Category: Kalba

Citata Nr. 1354

Gamta neturi kalbos padargų, bet sukuria liežuvius ir širdis kalbai bei jausmams.

Citata Nr. 1313

Reikia gi žmogui su kuo nors išsišnekėti. Seniau turėjom religiją, kitokių nesąmonių. O dabar reikia, kad kiekvienas turėtų su kuo atvirai pasikalbėti, nes būk tu dievažin koks drąsuolis, o vienatvė vis tiek labai slegia. – „Kam skambina varpai“.

Citata Nr. 1309

Gėdinga kalbėti viena, o galvoti kita, bet dar gėdingiau – galvoti viena, o rašyti kita.

Citata Nr. 1288

Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais, garbintais tautų ir valstybių vardais, norim, kad su pagarba mus ištartų.

Citata Nr. 1262

Retai kalbėti – štai kas atitinka prigimtį. Nes nei vėtra visą rytą nesiaučia, nei liūtis visą dieną netrunka.

Citata Nr. 1213

Sapnai yra Dievo kalba.

Citata Nr. 1131

Geriau protingai tylėti, negu kvailai kalbėti.

Citata Nr. 1101

Paradoksalu, tačiau industrinei visuomenei vis labiau virstant masių visuomene plinta vienišumo pojūtis ir stiprėja poreikis išsikalbėti.

Citata Nr. 1094

Mokėti kalbėti – talentas.

Citata Nr. 1051

Sakoma, jog tingėjimas – visų ydų pradžia, tik niekuomet nekalbama apie visų dorybių gimdytoją – darną.

Citata Nr. 932

Kalba – sielos rūbas.

Citata Nr. 886

Visi kalba apie kvailį ir pagyrūną, kad jis kvailys ir pagyrūnas, bet niekas nesako šito jam, o jis taip ir miršta nesužinojęs apie save to, ką žino visi.

Citata Nr. 844

Istorinė tiesa dažnai būna kaip banali pasakėčia: visuose procesuose yra realūs dalykai ir ketinimai; neginčytinas faktas dažnai tampa užsitęsusiu procesu. Kaip po to rizikuoti kalbėti apie ketinimus?

Citata Nr. 830

Pavyduolis kalba ne tai, kas yra, o tai, kas galėtų pakenkti.

Citata Nr. 800

Tiesa – tai kalba, aiškiai išreiškianti visuotinius dėsnius.

Citata Nr. 744

Skurdi mintis slypi už įmantrios kalbos.

Citata Nr. 723

Kalbėti tiesą skausmingą. Tačiau prievarta meluoti dar skausmingiau.

Citata Nr. 695

Senatvė ateina tada, kai pradedama kalbėti: „dar niekada nesijaučiau toks jaunas“.

Citata Nr. 596

Būtis – tai visa, kas skleidžiasi, auga, mezga vaisius… Kuomet jūs pasodinate sėklą, po tam tikro laiko pamatote bepradedantį reikštis gyvenimą. Tokia jo kalba: pasirodo mažytės šaknys, gležni lapeliai… Šitai yra gyvenimas: gražinimas, turtinimas, tiesiog užtvindymas! Ir jums tas pats: jei pradėsite rūpintis būtimi, jeigu ją sodinsite, laistysite, nukreipsite ją aukštyn, ji skleisis ir besiskleisdama pažadins kiekvieną ląstelę, prikels gabumus, kurių nė neįtarėte egzistuojant.

Citata Nr. 534

Gerai eiti, vadinasi, nepalikti paskui save nei vėžių, nei pėdsakų. Gerai kalbėti, vadinasi, nei daryti klaidas, nei rizikuoti sulaukti priekaištų.

Citata Nr. 507

Bet karys žino, kad kiekvieną sykį, kai kalba apie kokią nors svajonę, pasakojimui išeikvoja šiek tiek tos svajonės energijos. O daug kalbėdamas rizikuoja iššvaistyti visą energiją, reikalingą veiklai.

1 6 7 8 9 10
banner