Category: Kalba

Citata Nr. 4144

Jei nemoki kalbėti, išmok klausyti.

Citata Nr. 4142

Reikia kalbėti garsiai, kad tave girdėtų. Reikia kalbėti tyliai, kad tavęs klausytų.

Citata Nr. 4102

Argi nematai, kaip Alachas kalba palyginimais? – Geras žodis, kaip geras medis – šaknis jo tvirta, o šakos – kyla aukštai į dangų. (14:24)

Citata Nr. 4098

Mūsų Aš – tik „žemėlapis“, mūsų sąmonės, platesnės nei tasai Aš, schema, kaip, kad kalba – tik tam tikros teritorijos žemėlapis ir jo nevalia painioti su pačia teritorija.

Citata Nr. 3961

Kalba yra žmogaus dvasios organas, žmogaus minties ir jausmo išraiška, ja kalbančios genties visuomeninio ir privačiojo gyvenimo veidrodis, genties intelektualinių ir moralinių vertybių saugykla, ryšys, siejantis laiką ir erdvę, vienijantis visas kartas ir asmenybes, individus, ir kartu – gyvas, tradicinis svarbiausių įvykių bei genčių tarpusavio santykių metraštis.

Citata Nr. 3909

Visas svarbiausias užsienio kalbas įmanoma išmokti per šešerius metus, bet gerai išmokti savąją – negana viso gyvenimo.

Citata Nr. 3882

Nelaimė yra ne ta, kad mylimieji negali vienas kito turėti, bet kad jie negali vienas kito suprasti. Ir šis sielvartas juk yra be galo gilesnis negu tas, apie kurį žmonės kalba; mat ši nelaimė taikosi į meilės širdį ir sužeidžia amžinybei, skirtingai ne taip, kaip kita nelaimė, užkliudanti vien tai, kas išoriška ir laikiška, o didžiadvasiui esti tarsi pokštas: kad mylintieji negauna vienas kito laike.

Citata Nr. 3864

Štai kaip čia gyvena žmonės: didelės namų pavidalo dėžės apsiginti nuo "lietaus" ir "sniego" su šonuose iškirstomis skylėmis, pro kurias jie žiūri į lauką. Jie laksto aplink, įlindę į mažesnes, spalvotas dėžutes su keturiais ratais kampuose. Šita dėžučių kultūra jiems reikalinga todėl, kad kiekvienas iš jų suvokia uždarytą dėžutėje, vadinamoje "kūnu": kojos, rankos, pirštai judinti pieštukams ir įrankiams, kalba, nes jie nebemoka bendrauti, akys, nes nebemoka matyti. Keista mažytė planeta. Pasiilgau tavęs.

Citata Nr. 3855

Apie mirusius [kalbėti reikia] arba gerai, arba nieko.

Citata Nr. 3775

Moterys mėgsta kalbėti dviese, o vyrai — trise.

Citata Nr. 3750

Tuščias dalykas auklėtojui kalbėti apie aistrų pažabojimą, jeigu pats duoda valią kokiai nors aistrai; bergždžiai jis stengsis išrauti savo auklėtinio ydą ar netikusį bruožą, kurių nenusikratė pats.

Citata Nr. 3720

Nenoriu kalbėti iš viso, taip bus lengviausia. Kai pasakau vieną žodį, po to kenčiu. Kentėti nenoriu, ir taip jau prisikentėjau..

Citata Nr. 3710

Informacija perkrautoje visuomenėje kalbėti apie jūsų reklamos "poveikį" reikštų stipriai pervertinti tikėtiną jūsų pranešimo efektyvumą. Reklama tai ne kalvio kūjis. Reklama tarsi lengvas ūkas, visai lengvutis ūkelis, apgaubiantis potencialų jūsų pirkėją.

Citata Nr. 3697

Visuomenės nuomonė… reikalauja mus sakyti kitų žmonių mintis, kalbėti kitų žmonių žodžiais, sekti kitų žmonių įpročiais.

Citata Nr. 3677

Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visada rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti.

Citata Nr. 3628

Jei turite ką pasakyti, pasakykite savaip, ir tai bus gerai. Jei neturite apie ką kalbėti, tylėkite; tai irgi bus gerai.

Citata Nr. 3573

Iškilmingame Seimo posėdyje– vėl tos pačios kalbos, ne ramus įvykių vertinimas, ne pasididžiavimas laimėjimais,o kaltinimai, kaltinimai…

Citata Nr. 3549

Mąstantį žmogų, jei jis kalba energingai ir nevengia naujovių, galite vadinti ciniku.

Citata Nr. 3524

Apkalbų platintojai niekuo ne geresni už jų kūrėjus.

Citata Nr. 3472

Pakeisti savo nuomonę, pritarti tam, kuris kalba teisingai, – nereiškia prarasti laisvę.

Citata Nr. 3453

Būna žmonių, kurie "nori kalbėti prieš", bet ką, kaip, kodėl, kam, jie ir patys nežino.

1 2 3 4 5 6 9
banner