Category: Kūnas

Citata Nr. 450

Sugundyk mano protą ir gausi mano kūną.

Citata Nr. 434

Pilvas – tai nešulys, pavojingas mirtingiesiems: kas akimirksnį jis trikdo pusiausvyrą tarp sielos ir kūno.

Citata Nr. 426

Svarbiausia, pats sau nemeluokite. Kas meluoja pats sau ir klausosi savo paties melo, tas ilgainiui jokios tiesos nei savyje, nei aplinkui nebemato, vadinasi, pradeda nebegerbti nei savęs, nei kitų. Nieko nebegerbdamas, nieko ir nebemyli, o neturėdamas meilės ir ieškodamas sau užsiėmimo ir pramogų pasiduoda aistroms bei kūno geiduliams ir nuo savo ydų visai sugyvulėja, o visa tai dėl to, kad be paliovos meluoja ir žmonėms, ir pats sau.

Citata Nr. 425

Kiekvienas žmogus yra statytojas šventovės, vadinamos jo kūnu, kur kiekvienas savaip meldžiasi savo dievui, ir niekas negali išvengti šios priedermės, pasirinkęs veikiau tašyti marmurą. Mes visi esame skulptoriai ir dailininkai, o mūsų medžiaga yra mūsų pačių kūnas, kraujas ir kaulai. Bet koks kilnumas taurina žmogaus bruožus, bet koks niekingumas ar juslingumas juos gyvulina.

Citata Nr. 404

Žmogus gyvas ne tuo, ką suvalgo, o tuo, ką suvirškina. Šis teiginys vienodai tinka ir protui ir kūnui.

Citata Nr. 355

Kol kas neprarado jo kūnas švytėjimo, / Neatrodė archangelu puolusiuoju / Nesimatė aptemusio šlovės troškimo. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.

Citata Nr. 291

Ką bepadarys siela, būdama kūne, visa yra liudininkas jai stojant prieš teismą.

Citata Nr. 279

Kūnas – tai sodas, kurio sodininkas – mūsų valia. – „Otelas“.

Citata Nr. 82

Būti sveikam – tai filosofuoti. Be šito siela serga. Kūnas irgi.

Citata Nr. 80

Palyginau savigarbą su termostatu. Jos termostatas veikė blogai, nes buvo pernelyg arti kūno paviršiaus. Todėl savigarba nuolat stipriai svyruodavo, nelygu kokie išoriniai įvykiai ją užkliudydavo. Kai įvykdavo kas nors gera, Mardžė jausdavosi puikiai, jei tik kas nors ją sukritikuodavo, ji kelias dienas jausdavosi sugniuždyta. Tai tarsi šildyti namus prie pat lango pastačius katilą.

Citata Nr. 54

Švari siela turi kurti švarų kūną.

Citata Nr. 39

Kūno nuodėmės yra niekniekis. Gėdingos tik sielos nuodėmės.

1 4 5 6
banner