Category: Protas

Citata Nr. 7726

Užsispyrimas – tai menko protas, tamsumo ir per didelio pasitikėjimo padarinys.

Citata Nr. 7677

Karaliaus galia yra pagrįsta protu ir žmonių kvailybe, ja netgi žymiai daugiau.

Citata Nr. 7669

Žmogaus vertė pareina ne nuo proto pajėgumo, bet nuo valios. O tą, kuriam jos trūksta, didelės dvasinės dovanos tik silpnina, ir turbūt nėra niekingesnio Žemėje padaro už genialią sielą be charakterio.

Citata Nr. 7664

Proto kalba bus išgirsta, jei bus pajausta širdimi.

Citata Nr. 7660

Rimtumas – tai kūno priemonė proto trūkumams slėpti.

Citata Nr. 7554

Jūs tikite, jog esate savo protas. Tai yra iliuzija. Jūs patekote savo instrumento valdžion.

Citata Nr. 7531

Drąsa, kuri sugeba išlaikyti proto, nuomonės, svarstymo ir sprendimo laisvę pačių netikėčiausių įvykių atvejais,- labai retas dalykas.

Citata Nr. 7516

Išsilavinimas proto neprideda.

Citata Nr. 7467

Tad žmogaus protui reikia suteikti ne sparnus, bet veikiau šviną ir sunkį, kad jie suturėtų kiekvieną jo šuolį ir skrydį.

Citata Nr. 7410

Dorybė yra dviejų rūšių: proto ir būdo. Proto dorybė dažniausiai kyla ir plėtojasi iš mokslo, todėl jai reikia patyrimo ir laiko; būdo dorybę įgyjame per įprotį (…) išmintį, protinį išprusimą ir supratingumą vadiname proto dorybėmis, o kilniaširdiškumą ir nuosaikumą – būdo dorybėmis.

Citata Nr. 7409

Jūsų protas tėra instrumentas, įrankis, todėl turi būti naudojamas tam tikram tikslui pasiekti, o kai tai įvyksta, įrankis padedamas į šalį. Tačiau galiu pasakyti, jog daugumos žmonių 80 – 90 procentų minčių nuolatos kartojasi ir yra visiškai nereikalingos, todėl neatlieka savo funkcijų, be to, jos dažnai esti negatyvios ir tokiu būdu daro mums žalą. Įsigilinkite į savo mintis ir suprasite, jog tai tiesa.

Citata Nr. 7329

Meilė niekada nereikalauja, ji visada duoda. Meilė visada kenčia, niekada neprotestuoja, niekada nekeršija.

Citata Nr. 7328

Protas – didžiausia gamtos dovana: jis ne tik iškelia mus virš mūsų aistrų ir trūkumų, bet ir padeda tinkamai panaudoti savo privalumus, talentą ir dorybes.

Citata Nr. 7323

Kartais girdėti samprotaujant, kad klasikos studijavimas galiausiai užleisiąs vietą moderniesiems ir praktiškiesiems mokslams, tačiau žingeidus protas visuomet sieks klasikos, kad ir kokia kalba ir kaip seniai ji būtų parašyta. O kas yra klasika, jei ne užrašytos kilniausios žmogaus mintys? Klasikai yra vieninteliai išlikę orakulai ir jie turi tokius atsakymus į pačius šiuolaikiškiausius klausimus …

Citata Nr. 7317

Jei iš žmogaus būtų atimta visa sąmonė, visa atmintis ir gebėjimas logiškai protauti, liktų tyras ir gąsdinantis pradas.

Citata Nr. 7312

Norint išmokyti kitą,reikia daugiau proto, negu norint išmokti pačiam.

Citata Nr. 7283

Net jei netikite Dievu, negalite nepripažinti, jog gamtoje egzistuoja tam tikra tvarka. Taigi, esama proto, kuris tą tvarką daro. Pavyzdžiui, iš sėklos išauga ne bet kas, o tik palikuonis augalo, subrandinusio tą sėklą.

Citata Nr. 7227

Protas, kuriam būdinga vien logika, panašus į durklą, kuriam būdinga tik judėti į priekį.

Citata Nr. 7177

Protingas žmogus yra savo proto valdovas. Kvailys yra jo vergas.

Citata Nr. 7109

Geriausias būdas nuraminti širdį – proto darbas.

Citata Nr. 7025

Vedybos – tai vaizduotės pergalė prieš protą. Antros vedybos – tai vilties triumfas prieš patirtį.

1 2 3 15
banner