Category: Patarimas

Citata Nr. 7634

Gerą patarimą žmogus duoda tada, kai yra tiek senas, kad pats nebegali būti blogu pavyzdžiu.

Citata Nr. 6518

Klausyti patarimų – tai kiekvieno ketinimo pagrindas, o planuoti – sėkmės garantas.

Citata Nr. 6347

Lengva mums visiems, kai esame sveiki, duoti ligoniams protingų patarimų.

Citata Nr. 5651

Duodami patarimai, bet neduodama proto jais naudotis.

Citata Nr. 5606

Tinginys tariasi esąs išmintingesnis už septynis žmones, duodančius gerą patarimą…

Citata Nr. 4881

Priimk visus patarimus, bet daryk tik pagal savo nuomonę.

Citata Nr. 4771

Kai valdovas supamas pagyrų ir pataikavimų, o gerų patarimų negauna, šalos pavojuje.

Citata Nr. 4360

Jei vyras ką nors patarė, o moteris nei kiek nepralinksmėjo ir toliau skundžiasi, jis taip nusimena dėl savo patarimo nepriimtinumo, jog ilgiau nebegali jos klausytis, mat jaučiasi nenaudingas.

Citata Nr. 3542

Joks priešas nėra blogesnis negu blogas patarimas.

Citata Nr. 3362

Patarimas panašus į citriną: jį lengva duoti, bet velniškai nemalonu ryti.

Citata Nr. 3325

Geras patarimas niekada nebūna pavėluotas.

Citata Nr. 3298

Paprastai patarimų prašoma tik todėl, kad jų nebūtų laikomasi, o jei kas ir laikosi, tai vien dėl to, kad paskui galėtų prikaišioti tam, kas tokį patarimą davė.

Citata Nr. 2277

Pasipūtėliai ir užsispyrėliai viską daro savaip, neklauso niekieno patarimų ir veikiai tampa savo paklydimų aukomis.

Citata Nr. 2146

Pagrindinė priežastis, kodėl žmonės turi finansinių problemų – tai, kad jie klauso vargšų ir pardavėjų patarimų dėl pinigų

Citata Nr. 769

Prašyti patarimo – didžiausias pasitikėjimas, kurį vienas žmogus gali parodyti kitam.

Citata Nr. 377

Duodamas patarimas, bet neduodamas protas juo naudotis

Citata Nr. 277

Kritikuoti, bet patarimu nepadėti – tai tas pats, kas potvynį sulaikyti potvyniu arba ugnį gesinti ugnimi.

banner