Category: Senatvė

Citata Nr. 7783

Senatvė ne todėl liūdna, kad su ja pasibaigia džiaugsmai, o todėl, kad sunyksta viltys.

Citata Nr. 7662

Tėvas saugo ją vaikystėje, vyras – jaunystėje, sūnus – senatvėje: negalima palikti moters pačios sau.

Citata Nr. 7225

Ministerija turėjo ne tik tenkinti daugiaplanės partijos reikmes, bet ir pakartoti visas savo operacijas proletariatui. Egzistavo visa grandinė skyrių, užsiėmusių proletariato literatūra, muzika, drama ir pramogomis. Čia buvo leidžiama niekam tikę laikraščiai, kuriuose nėra beveik nieko, tik sportas, nusikaltimai, astrologija, sensacingi primityvūs apsakymai, filmai, trykštantys seksu ir sentimentalios dainos …

Citata Nr. 7208

Jaunystėje mokomės; senatvėje suprantame.

Citata Nr. 6969

Jaunystės požiūriu gyvenimas yra begalinė ateitis; senatvės – labai trumpa praeitis.

Citata Nr. 6536

Ar yra senatvėje, abejingumo amžiuje, kai žmogus nebepajėgia nei duoti, nei imti kitokių malonumų, didesnis malonumo šaltinis už skaitymą ir mąstymą!

Citata Nr. 6422

Senatvėje nieko nereikia saugotis taip kaip tinginystės ir dykinėjimo.

Citata Nr. 5748

Jaunystė – laikas kaupti išmintį, senatvė – laikas ją taikyti.

Citata Nr. 5466

Susenti – reiškia, atskratyti praeities baimės.

Citata Nr. 5461

Senatvė yra tam, kad patirtų nemalonumus, bet jai turi pakakti išminties juos nuolankiai iškęsti.

Citata Nr. 5422

Kol mes jauni, naudingi būna ir paklydimai, tik neverta jų tampyti su savimi iki pat senatvės.

Citata Nr. 4458

Iš senatvės nesijuok – juk tu į ją eini.

Citata Nr. 4054

Ką pasėjame jaunystėje, tą pjauname senatvėje; iš usnies sėklų visada išauga tik usnys.

Citata Nr. 3960

Žmogus visada esti tokio amžiaus, kokia yra dvasia: senatvė prasideda tada, kai nebesuvoki pirmyn einančio gyvenimo, kai nebeįstengi suprasti ir mylėti.

Citata Nr. 3958

O, jei jaunystė žinotų; o, jei senatvė galėtų.

Citata Nr. 3884

Susenti – reiškia, atsikratyti praeities baimės.

Citata Nr. 3815

Žmonės tampa išmintingesni, kai pradeda senti, o visuomenė – gerėti.

Citata Nr. 3305

Senatvės sunkumai – tie patys gyvenimo sunkumai, tik didesni.

Citata Nr. 2874

Sakysite, tai buvo juodieji viduramžiai. O dabar juk gyvename šviesos amžiuje. Niekas raganų nedegina… Tačiau žmogaus prigimtis nuo to laiko nė kiek nepasikeitė. O kas joje svarbiausia? Kūrybiniai ieškojimai. Nežinomų tolių siekimas. Sugebėjimas mylėti, prieraišumas prie šeimos. Ir dar – baimės jausmas: bijome mirties, ligų, skausmo, artimųjų netekties, vienatvės, pasiklysti, būti užpulti, pasenti…

Citata Nr. 2554

Sutikus net puolusį žmogų visada galvokite – „Viešpaties vardu“. Atraskite jame gerumo sėklą, apsuptą šviesios ugninės minties žiedu. Prsiminkite, kada paduodate jam ranką, tarp jūsų delnų yra Mokytojo ranka. Taip padėsite jam pakilti aukščiau (nugalėk mylėdamas). Tačiau jei tariant mintyse „Viešpaties vardu“ pajusite, kad jis yra beviltiškai tamsus, staigiai pasitraukite, atstumkite jį, nes padėti jau negalėsite, o tikroji meilė yra ne sentimentalumas, o kūrybinė energija.

Citata Nr. 2351

Palaimingos jaunystės dienos. Senatvė mėgsta grįžti į jas pro laiko miglą. Senas žmogus sutemoj prisimena saulėtas ryto valandas.

banner