Category: Nuodėmė

Citata Nr. 6631

Klysti, mielas Liucijau, manydamas, jog prabanga, dorybingumo nepaisymas ir visa, dėl ko kiekvienas priekaištauja savo laikams, yra mūsų šimtmečio ydos. Tai žmonių, o ne laiko trūkumai. Visi amžiai turėjo nuodėmių.

Citata Nr. 5719

Kitų nuodėmes palikime ten, kur jos padarytos.

Citata Nr. 5586

Kai moteris atleidžia vyrui, neturėtų pusryčiams šildyti jo nuodėmių.

Citata Nr. 5233

Net subtiliausi fiziniai ar dvasiniai privalumai negali išpirkti socialinės nuodėmės: dalyvavimo vartojime be dalyvavimo gamyboje.

Citata Nr. 5158

Žodis "nusižengimas", arba "nuodėmė", – lotyniškai "pecus", o tai reiškia – "luoša koja", kitaip tariant, koja, kuria neįmanoma žengti. Nuodėmės nusikratoma visą laiką einant į priekį, prisitaikant prie naujų aplinkybių ir mainais už tai gaunant tūkstančius malonių, kurių dosniai teikia gyvenimas visiems šito trokštantiems.

Citata Nr. 4855

… pasakė Teofrastas, jog kaltesnis yra tas, kuris nusikalsta dėl nuodėmės saldumo, negu tas, kuris tai padaro iš skausmo.

Citata Nr. 4845

Nenori nusidėti įprastai, nes siekia nešlovės kaip atlyginimo už savo nuodėmes. Tos nešlovės vaikosi visi, kurie, taip sakant, gyvena atvirkščiai.

Citata Nr. 4756

Reikia daugybės metų atgailos panaikinti nuodėmę žmonių akyse, tačiau Dievui užtenka vienos gailesčio ašaros.

Citata Nr. 4598

Kad "Naujasis Testamentas", visais atžvilgiais rokoko skonio apraiška, buvo sujungtas su "Senuoju Testamentu" į vieną knygą – Bibliją, "knygą pačią savaime", – tai turbūt didžiausias akiplėšiškumas ir "dvasios nuodėmė", slegianti literatūrinės Europos sąžinę.

Citata Nr. 4058

Tinginystės nuodėmė yra beprasmis gyvenimo švaistymas.

Citata Nr. 4040

Yra tik viena tikra nuodėmė – įtikinti save, kad antroji vieta yra daugiau nei tik antroji vieta.

Citata Nr. 4003

Tikros atgailos ženklas yra noras savo nuodėmes matyti taip, kaip Dievas jas mato.

Citata Nr. 3664

Religija man tarsi vaikiškas žaislas. Manau, kad nuodėmių nėra, – yra tik nežinojimas.

Citata Nr. 2453

Turime pripažinti, kad nuodėmė yra gyvenimo faktas, o ne šiaip trūkumas. Nuodėmė yra akivaizdus maištas prieš Dievą, ir vienas iš jų – nuodėmė arba Dievas – mano gyvenime turi mirti. Naujasis Testamentas mums aiškiai iškelia šį klausimą – jei manyje viešpatauja nuodėmė, Dievo gyvybė manyje bus sunaikinta, bet, jei manyje viešpatauja Dievas, manyje bus sunaikinta nuodėmė. Kito kelio nėra.

Citata Nr. 2259

Nuodėmė pasakot apie save, nes tai mėgavimasis kančia. Nuodėmė klausytis svetimos kančios.

Citata Nr. 1843

Tai, ką kiti daro mes vadiname nuodėme, o ką patys darome – laikome eksperimentu.

Citata Nr. 1764

… nuodėmės priešybė yra ne dorybė, o tikėjimas.

Citata Nr. 1641

Sąžine gryna gyvent – tai gyvent be nuodėmių.

Citata Nr. 1483

Vis dėlto negalima kalbėti apie nuodėmingumą kaip apie žmogaus pirminę nuodėmę. Žmogus nėra savo esmės kūrėjas. Jo negalima padaryti atsakingo už tai, kad egzistuoja. Jo esmė yra tik dalis gyvenimo visybėje, kuri susiformuoja iš pirminės būties…

Citata Nr. 1472

Kiekvienas geismas, kurį bandome užgniaužti, tebetūno mūsų mintyse ir nuodija mus. Kūnas nusideda kartą ir išsivaduoja iš nuodėmės, nes veiksmas – tai savotiškas apsivalymas. Nieko nebelieka, tik malonumo prisiminimas ar saldi atgaila. Vienintelis būdas atsikratyti pagundos – jai atsiduoti. Jeigu spirsies, tavo siela susirgs, ilgėdamasi to, ką pati sau uždraudė.

Citata Nr. 1398

Kaltesnis yra tas, kuris nusikalsta dėl nuodėmės saldumo, negu tas, kuris tai padaro iš skausmo.

banner