Category: Laimė

Citata Nr. 264

Sveikas elgeta laimingesnis už sergantį karalių.

Citata Nr. 231

Laimėti galima, pralošti galima, tačiau atsilošti – ne.

Citata Nr. 229

… žinau vieną iš svarbiausių sėkmės taisyklių: jeigu atkakliai ir pakankamai ilgai nenuleisiu rankų, laimėsiu.

Citata Nr. 224

Tegu vaikystės dovanos tau suteikia laimę – vystančių pienių puokštė, pūkais apkibęs irisas, varlė, bučinys.

Citata Nr. 217

Laimė yra turėti drąsos kai ką sugebėti geriau, nei manei sugebėsiąs.

Citata Nr. 215

Tvirtai tikiu, kad šiandien mes esame savo likimo šeimininkai ir kad įstengsime nudirbti visus mūsų laukiančius darbus. Jeigu tikime savo reikalu ir tvirtai pasiryžome laimėti, pergalė nuo mūsų nenusigręš.

Citata Nr. 212

Tik patyręs nesėkmę menininkas suvokia savo tikrąjį santykį su kūriniu, tik patyręs pralaimėjimą karvedys pamato savąsias klaidas, tik nemalonėn patekęs politikas iš tikrųjų geba aprėpti politinę situaciją. – Žozefas Fušė. Politikos veikėjo portretas.

Citata Nr. 209

Kas patikėjo akimirkos gėrybėmis, tą jos pačios beregint palieka, o jei nepalieka, sutriuškina. Nedaugeliui pavyksta ramiai atsisakyti laimės; daugumas krinta kartu su tuo, kas juos iškėlė, ir juos užgriūva tas pats, kas kažkada juos išaukštino.

Citata Nr. 205

Viskas, kas mus kankina ir mums trukdo būti laimingais, – yra dažniausiai mūsų pačių prasimanyta.

Citata Nr. 196

Jeigu būtų statomi laimės namai, pačią didžiausią patalpą reikėtų skirti laukiamajam.

Citata Nr. 180

Laimės paslaptis yra matyti visus pasaulio stebuklus, sykiu nepamirštant dviejų aliejaus lašų šaukštelyje.

Citata Nr. 161

Žmogus sukurtas dirbti – tik darbu jis gali progresuoti; be to neįmanoma tikra laimė. Vienas iš gražiausių jausmų yra pasitenkinimas, kurį mes jaučiame, kai augame savo siela, kada progresuojame, žengiame į priekį ir kylame. Kas neturi tokio jausmo, tas nežino, kas yra laimė.

Citata Nr. 148

Kaip geras imtynininkas ne visus veiksmus ir gudrybes išsimiklina panaudoti, nes retai tenka jų griebtis, bet gerai ir stropiai išsilavinęs atlikti vieną ar du veiksmus, atidžiai laukia progos (juk nesvarbu, kiek moka, jei moka tiek, kiek reikia nugalėti), taip ir šiame tyrime daug kas džiugina, o laimėti padeda kelios taisyklės.

Citata Nr. 144

Išmintingas žmogus neatsisako nieko, tačiau nepiktnaudžiauja. Nei susilaikymas, nei saiko nepaisymas neatneša laimės.

Citata Nr. 96

Jeigu norite būti apgailėtini, turėkite laisvalaikį, kuris įkyri – nesvarbu, ar esate laimingas, ar ne.

Citata Nr. 66

Pasaulio istorija – tai varžybos laike, lenktynės dėl pelno, dėl valdžios, dėl turtų, ir jose visados svarbiausia tai, kam užteksią jėgų, laimės arba niekšiškumo nepražiopsoti momento. Tuo tarpu dvasios veikalas, kultūros veikalas, meno veikalas – gryna priešybė, jie visada reiškia ištrūkimą iš laiko pančių, žmogaus šuolį iš savo instinktų ir iš savo inertiškumo purvo į kitą plotmę, į nesusijusią su laiku, išsivadavusią iš laiko jungo, dievišką, visiškai neistorišką ir antiistorišką būtį.

Citata Nr. 63

Brangiausiai mums kainuoja tos nelaimės, kurios taip ir neaplankė.

Citata Nr. 38

Laimingas gyvenimas susideda iš teisingų poelgių. Prie gerų poelgių veda pamokymai. Vadinasi, laimingam gyvenimui užtenka pamokymų.

Citata Nr. 35

Laimė yra alegorija, tuo tarpu nelaimė – istorija.

Citata Nr. 28

Žmogus, kuriam skauda dantį, laiko laimingais visus, kurių dantys sveiki.

Citata Nr. 12

Rango ir turto skirtumai verčia kiekvieną vaidinti savo vaidmenį, bet anaiptol ne jie lemia sieloje glūdinčią laimės ir pasitenkinimo įvairovę: ir šiuo atveju kiekviename tūno tas pats vargeta su savo kančiomis ir negandomis, kurių konkretus turinys yra skirtingas, tačiau forma, t. y. tikroji esmė, lieka maždaug tokia pat … Visi puikumai ir malonumai, atsispindėję miglotoje bukagalvio sąmonėje, yra tiesiog apverktini, palyginti su Cervanteso [Servanteso] gūdžioje kalėjimo kameroje rašiusio savo „Don Kichotą“, sąmone.

1 22 23 24
banner