Category: Laimė

Citata Nr. 592

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje.

Citata Nr. 587

Nelaimingas žmogus, kuris nedaro to, ką gali, o imasi to, ko neišmano.

Citata Nr. 585

Kai regime tai, ko neturime, lengvai kyla mintis „O kaip, jei tai būtų mano?“ ir iškart pajuntame neturėjimo kartėlį. Tad dažniau reikėtų klausti: „O kaip, jei tai nebūtų mano?“ Aš manau, mums derėtų retsykiais žvilgtelėti į visa, ką turime, taip, lyg staiga būtume to netekę, ir nesvarbu ko – turto, sveikatos, draugų, mylimosios, žmonos, arklio, šuns ar dar kai ko, nes tikrąją vertę sužinosime ką nors praradę. Taigi, jei priimtume šį siūlomą požiūrį, tai, pirma, visi tie dalykai suteiktų mums kur kas didesnį tiesioginį pasitenkinimą nei iki šiol, ir, antra, priverstų stengtis, kad praradimų nebūtų: saugoti turtą, nepykinti draugų, gerbti žmonos ištikimybę, rūpintis vaikų sveikata ir t. t. Juk blausią dabartį dažnai mėginame praskaidrinti svajonėmis apie galimą sėkmę ir prasimanome tūkstančius tariamų vilčių, kurių kiekvienoje slypi ir galimybė nusivilti; taip visuomet ir būna, kai tos svajonės sudūžta į žiaurią tikrovę. Nepalyginamai išmintingiau savo apmąstymų objektu padaryti daugybę mus tykančių pavojų, ir tai būtų dvejopai naudinga: pirma, padėtų kai kurių nemalonumų išvengti, antra, maloniai nustebintų, jei laukiama negerovė neįvyktų. Juk šiek tiek padrebinę kinkas, visuomet būname gerokai linksmesni. Kai kada labai pravartu įsivaizduoti dideles nelaimes, kurios mus galėtų ištikti, kad paskui lengviau iškęstume tikrai užgriuvusias mažesnes bėdas: prisiminęs anas neįvykusias dideles nelaimes, mes save paguostume. Tačiau dėl šios taisyklės nederėtų nepaisyti anksčiau aptartosios.

Citata Nr. 573

Nelaimingas tas, kuris niekuo netiki.

Citata Nr. 567

Laimės paslaptis-tai sugebėjimas gerėtis visais pasaulio stebuklais.

Citata Nr. 561

Valios jėga ir drausmė – štai kuo pasižymi tvirti ir laimingi žmonės.

Citata Nr. 558

Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu o ne su kitais žmonėmis ar daiktais.

Citata Nr. 556

Laiminga pora dalijasi tam tikra šypsena, kurios kiti nesupranta.

Citata Nr. 544

Kai egoistinė laimė yra vienintelis gyvenimo tikslas, gyvenimas labai greitai tampa be tikslo.

Citata Nr. 527

Kai esame nelaimingi, mes labiau jaučiame kitų nelaimes; jausmai ne sudūžta, o susitelkia.

Citata Nr. 485

Tarnauti kilniam žmogui lengva, sunkiau laimėti jo palankumą. Jam nepatinka, kai palankumo siekiama netinkamais būdais. Priimdamas žmones į tarnybą, jis atsižvelgia į jų gabumus. Tarnauti prastam žmogui sunku, bet lengva laimėti jo palankumą. Nors ir neteisėtais būdais. Priimdamas žmones į tarnybą, jis reikalauja iš jų visko.

Citata Nr. 484

Klestėjimas atskleidžia mūsų ydas, o nelaimės dorybes.

Citata Nr. 481

Suprask, kad tikroji laimė glūdi tavyje. Nešvaistyk laiko, ieškodamas ramybės, pasitenkinimo ir džiaugsmo išoriniame pasaulyje. Prisimink, kad laimė ne tada, kai turi arba gauni, o tik tada, kai pats duodi. Atsiverk. Dalykis. Šypsokis. Apkabink. Laimė – kaip kvepalai, kurių negali išpilti ant kitų bent keliais lašeliais neaplaistęs ir savęs.

Citata Nr. 476

… visas žmonių nelaimingumas kyla iš vienintelio fakto – jie nepajėgia ramiai pabūti kambaryje.

Citata Nr. 468

Noras su maža pastangų įsigyti greit kokį nors turtą yra pridaręs daugiau skurdo ir nelaimių, negu kas nors kita.

Citata Nr. 447

Žinau, Liucijau, jog tau aišku, kad niekas negali ne tik laimingai, bet ir pakenčiamai gyventi neužsiiminėdamas filosofija ir kad gyvenimą laimingą padaro tik tikroji išmintis, o pakenčiamą – jos pradai.

Citata Nr. 440

Daugelis mūsų nelaimių atsiranda dėl to, kad netinkamai suvokiam šį pasaulį.

Citata Nr. 436

Geras elgesys nulemia žmogaus laimę.

Citata Nr. 432

Aš vadinu didvyriais ne tuos, kurie laimėdavo mintimi arba jėga. Aš vadinu didvyriu tik tą, kuris buvo didis širdimi

Citata Nr. 430

Skaudžios nelaimės visuomet esti nežaboto savanaudiškumo vaisius.

Citata Nr. 380

Yra žmonių, kurie linkę griežtai laikytis savo nuomonės, – juos vadina užsispyrėliais. Tokius žmones sunku įtikinti ir priversti pakeisti savo nuomonę. Tarp jų ir tarp susivaldančiojo – taip pat kaip tarp švaistūno ir dosnaus, tarp drąsaus ir nutrūktgalvio – yra šioks toks panašumas. Bet vis dėlto jie daug kuo skiriasi. Mat susivaldantis žmogus, apimtas geismo ir aistros, nepasikeičia, bet kartais jį lengvai galima perkalbėti, o kitų negali paveikti įrodymai, nes juos veikia aistros, ir daugelis iš jų pasiduoda malonumams. Užsispyrę būna aikštingieji, nemokšos ir neišauklėtieji; aikštingieji užsispyrę dėl malonumų ir nemalonumų: džiaugiasi laimėję, kai nesileidžia perkalbami, ir erzinasi, kai neklauso ir nepriima jų nuomonės, – panašiai kaip būna priimant nutarimus liaudies susirinkimuose. Todėl jie yra labiau panašūs į nesusivaldančius negu į susivaldančius.

1 19 20 21 22 23
banner