Category: Įvairios

Citata Nr. 6264

Ir po blogos rugiapjūtės reikia vėl sėti.

Citata Nr. 6251

Menkystė tuo pranaši, kad neturi silpnos vietos.

Citata Nr. 6250

Visa yra vienis.

Citata Nr. 6247

Geriausias būdas tęsėti savo žodį – nežadėti.

Citata Nr. 6246

Pasipūtimas – menkos dvasios rūbas.

Citata Nr. 6241

Giriu ir džiaugiuosi, kad tu, palikęs visus savo reikalus, nuolatos stengiesi užsiimti vienu – tobulinti savo dvasią.

Citata Nr. 6233

Tomso vedybinio blizgesio dėsnis: Santuokos trukmė yra atvirkščiai proporcinga vestuvių išlaidoms.

Citata Nr. 6232

Nebijokite pasakyti Jėzui, kad Jį mylite, net jei to ir nejaučiate.

Citata Nr. 6231

… pasidaryti stipriais, galingais ir šviesiais padeda priešai…

Citata Nr. 6230

Miderio dėsnis: Kad ir kas tau beatsitiktų, tai anksčiau buvo atsitikę visiems jūsųpažįstamiems, tik buvo dar blogiau.

Citata Nr. 6222

Europa, ar tu tokia pavargusi, kad pati savęs negini?

Citata Nr. 6221

Reikia būti labai protingam, kad mokėtum neparodyti savo protinio pranašumo.

Citata Nr. 6220

Trumpas sujungimas iš tiesų yra susijungimas su moteriškuoju ing. ("Dzen dzen", V.2008)

Citata Nr. 6219

Būti šventam — išimtis, būti teisiam — taisyklė.

Citata Nr. 6217

Kas šypsosi, užuot tūžęs, tas visada stipresnis.

Citata Nr. 6214

Nežinau, nei kas yra viskas, nei kas yra niekas, ir viena, ir kita man atrodo nežmoniška ir išgalvota …

Citata Nr. 6207

Juoke visada yra savotiško džiugesio, kuris nesuderinamas su panieka ar pasipiktinimu.

Citata Nr. 6201

Kas padaro nuosprendį neišklausęs abiejų šalių, pasielgia neteisingai, nors tas nuosprendis būtų ir teisingas.

Citata Nr. 6198

Vesi ar nevesi – vis vien pasigailėsi.

Citata Nr. 6187

Ankstesnės kartos mums paliko ne tiek parengtus atsakymus į klausymus, kiek pačius klausimus.

Citata Nr. 6185

Didžiausi veidmainiai dažniau už kitus apmulkinami.

1 2 3 4 5 9
banner