Category: Malonumas

Citata Nr. 7836

Nežinau didesnio malonumo už pažinimą.

Citata Nr. 7786

Matyti ir daryti tai, kas nauja, – labai didelis malonumas.

Citata Nr. 7750

Gyventi su mažai norų ir daug mažų malonumų taip ilgai, kaip įmanoma, yra prasminga.

Citata Nr. 7595

Kuo daugiau malonumų, kuo jie didesni, tuo mažesnis ir nuolankesnis yra tas, kurį žmonės vadina laimingu.

Citata Nr. 7551

Reikia mėgautis ne visais malonumais, o tik tais, kuriuose nėra nieko pikta.

Citata Nr. 7498

Pats tobuliausias malonumas–teikti malonumą kitiems.

Citata Nr. 7399

Laimė – tai ne malonumas, laimė – tai pergalė.

Citata Nr. 7387

Malonumai širdį gali paversti akmeniu, turtai gali ją išsekinti, bet ne sudaužyti.

Citata Nr. 7324

Mokestis už meilės malonumą vadinasi atsakomybė.

Citata Nr. 7304

Pats didžiausias malonumas – padaryti tai, ko, kitų nuomone, jūs padaryti negalite.

Citata Nr. 7210

Tai, kad visi gyvūnai ir žmonės siekia malonumų, patvirtina, jog malonumas tam tikra prasme yra didžiausias gėris.

Citata Nr. 7146

Malonumai ir laimė yra du skirtingi dalykai.

Citata Nr. 7027

Kam čia vardyti paskirus atvejus? Matydamas kunkuliuojantį forumą ar pilnutėlaitį Marso lauką, ar cirką, kur susirenka beveik visi, žinok ten esant tiek pat ydų, kiek žmonių. Tarp apsirengusiųjų togomis nėra taikos. Dėl menko pelno jie siekia vienas kito pražūties, kiekvienas gauna naudos tik nuskriaudęs kitą; laimingo nemėgsta, nelaimingą niekina, didesnieji juos kamuoja, jie kamuojami mažesniųjų. Tampomi priešingų norų, dėl lengvo malonumo ir grobio trokšta viską sunaikinti. Gyvenimas yra ne kas kita, kaip gladiatorių mokykla: su tais pačiais ir kartu geriama, ir kaunamasi. Tai žvėrių sambūris; tik tos pačios rūšies žvėrys saviškiams malonūs ir nedrasko gentainių, o žmonės sotinasi vieni kitus plėšydami. Apskritai nuo nebylių gyvulių jie skiriasi štai kuo: anie prijunksta prie juos šeriančių, o žmonių nuožmumas minta tais, kurie juos išmaitino.

Citata Nr. 7013

Dievinu paprastus malonumus. Jie – paskutinis prieglobstis sudėtingoms asmenybėms. – „Doriano Grėjaus portretas“.

Citata Nr. 6994

Protingasis siekia ne to, kas malonu, o to, kas apsaugo nuo nemalonumų.

Citata Nr. 6922

Jeigu mums tenka pakeisti nuomonę apie kokį nors žmogų, tai be gailesčio suverčiame jam visus nemalonumus, kuriuos dėl to patyrėme.

Citata Nr. 6890

Nors įgytos dorybės negali išnykti, todėl puoselėti jas lengva, tačiau įdiegti nepaprastai sunku, nes ligota siela bijo naujovių. Todėl reikia priversti to imtis, o paskui gydymas jau nebeskausmingas. Atgaivindamas jis teikia ir malonumo.

Citata Nr. 6739

Kaikurių žmonių nelaimė – ne malonumų stoka, o patys malonumai.

Citata Nr. 6684

Žiūrėkime, kokios dovanos teiktų daugiausiai malonumo, su kokiomis jų turėtojas dažniausiai susidurs, kad kiekvieną sykį, kai bus su jomis, mintyse būtų ir su mumis.

Citata Nr. 6536

Ar yra senatvėje, abejingumo amžiuje, kai žmogus nebepajėgia nei duoti, nei imti kitokių malonumų, didesnis malonumo šaltinis už skaitymą ir mąstymą!

Citata Nr. 6493

… dauguma gėriu laiko malonumą, o subtilesni žmonės – supratimą.

1 2 3 6
banner