Category: Teismas

Citata Nr. 7504

Kiekviena klasikinė dvikova yra užmaskuotas "Dievo teismas"; kiekviena dvikova remiasi tikėjimu, kad žmonės gali vykdyti Dievo teismą.

Citata Nr. 7487

… mokykimės ramiai būti skolingi už geradarystes ir laukti progos atsirteisti, o ne dirbtinai ją sukurti. Neužmirškime, jog geismas kuo skubiau išsilaisvinti nuo įsipareigojimo yra nedėkingumo savybė. Mat niekas mielai neatlygina to, už ką nenoromis jaučiasi skolingas, ko širdis netraukia pas save laikyti, ką vadina našta, o ne dovana.

Citata Nr. 6314

Ir draugus ir nedraugus reikia teisti vienodai.

Citata Nr. 5707

… išniekinta žmogaus prigimtis ir nusikaltusi širdis pačios už save žiauriau keršija negu bet kuris žemiškasis teismas! Negana to: teismas ir žemiškoji bausmė netgi palengvina prigimties skirtą bausmę, netgi būtinai reikalingi panašiais atvejais nusikaltėlio sielai, nes gelbsti ją nuo nevilties …

Citata Nr. 5418

Kas nutiktų literatūrai, jei jos reikalų niekas negintų? Mes turime savo kasacinį teismą – tai ateitis. Laimingas tas, kuris gali atsistoti jos akivaizdoje.

Citata Nr. 4123

Pavojų kelia teisėjų aktyvumas, kai teismo sprendimai tiesiog atspindi teisėjų prioritetus ir išankstinius nusistatymus, jų asmeninį požiūrį, kas teisinga, o kas klaidinga.

Citata Nr. 4120

Imantis saviauklos pirmiausia reikia surengti sau griežtą bešališką teismą, reikia tiksliai, nepataikaujant savimylai, išsiaiškinti savo trūkumus, ydas ir galutinai apsispręsti – taikstysiuos su jomis ar ne, ar man reikia nešiotis šią naštą ant pečių, ar turiu ją išmesti už borto.

Citata Nr. 3693

Sutarkite, nes bylinėjimasis brangiai kainuoja.

Citata Nr. 2677

Pasaulyje nėra niekingesnio bylinėjimosi už tą, į kurį žmogus įsivelia savo sąžinės teisme.

Citata Nr. 2531

Teismas yra kilnių ir įžymių elgetų asamblėja.

Citata Nr. 2515

Veidmainis man primena žmogų, kuris užmušė savo tėvus ir prašo teismo būti atlaidesniam todėl, kad jis našlaitis.

Citata Nr. 1509

Gašlumo niekas nežaboja – nei šventvagystės, nei teismas.

Citata Nr. 1056

Aukščiausias teismas – sąžinės teismas.

Citata Nr. 1027

Nelaukite Paskutiniojo teismo. Jis vyksta kiekvieną dieną.

Citata Nr. 699

Tik kvailiams būdinga visuomet teisti kitus.

Citata Nr. 350

… teismas ne tik baudžia, bet ir gelbsti žuvusį žmogų!

Citata Nr. 310

Išniekinta žmogaus prigimtis ir nusikaltusi širdis pačios už save žiauriau keršija negu bet kuris žemiškasis teismas! Negana to: teismas ir žemiškoji bausmė netgi palengvina prigimties skirtą bausmę, netgi būtinai reikalingi panašiais atvejais nusikaltėlio sielai, nes gelbsti ją nuo nevilties … – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 291

Ką bepadarys siela, būdama kūne, visa yra liudininkas jai stojant prieš teismą.

Citata Nr. 265

Teismai teisia už viso gyvenimo darbus, o visus nuosprendžius skiria mirtis.

banner