Category: Išmintis

Citata Nr. 5040

Kiekviena karta save įsivaizduoja protingesne už praėjusią ir išmintingesne už ateinančią.

Citata Nr. 5034

Dvidešimties metų žmogų valdo norai, trisdešimties – protas, keturiasdešimties – išmintis.

Citata Nr. 4936

Kas skaito knygas, tam netrūksta geriausio draugo ir išmintingo patarėjo.

Citata Nr. 4934

Gamtoje viskas nukreipta į vienybę. Gamtos evoliucija įrodo, jog procesas, kai pasaulis virsta mažu visuotiniu kaimu, neatsitiktinis. Tai natūralus civilizacijos vystymosi bendros harmonijos link etapas. Galiausiai susiformuos viena sistema, kurios visos dalys, bendradarbiaudamos dėl bendrų interesų, bus susiję tarpusavyje. Taip teigia biologė Elizabet Satoris, Pasaulio išminčių tarybos narė. Tokijo simpoziumo paskaitoje ji aiškino, kad kiekvieną evoliucijos procesą sudaro individualizacijos, konfliktų ir konkurencijos etapai, kol galiausiai individai susivienija į bendrą harmoningą sistemą.

Citata Nr. 4817

Išmintingam nepritinka pykti.

Citata Nr. 4733

Išmintingas žmogus visuomet turi rinktis didžių žmonių išbandytus kelius ir sekti pačiais įžymiausiais. Jeigu jis ir nepasieks jų didybės, bent jį bus palietęs šioks toks atspindys.

Citata Nr. 4725

Aš vienas, o kitų dauguma, tad kas svarbiau? Kas išmintingiau: paaukoti kitų laimę dėl egoistinės vieno žmogaus laimės ar paaukoti vieno laimę dėl daugumos laimės? Aišku, svarbiau dauguma.

Citata Nr. 4693

Jokia jėga nesuteikia žmogui tiek didybės ir išminties, kaip kolektyvinio, sutartinio, laisvo darbo jėga.

Citata Nr. 4687

Tylumas – kvailio išmintis.

Citata Nr. 4608

Atsargumas – išminties tėvas. – „Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasauliniame kare“.

Citata Nr. 4607

Šlovė gyvam – abejotinas dalykas; išmintingai pasielgia tas, kuris nesileis nei jos apakinamas, nei netgi sujaudinamas.

Citata Nr. 4546

Žymiai lengviau būti išmintingam kitiems, negu pačiam sau.

Citata Nr. 4516

Išmintis – patirties duktė.

Citata Nr. 4500

… jausmai nesutramdomi kaip laukiniai žirgai, jiems tramdyti reikia išminties.

Citata Nr. 4444

Išmintis sielai – tolygu sveikata kūnui.

Citata Nr. 4417

Atsargumas – išminties tėvas.

Citata Nr. 4406

Liaudies išmintis paprastai pasakoma aforizmais.

Citata Nr. 4381

Niekada jei įmanoma, neik miegoti, jei negali sau pasakyti: „Šiandien vieną žmogų padariau truputį išmintingesnį arba šiek tiek geresnį“.

Citata Nr. 4351

Rojaus paukštis nutupia tik ant negraibščios rankos.

Citata Nr. 4330

Mūsų laimės dienos daro mus išmintingus.

Citata Nr. 4329

Išmintis įgyjama ne iš vadovėlio, ji nukalama iš gyvenimo patirties.

1 2 3 4 9
banner