Category: Įvairios

Citata Nr. 7684

Nepaprasta, kokia įtakinga pigi muzika.

Citata Nr. 7681

Tušti puodai garsiai skamba.

Citata Nr. 7672

Mums neturi rūpėti, kokie yra daiktai, tačiau turime stebėtis, kad daiktai yra – kad jie apskritai egzistuoja.

Citata Nr. 7671

Susitarimai vykdomi iki tol, kol jie atitinka interesus.

Citata Nr. 7670

Diduma jaunimo mano esanti natūrali, nors tėra nemandagi ir šiurkšti.

Citata Nr. 7666

Kas stengiasi kuo stipriau laikyti, tas praranda. Bet tik paleisk su šypsena – ir seks paskui.

Citata Nr. 7665

Svetimos ydos visada mums prieš akis, o savo – už nugaros

Citata Nr. 7663

Kiekviena panegirika skiesta aguonų antpilu.

Citata Nr. 7659

Jei kiekvienas pareikalautų taikos vietoj naujo televizoriaus, tai būtų taika.

Citata Nr. 7656

Mergaites auklėjame kaip šventąsias, o paskui kergiame kaip kumelaites.

Citata Nr. 7655

Baisi bedugnė skiria sumanymą nuo įgyvendinimo.

Citata Nr. 7653

Didi padėtis yra didi vergija.

Citata Nr. 7652

… greitas pasmerkėjas pasmerkia beveik noriai, per smarkus baudėjas baudžia beveik neteisingai.

Citata Nr. 7651

Didelis ir kilnus yra tas, kas, aplotas didelio skaliko, ramiai klauso mažesnių šunų amsėjimo.

Citata Nr. 7637

… tai, ko tu savyje nevaldai, valdo tave.

Citata Nr. 7633

Dvasios sferoje vaisinga būtent nekaltybė.

Citata Nr. 7626

Bendraujant su nykštukais, sulinksta nugarkaulis.

Citata Nr. 7625

Štai kokia mano paslaptis. Ji labai paprasta: matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis.

Citata Nr. 7624

Mesnerio dėsnis: Užsiimanti gamybakompanija paprastai savo gaminiaisnesinaudoja.

Citata Nr. 7605

Man svarbiau gerai pažinti save, o ne Ciceroną.

Citata Nr. 7603

Briliantui atleidžiam už aštrias jo briaunas– per daug nuostolinga būtų jas suapvalinti.

1 2 3 4 5 27
banner