Category: Išmintis

Citata Nr. 7771

Turėti išminties nepakanka, dar reikia mokėti ja naudotis.

Citata Nr. 7733

Jums niekuomet nepavyks išugdyti išminčių, jei slopinsite padaužiškumą.

Citata Nr. 7720

Minia turi akis ir ausis, bet ne per daugiausia – kai kada net pasigailėtinai mažai – išminties ir tiek pat atminties.

Citata Nr. 7572

Niekas, išskyrus Dievą, nėra toks laisvas kaip išmintingas vyras.

Citata Nr. 7534

Jei vietose, kur žmonės pripažįsta tavo valdžią, vengsi neteisybės, niekingus žmones laikysi atokiau, mylėsi išmintinguosius, tavo provincijos valdžia taps dar teisingesnė, o tu pats būsi geriausias ir ištikimiausias savo pono tarnas.

Citata Nr. 7530

Valstybė apsiginklavusi ne didesne išmintimi ar padorumu, bet didesne fizine galia. Aš gimiau ne tam, kad būčiau prievartaujamas. Aš noriu kvėpuoti taip, kaip pats tą išmanau. Pasižiūrėsime kas iš mūsų stipresnis.

Citata Nr. 7501

Trys pagrindiniai raktai yra meilė, išmintis ir tiesa: meilė, kuri atveria, atrakina širdį, išmintis, kuri ugdo intelektą, ir tiesa, kuri grūdina valią. Kai jums teks spręsti kokią nors problemą, išbandykite šiuos raktus. Jei pirmasis neatrakins durų, išbandykite antrąjį, jei antrasis netinka, naudokite trečiąjį.

Citata Nr. 7455

Sugebėjimas matyti paprastų dalykų nuostabumą – būdingiausias išminties požymis.

Citata Nr. 7438

Patirtis ir stebėjimas – tai patys didžiausi išminties šaltiniai, kurie prieinami kiekvienam žmogui.

Citata Nr. 7429

Tikroji išmintis yra ne tai, ką šiuo metu matome prieš save, bet supratime, kas mūsų dar laukia.

Citata Nr. 7416

Jokie pinigai nebūna taip gerai panaudoti, kaip tie, kuriuos mums nusuko: už juos įsigijame išminties.

Citata Nr. 7410

Dorybė yra dviejų rūšių: proto ir būdo. Proto dorybė dažniausiai kyla ir plėtojasi iš mokslo, todėl jai reikia patyrimo ir laiko; būdo dorybę įgyjame per įprotį (…) išmintį, protinį išprusimą ir supratingumą vadiname proto dorybėmis, o kilniaširdiškumą ir nuosaikumą – būdo dorybėmis.

Citata Nr. 7389

Ideali išmintis turi keturias dalis: atlikti viską taip, kaip reikia. Teisingumas: vienodai daryti ir privačius, ir viešus darbus. Tvirtumas: ne bėgti nuo pavojų, o stoti su jais akis į akį. Santūrumas: sumažinti troškimus ir gyventi vienodu ritmu.

Citata Nr. 7360

Nesigailėk savęs – tai pati išdidžioji, pati gražioji išmintis žemėje. Tegyvuoja žmogus, kuris nemoka savęs gailėtis! Tėra tik dvi gyvybės formos: puvimas ir degimas. Bailieji ir gobšieji pasirinks pirmąją, drąsieji ir dosnieji – antrąją; kiekvienam, kas tik myli grožį, aišku, kas didinga.

Citata Nr. 7322

Išmintingam vyrui turtai tarnauja, kvailį – valdo…

Citata Nr. 7305

Išmintingas žmogus susikurs daugiau galimybių, negu jų ras.

Citata Nr. 7301

Trim būdais mes galime įgauti išminties: pirma – apmąstydami, kas yra tauru, antra – imituodami, kas yra lengviau, trečia – patirdami, kas yra aštriausia.

Citata Nr. 7269

Išmintis veda sielą dievop.

Citata Nr. 7215

Gamta nesako vieno, o išmintis – kito.

Citata Nr. 7202

Neturtinga išmintis dažnai yra turtingos kvailybės vergė.

Citata Nr. 7174

„Turėdamas gražaus laiko, mokiau save išminties, taip pat nuoširdumo ir teisybės. Pamažu man išaugo galva ir kūnas: tokio pat didumo, kaip ir kitų žmonių, ir ėmė judėti visokie jausmai ir mintys, tik iš pradžių ne taip smarkiai, o paskui vis smarkiau ir smarkiau.“ [Saulėlydžio senis]

1 2 3 11
banner