Category: Kalba

Citata Nr. 1605

… valia – tai kaskart aiškiai suvokiamo tikslo, sąžiningo sprendimo ir sąmoningo triūso funkcija. Kol žmogus kartos tą pačią klaidą – prieš mėgindamas ką nors daryti tikėsis nesėkmės, – tol jam ir nesiseks bent jau todėl, kad žmogus nėra linkęs nepateisinti savo lūkesčių. Juolab svarbu nuo pat pradžių vidinę ketinimo formuluotę apsaugoti nuo bet kokio tariamo kontrargumento: įtikinėdamas save žodžiais „nenoriu gerti“, veikiausiai netrukus atrasi įvairiausių prieštaravimų: „bet esu priverstas“, „bet nepajėgiu atsispirti“ ir t.t. Tačiau kaskart tiesiog pakartojęs: „Daugiau negersiu, ir jokių kalbų“, jau pasukai teisingu keliu.

Citata Nr. 1566

Tai nusikaltimas prieš anglų kalbą.

Citata Nr. 1533

Kalba – nesusipratimų šaltinis.

Citata Nr. 1500

Jei garsiai šauki, vadinasi, tavo kalba pernelyg skurdi ir šauksmu nori nustelbti kitų balsus.

Citata Nr. 1487

Kilnus žmogus valgo saikingai, nesiekia kasdieninių gyvenimo patogumų; elgiasi protingai, o kalba apgalvotai. Jis seka tais, kurie eina Teisingu keliu. Apie tokį žmogų galima pasakyti, kad jis trokšta mokytis.

Citata Nr. 1483

Vis dėlto negalima kalbėti apie nuodėmingumą kaip apie žmogaus pirminę nuodėmę. Žmogus nėra savo esmės kūrėjas. Jo negalima padaryti atsakingo už tai, kad egzistuoja. Jo esmė yra tik dalis gyvenimo visybėje, kuri susiformuoja iš pirminės būties…

Citata Nr. 1470

Kalbėti taip, tartum kiekvienas žodis būtų paskutinis.

Citata Nr. 1417

Mažai žinantys žmonės daug kalba, o daug žinantys – mažai.

Citata Nr. 1385

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.

Citata Nr. 1354

Gamta neturi kalbos padargų, bet sukuria liežuvius ir širdis kalbai bei jausmams.

Citata Nr. 1313

Reikia gi žmogui su kuo nors išsišnekėti. Seniau turėjom religiją, kitokių nesąmonių. O dabar reikia, kad kiekvienas turėtų su kuo atvirai pasikalbėti, nes būk tu dievažin koks drąsuolis, o vienatvė vis tiek labai slegia. – „Kam skambina varpai“.

Citata Nr. 1309

Gėdinga kalbėti viena, o galvoti kita, bet dar gėdingiau – galvoti viena, o rašyti kita.

Citata Nr. 1288

Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais, garbintais tautų ir valstybių vardais, norim, kad su pagarba mus ištartų.

Citata Nr. 1262

Retai kalbėti – štai kas atitinka prigimtį. Nes nei vėtra visą rytą nesiaučia, nei liūtis visą dieną netrunka.

Citata Nr. 1213

Sapnai yra Dievo kalba.

Citata Nr. 1131

Geriau protingai tylėti, negu kvailai kalbėti.

Citata Nr. 1101

Paradoksalu, tačiau industrinei visuomenei vis labiau virstant masių visuomene plinta vienišumo pojūtis ir stiprėja poreikis išsikalbėti.

Citata Nr. 1094

Mokėti kalbėti – talentas.

Citata Nr. 1051

Sakoma, jog tingėjimas – visų ydų pradžia, tik niekuomet nekalbama apie visų dorybių gimdytoją – darną.

Citata Nr. 932

Kalba – sielos rūbas.

Citata Nr. 886

Visi kalba apie kvailį ir pagyrūną, kad jis kvailys ir pagyrūnas, bet niekas nesako šito jam, o jis taip ir miršta nesužinojęs apie save to, ką žino visi.

1 5 6 7 8 9
banner