Category: Tiesa

Citata Nr. 6599

Gamtos tiesa negali būti ir niekad nebus meno tiesa.

Citata Nr. 6595

Aforizmas vertinamas be kita ko todėl, kad jame yra pusė tiesos. Tai yra neįprastai didelė tiesos procentinė dalis.

Citata Nr. 6593

Būti teisingam sau pačiam. Niekada neištarti ir nerašyti nė vienu žodžiu daugiau ar mažiau, negu reikia tam, ką laikai tiesa.

Citata Nr. 6574

Nepakanka tik mylėti ir sakyti tiesą; reikia mylėti ir sakyti tiesą siekiant kokio nors kilnaus tikslo.

Citata Nr. 6525

Leisk kitam laisvai pasisakyti, jei nori išgirsti tiesą.

Citata Nr. 6482

Du dalykai teikia sielai daugiausia stiprybės: ištikimybė tiesai ir pasitikėjimas savimi.

Citata Nr. 6455

Pasaulis margas. Tiesos ir melo spalvomis.

Citata Nr. 6423

Proto švytuoklė švytuoja tarp prasmės ir beprasmybės, o ne tarp tiesos ir netiesos.

Citata Nr. 6412

Jei sakote tik tiesą, jums nereikia nieko atsiminti.

Citata Nr. 6408

Tikįs žmogus mėgsta mokytis ir yra tiesos darbininkas.

Citata Nr. 6374

Gryna ir paprasta tiesa yra retai kada gryna ir niekad paprasta.

Citata Nr. 6317

Melo jaukas tiesos karpį pagavo.

Citata Nr. 6225

Melas, kuriame yra puse tiesos, yra juodžiausias iš melų.

Citata Nr. 6218

Biržoje pusė tiesos yra jau visas melas.

Citata Nr. 6190

Jeigu paslėpsite tiesą ir užkasite ją į žemę, ji būtinai išaugs ir įgis tokią jėgą, kad ištrūkusi nušluos viską savo kelyje.

Citata Nr. 6161

Laimėtojų niekada niekas neklausia, ar jie kalbėjo tiesą.

Citata Nr. 6160

Mylėk tiesą, o melą laikyk nuodu.

Citata Nr. 6134

Dauguma didžiųjų autorių sako, jog filosofija turi tris dalis: dorovės, gamtos ir protavimo būdo. Pirmoji tobulina sielą; antroji tyrinėja visų daiktų esmę; trečioji atskleidžia teiginių savybes, sandarą, įrodymų rūšis, kad vietoj tiesos neįsėlintų melas.

Citata Nr. 6075

Visas mūsų pažinimas prasideda nuo pojūčių. Įsivaizduojami daiktai, nepraėję pro pojūčius, tušti ir negimdo tiesos, nebent tik išmones.

Citata Nr. 6041

Nedalių dalykų pažinimas priklauso tai būties sričiai, kurioje negali būti netiesos.

Citata Nr. 5989

Tikroji tiesa ir tikras grožis visada verčia mus visiems viską atleisti …

1 2 3 9
banner