Category: Likimas

Citata Nr. 7824

Kai protas mus palieka nežinioje, tenka atsiduoti likimo valiai.

Citata Nr. 7810

Negalite žaisti su savyje tūnančiu žvėrimi ir juo netapti. Negalite apgaudinėti kitų ir neišduoti savosios tiesos. Negalite išlikti jautrūs viduje, jei esate žiaurūs išorėje. Jei kas svajoja turėti gražų sodą, piktžolių neveisia.

Citata Nr. 7791

Jei ieškai draugų be trūkumų, tai rizikuoji likti be draugų

Citata Nr. 7739

Atsargiau, brangieji, su menu. Menų būna visokių – karo menas, kulinarijos, demagogijos – nuo meno galima nukentėti. Menas išgyventi – štai kur tikrasis menas. Likti gyvam, vulgariai tariant. Visa kita – pavidalai… (Papashos testamentas)

Citata Nr. 7727

Palikti pirmtakų mokslus ir naujų nekurti – tai tartum kurti naujus mokslus ir nepalikti jų niekam.

Citata Nr. 7701

Šiandien nėra svarbesnio uždavinio už pilietinės tvarkos atkūrimą tose visuomenėse, kur visagalė valstybė tą tvarką pavertė griuvėsiais. Būtų klaida manyti, kad valdžia gali atlikti šį uždavinį. Pilietinė visuomenė gimsta iš spontaniškų ir žmogiškų laisvos tautos veiksmų… Moralinį visuomenės audinį lengviau sunaikinti, negu kruopščiai jį sukurti ir perduoti iš kartos į kartą. Nėra jokios abejonės, kad laisvė ilgai netvers, jei nebus imtasi šio uždavinio.

Citata Nr. 7662

Tėvas saugo ją vaikystėje, vyras – jaunystėje, sūnus – senatvėje: negalima palikti moters pačios sau.

Citata Nr. 7647

Jei gyvenimas apskritai turi prasmę, tai prasmę privalo turėti ir kančia. Juk kančia irgi yra gyvenimo dalis – kaip ir likimas, ir mirtis. Tik kančia ir mirtis paverčia žmogaus būtį visuma.

Citata Nr. 7594

Likimas – tai bevalių sielų pasiteisinimas.

Citata Nr. 7558

… kas kam nors atsitinka, yra skirta likimo ir jam tinka.

Citata Nr. 7549

Aistros, nors ir netiesiogiai, padeda išlikti fiziškai. Jos tokios pat stiprios kaipinstinktai, o kartais net ir stipresnės. Jos suformuoja pagrindą žmogui domėtis gyvenimu, jo entuziazmui, jauduliui; jos yra medžiaga, iš kurios atsiranda ne tik sapnai, bet ir menas, religija, mitai – visa, dėl koverta gyventi.

Citata Nr. 7543

Dažnai geriau likti su pančiais nei būti laisvam. – „Išbandymas“.

Citata Nr. 7492

Tai, ką jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką. – Vis dėlto kurkite! Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi. – Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!

Citata Nr. 7491

Skirtingi likimai. Vieniems lemta gyvenimą nugyventi, o kitiems – nusigyventi.

Citata Nr. 7440

Gyvenimas tyčia delsia išsiuntinėti kvietimus į likimą lemiančias akimirkas.

Citata Nr. 7422

Likimas atima tik tai, ką buvo davęs.

Citata Nr. 7412

Jei tikite savo likimu, tikėkite bent su nauda sau.

Citata Nr. 7389

Ideali išmintis turi keturias dalis: atlikti viską taip, kaip reikia. Teisingumas: vienodai daryti ir privačius, ir viešus darbus. Tvirtumas: ne bėgti nuo pavojų, o stoti su jais akis į akį. Santūrumas: sumažinti troškimus ir gyventi vienodu ritmu.

Citata Nr. 7252

Meilė yra aktyvi žmogaus galia, kuri sugriauna sienas, skiriančias žmogų nuo artimųjų ir sujungia jį su kitais; meilė padeda įveikti izoliacijos ir atskirumo jausmą, kartu leisdama išlikti savimi, išsaugoti savo individualumą. Meilėje įmanomas paradoksas – du žmonės tampa viena, ir vis dėlto išlieka du.

Citata Nr. 7205

Kitų nuodėmes palikime tiems, kurie jas padarė.

Citata Nr. 7179

Laisvai gyvena tik tas, kuriam džiaugsmas atlikti savo priedermę.

1 2 3 8
banner