Category: Sąžinė

Citata Nr. 7080

Aš žinau žmogaus gyvenime tik dvi nelaimes: sąžinės graužimą ir ligą.

Citata Nr. 6943

Sąžinė yra žmoguje esantis Dievas.

Citata Nr. 6668

… teisiamasis staiga išgirdo nepermaldaujamos sąžinės balsą, kuris liepė jam labiau gerbti šitą moterį, pripažinti daugiau teisių jos širdies polinkiams …

Citata Nr. 6583

Grynos sąžinės tikrai nepalies melagingi gandai.

Citata Nr. 6239

Sąžiningumas puikus dalykas, kai visi aplink sąžiningi, o aš vienas jų tarpe sukčius.

Citata Nr. 6195

Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas.

Citata Nr. 6153

Veltui nusikaltėliai, piktadariai, nedėkingieji, pagaliau bejausmiai gamtai, menki ir neverti dienos šviesos tironai džiaugiasi savo barbariškumu; ateina ramybės ir susimąstymo akimirkos, kai prabyla kerštinga sąžinė ir, atsigręžusi į juos pačius, pasmerkia juos vos ne nuolatinėms kančioms. Kas kankina žmones, tas kankina save; jo kančios tolygios padarytoms skriaudoms.

Citata Nr. 5976

Neprasidėk su tais žmonėmis, kurių sąžinė per daug lanksti.

Citata Nr. 5727

Gailestis dėl prarastos naudos daugeliui žmonių atstoja sąžinės graužimą.

Citata Nr. 5547

Daryk pinigus. Jei gali – sąžiningai, jeigu ne – tiesiog daryk pinigus.

Citata Nr. 5485

Nesąžiningi oratoriai stengiasi blogį pateikti kaip gėrį.

Citata Nr. 5403

Elgesio genetika mus skatina tapti išrankesnius. Jeigu norite laimingų, nuolaidžių, sąžiningų ar atvirų vaikų, neikite į pasimatymus su šių savybių neturinčiais žmonėmis.

Citata Nr. 5296

Remiantis tuo, kas pasakyta, galima teigti, kad moterys turi daugiau užuojautos ir žmonių meilės, labiau atjaučia nelaimėlius negu vyrai, tačiau teisingumo, dorumo ir sąžiningumo požiūriu šie yra pranašesni.

Citata Nr. 5246

Jeigu bent vieną sykį nuslėpsi ką nors nuo to, kurį myli, tai netrukus nebejausi sąžinės graužimo taip darydamas ir visais atvejais

Citata Nr. 5202

Žmogus tol klysta, kol gyvena žemėje; bet doras žmogus ir miglotuose siekiuose visada nujaus teisingą kelią, – jį parodo sąžinė.

Citata Nr. 5006

Taip, apgailėtinas žmogus, kurio sąžinė nešvari.

Citata Nr. 4864

Juk mirties neišvengiamybė siaubinga tik tam, kieno sąžinė nešvari.

Citata Nr. 4750

Sveiko asmens elgesį mažiausiai nulemia nerimas, baimė, nesaugumas, kaltė, gėda, o daugiau – tiesa, logika, teisingumas, tikrovė, sąžiningumas, tinkamumas, grožis …etc.

Citata Nr. 4490

Iškankintos sąžinės negalima ilgai nuraminti nei vaistais, psichoanalitiniu gydimu. Yra tik vienas iš tikrųjų veiksmingas būdas: taisyti savo klaidas.

Citata Nr. 3847

Tyra sąžinė nei melo nebijo, nei gandų, nei paskalų.

Citata Nr. 3624

Manyti, kad visi žmonės sąžiningi, yra kvaila, bet manyti, kad iš viso nėra sąžiningų – daugiau negu kvaila.

1 2 3
banner