Category: Moteris

Citata Nr. 6970

Meilė – nežymi vyro gyvenimo dalelė, moteriai ji – visas gyvenimas.

Citata Nr. 6964

… suvedžiotojas gali grąžinti merginai garbę ją vesdamas, tačiau to negali padaryti meilužis, nors moteris ir išsiskirtų, o jis paimtų ką į žmonas.

Citata Nr. 6958

Panašiai yra per kiekvieną susitikimą. Kiekvienas vyras ar moteris, besidalijantis su mumis gyvenimu, dovanoja mums brangius lobius. Ir dažniausiai jų nepastebime.

Citata Nr. 6849

Ten, kur meilė arba neapykanta nevaidina jokio vaidmens, moteris vaidina vidutiniškai.

Citata Nr. 6847

Visi aforizmai apie moteris savaime yra pikti. Norint pavaizduoti gerąją pusę, tam reikia daug puslapių.

Citata Nr. 6843

Pats svarbiausias moters bruožas – nuolankumas.

Citata Nr. 6841

Moterys protingesnės nei vyrai. Ar teko kada girdėti, kad jos pamestų galvą tik dėl to, kad vyro gražios kojos?

Citata Nr. 6795

Tautos dorovė priklauso nuo pagarbos moteriai.

Citata Nr. 6791

Pradinis auklėjimas visų svarbiausias, ir tas pradinis auklėjimas neginčijamai priklauso moterims.

Citata Nr. 6668

… teisiamasis staiga išgirdo nepermaldaujamos sąžinės balsą, kuris liepė jam labiau gerbti šitą moterį, pripažinti daugiau teisių jos širdies polinkiams …

Citata Nr. 6521

Su sunkumais susiduria tos moterys, kurios neprisitaiko, tos kurios trokšta dar kai ko: žinių, valdžios, nepriklausomybės, savos valios, tos, kurios suvokia dalykus kitaip negu kiti.

Citata Nr. 6434

Kad moteris iš prigimties yra skirta paklusti, matyti iš to, jog kiekviena [nepriklausoma] … tuoj pat prisišlieja prie kokio nors vyro ir leidžiasi jo valdoma ir tvarkoma, nes jai reikia pono.

Citata Nr. 6346

Vyrai stato namus, o moterys juos kuria.

Citata Nr. 6284

Moterims nieko nereikia aiškinti, reikia veikti.

Citata Nr. 6177

Bendra vyrų ir moterų klaida: netekę originalo ieškom kopijos.

Citata Nr. 6172

Moteris – šeimos gelbėtoja arba pražūtis.

Citata Nr. 6165

Nedera garsiai pasakoti apie malones, kuriomis mus apdovanojo moterys ir karaliai.

Citata Nr. 6140

Niekada negalima pasitikėti moterimi, kuri pasako jums savo amžių. Moteris, galinti tai, gali viską.

Citata Nr. 6139

Nesu toks jaunas, kad pamilčiau moterį dėl jos dainavimo, ir ne toks senas, kad dėl ko nors įsimylėčiau ją iki ausų.

Citata Nr. 6097

Visa, kas žemėje nuostabu, gimė iš meilės moteriai.

Citata Nr. 5909

Moteris daug greičiau linksta į piktas mintis negu vyras.

1 2 3 8
banner