri ir visaapimanti vien dėl to, kad ji vienu metu yra individuali ir totali. Kontroliuojami visi: ir žmonių masės, ir atskiri žmonės.

Citata Nr. 2476

Pirmoji tiesa teigia pagrindinę šios knygos idėją – protas susideda iš atskirų dalių, kurios kai kada konfliktuoja. Panašiai kaip raitelis, jojantis ant dramblio – sąmonė, racionalioji proto dalis, tik iki tam tikros ribos kontroliuoja dramblio elgesį. Šiandien mes jau žinome šio susiskaldymo priežastis ir bent kelis būdus, kurie padėtų raiteliui ir drambliui veikti išvien ir pasiekti geresnių rezultatų.

Citata Nr. 2407

Tiesos žodžiai paprasti.

Citata Nr. 2396

… tarp tiesos ir sėkmės nėra jokios iš anksto nustatytos harmonijos.

Citata Nr. 2268

Tiesa nesvarbu, svarbu tik pergalė.

Citata Nr. 2230

Ne bėgimas nuo troškimų, o beaistrės tiesos buvimo suvokimas yra kelias.

Citata Nr. 2226

Būkite tas, kuo, Jūsų nuomone turi tapti visa visuomenė. Jūs tikite žodžio laisve? Tada kalbėkite laisvai. Jūs mėgstate tiesą? Tada sakykite tiesą. Jūs tikite atvira visuomene? Tada atsiverkite. Jūs tikite padoria ir humaniška visuomene? Tada elkitės padoriai ir humaniškai.

Citata Nr. 2128

Žmogus, susižavėjęs reliatyvizmu ir skepticizmu, puola į netikros laisvės ieškojimus, kuriuose neras pačios tiesos.

Citata Nr. 2034

Mes visi, kariai ir ne kariai, turime po kubinį centimetrą šanso, kuris retsykiais vis iššoka mums prieš akis. Karys nuo paprasto žmogelio skiriasi tuo, kad jis šią tiesą suvokia ir visuomet būną budrus. Karys laukia, todėl, kai tas kubinis centimetras šanso išnyra, jis jį nutveria.

Citata Nr. 1999

Tas, kam brangi tiesa, nesirems priverstiniais parodymais kaip užtarnautu pasitikėjimu.

Citata Nr. 1972

Sumanymų ir jausmų atžvilgiu jaunystė nesavarankiška, todėl mirtimi ir jausmu ypač aprėpia tiesą.

Citata Nr. 1808

Filosofai skiriasi nuo kitų žmonių tuo, kad siekia įžvelgti tiesą, pamatyti esmę, tai kas visada tapatu sau.

Citata Nr. 1805

Teisinga širdis – svarbiausias tiesos ginklas.

Citata Nr. 1800

Nyčė tvirtino, kad filosofo mąstymo metodika visą laiką siejasi su jo biografija; manau, kad tai tinka ir psichoterapeutams – tiesa sakant, visiems, kurie mąsto apie mąstymą.

Citata Nr. 1785

Jei moteris turi polinkį į mokslus, tai jos lytiškumas dažniausiai būna sutrikęs… Moteriai nerūpi tiesa! Nuo amžių amžinųjų moteriai niekas nėra toks svetimas, atgrasus, priešiškas kaip tiesa – jos didysis menas yra melas, jos svarbiausias reikalas – iliuzija ir grožis.

Citata Nr. 1774

Spręsdamas apie žmogų, nepasitikiu akimis. Tiesai nuo apgaulės atskirti turiu geresnį, tikresnį matą : sielos gėrio tegu ieškos siela.

Citata Nr. 1766

Visuomenė gyvena pripažintomis tiesomis.

Citata Nr. 1743

Mokėjimas lengvai pereiti nuo juokų prie rimtų dalykų ir nuo rimtų dalykų prie juokų reikalauja didesnio talento nei paprastai manoma. Dažnai juokas parodo tiesai kelią, antraip perteikiama tiesa nepasiektų tikslo.

Citata Nr. 1738

Tas, kuris toks kurčias, kad net iš draugo nenori išgirsti tiesos, yra beviltiškas.

Citata Nr. 1736

… ištikus nelaimei, protaujame daug teisingiau, o sėkmė pasigrobia tiesą.

Citata Nr. 1661

Kiekviename gamtos moksle esama tiek tiesos, kiek esama matematikos.

1 4 5 6 7 8 9
banner