Category: Kalba

Citata Nr. 1966

„Lietuvių kalbą reikia išsaugoti, nes jinai turi raktą kuris išsprendžia ne tik filologines, bet ir tautų raidos paslaptis“

Citata Nr. 1920

Nė vienas žmogus dar nėra turėjęs pasisekimo gyvenime, jei jis stengėsi būti visai toks pat, kaip kitas, net jei tam kitam ir labai gerai būtų sekęsi. Pasisekimo negalima pamėgdžioti, jo negalima sėkmingai pamėgdžioti. Priešingai, juo labiau nutolsi pats nuo savęs kitus mėgdžiodamas, tuo mažiau turėsi pasisekimo. Jėga gali kilti tiktai iš vidaus, ne iš paviršiaus. Todėl visuomet būk toks, koks esi, ir klausyk balso, kuris kalba iš tavo gelmių.

Citata Nr. 1902

Žmonių santykiai būtų daug geresni, jei jiems būtų taip pat lengva tylėti, kaip ir kalbėti.

Citata Nr. 1880

Aforizmai skirti ne pasilinksminimui ar pagražinti kalbą, jie, besąlygiškai reikalingi dalykiškame gyvenime ir pilietinėje praktikoje.

Citata Nr. 1869

… žmonės pasiduoda paveikslų bei žodžių žavesiui ir galiausiai užmiršta Pasaulio Kalbą.

Citata Nr. 1836

Nėra bjauresnės kalbos už gyrimąsi.

Citata Nr. 1817

Reikėtų mažiau kalbėti; iš esmės pamokslavimas nepadeda pasiekti tinkamo tikslo. Tai ką tada daryti? Griebkite šluotą ir išvalykite kieno nors namus. Tuo viskas bus pasakyta.

Citata Nr. 1759

Daugelis gėdingai besielgiančių sako gražias kalbas.

Citata Nr. 1735

Daug apie save kalbėti – tai vienas iš galimų būdų pasislėpti.

Citata Nr. 1673

Pašnekovo talentą turi ne tas, kuris noriai kalba pats, o tas, su kuriuo noriai kalba kiti. Jei po pokalbio su jumis žmogus liko patenkintas savimi ir savo giliamintiškumu, vadinasi, jis liko patenkintas ir jumis. Žmonės nori ne žavėtis, o patikti.

Citata Nr. 1636

Reikia turėti slaptą mintį ir pagal ją apie viską spręsti, kalbant vis dėlto kaip visi.

Citata Nr. 1614

Nevalia pamiršti ne tik žmonių kalbų, bet ir jų žodžių. Tikra tų žodžių, tų pasakymų saugykla – tai kalbų, laiškų, sentencijų rinkiniai.

Citata Nr. 1605

… valia – tai kaskart aiškiai suvokiamo tikslo, sąžiningo sprendimo ir sąmoningo triūso funkcija. Kol žmogus kartos tą pačią klaidą – prieš mėgindamas ką nors daryti tikėsis nesėkmės, – tol jam ir nesiseks bent jau todėl, kad žmogus nėra linkęs nepateisinti savo lūkesčių. Juolab svarbu nuo pat pradžių vidinę ketinimo formuluotę apsaugoti nuo bet kokio tariamo kontrargumento: įtikinėdamas save žodžiais „nenoriu gerti“, veikiausiai netrukus atrasi įvairiausių prieštaravimų: „bet esu priverstas“, „bet nepajėgiu atsispirti“ ir t.t. Tačiau kaskart tiesiog pakartojęs: „Daugiau negersiu, ir jokių kalbų“, jau pasukai teisingu keliu.

Citata Nr. 1566

Tai nusikaltimas prieš anglų kalbą.

Citata Nr. 1533

Kalba – nesusipratimų šaltinis.

Citata Nr. 1500

Jei garsiai šauki, vadinasi, tavo kalba pernelyg skurdi ir šauksmu nori nustelbti kitų balsus.

Citata Nr. 1487

Kilnus žmogus valgo saikingai, nesiekia kasdieninių gyvenimo patogumų; elgiasi protingai, o kalba apgalvotai. Jis seka tais, kurie eina Teisingu keliu. Apie tokį žmogų galima pasakyti, kad jis trokšta mokytis.

Citata Nr. 1483

Vis dėlto negalima kalbėti apie nuodėmingumą kaip apie žmogaus pirminę nuodėmę. Žmogus nėra savo esmės kūrėjas. Jo negalima padaryti atsakingo už tai, kad egzistuoja. Jo esmė yra tik dalis gyvenimo visybėje, kuri susiformuoja iš pirminės būties…

Citata Nr. 1470

Kalbėti taip, tartum kiekvienas žodis būtų paskutinis.

Citata Nr. 1417

Mažai žinantys žmonės daug kalba, o daug žinantys – mažai.

Citata Nr. 1385

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.

1 5 6 7 8 9 10
banner