Category: Gyvenimas

Citata Nr. 7267

Netekti tėvų ar seno bičiulio paprastai reiškia prarasti praeitį: gal būt miręs žmogus buvo vienintelis seniai praėjusių nuostabių laikų liudininkas. Tačiau kai miršta vaikas, prarandame ateitį, tarsi žlugtų viso gyvenimo projektas – dėl ko gyvenome, ką planavome ateičiai, kaip tikėjomės įveikti mirtį (iš tiesų vaikai mums laiduoja nemirtingumą).

Citata Nr. 7256

Kol atidėliojame gyvenimą, jis ir praeina.

Citata Nr. 7250

Jei liaudis mirties nepaiso, tai todėl, kad jos gyvenimas per sunkus.

Citata Nr. 7232

Menas – tai kūrėjo kelias į savo kūrinį. Šis kelias, arba metodas, yra idealus ir amžinas, nors ir nedaugelis žmonių jį mato; dažniausiai net pats kūrėjas jo nepastebi daugelį metų ar net visą gyvenimą, jeigu nepatenka į sąlygas, duodančias tai pajusti. Dailininkas, skulptorius, kompozitorius, epinių rapsodijų kūrėjas, oratorius, – visi jie siekia vieno, o būtent – išreikšti save darniai ir įvairiapusiškai, bet ne fragmentiškai ir padrikai. Jie turi tam tikras kūrybines sąlygas arba patys jų ieško.

Citata Nr. 7228

Tas, kas padarė man gyvenimą nuostabų, padarys nuostabią ir mano mirtį.

Citata Nr. 7219

Žmogui dera suprasti, kad jis – pasaulio kūrėjas ir šeimininkas, kad jam tenka atsakomybė už visas nelaimes žemėje ir kad jam priklauso garbė už visa, kas gyvenime gera.

Citata Nr. 7197

Pasakiau, kad nors neįmanoma paneigti mirties fakto, galima stipriai pakeisti savo požiūrį į jį. Ir iš asmeninės, ir iš profesinės patirties žinau, kad labiausiai mirties bijo tie, kas nesijaučia gyveną visavertį gyvenimą. Darbinė formulė butų tokia: kuo mažiau tikro gyvenimo, tuo daugiau neįgyvendintų galimybių, tuo stipresnė mirties baimė … Stengiausi padėti jai suvokti, kad nors mirties faktas pragaištingas, mintis apie mirtį mus gelbsti. Kitaip tariant, suvokus mirtį, atsiveria kitokia gyvenimo perspektyva, raginanti mus keisti prioritetus … Pamaniau, kad įsisąmoninusi mirtį Betė irgi išmoks svarbią gyvenimo pamoką: gyventi reikia dabar, gyvenimo negalima be galo atidėlioti.

Citata Nr. 7185

Jei žmogus nerado dėl ko verta mirti, jis gyvenimui netinkamas

Citata Nr. 7183

Gyvenimas yra nuotykis. Kiekviena diena yra nuotykis. Šiandiena yra nuotykis. Rytoj prasidės kitas. Mūsų gyvenimai yra neatrasti kontinentai. Kiekvienas žmogus yra nenutrūkstamas pasakojimas.

Citata Nr. 7178

Menas yra gyvenimas aukštesnio laipsnio. Jis teikia daugiau džiaugsmo, bet ir greičiau suryja.

Citata Nr. 7152

Tėvai mane išmokė nepaisyti, ko kiti žmonės iš manęs tikisi. Tu turi gyventi savo gyvenimą ir pateisinti savo asmeninius lūkesčius.

Citata Nr. 7142

Gyvenimo tikslas yra tikslingas gyvenimas.

Citata Nr. 7126

Gyvenimas ilgas vienu atveju: jei jo pakanka.

Citata Nr. 7122

Mes turime neribotą potencialą ir nesvarbu kokia yra mūsų dabartinė situacija.

Citata Nr. 7080

Aš žinau žmogaus gyvenime tik dvi nelaimes: sąžinės graužimą ir ligą.

Citata Nr. 7079

Iš gyvenimo gauname ne tai, ko norime, bet tai, kas esame.

Citata Nr. 7068

Nėra pasakų geresnių už tas, kurias sukuria pats gyvenimas.

Citata Nr. 7063

Taip Išmintis pasirodo aukščiausias šio gyvenimo dalykas, ir taip žmonės žiūri į ją.

Citata Nr. 7053

Gyvenimas – tai paslaptis, atskleisk ją!

Citata Nr. 7049

… santūriausi ir labiausiai patenkinti gyvenimu yra tie, kurie iš savęs nedaug reikalauja.

Citata Nr. 7044

Darbas yra tai, be ko žmonija negalėtų gyventi, tačiau visais laikais žmonės stengėsi savo darbą palengvinti. Ir visai ne iš tingėjimo, o todėl, kad norėjo kuo greičiau ir geriau patenkinti savo poreikius. Darbas buvo tai, kas išlaisvino žmones, – darbo dėka žmonės ėmė geriau maitintis, šilčiau rengtis, greičiau ir toliau keliauti, Tobulėjant darbo priemonėms trumpėjo darbo laikas, todėl žmonėms likdavo daugiau laisvo laiko – menui, kultūrai, religijai, moralei, mąstymui, poilsiui, tobulėjimui. Tik vergovinėse visuomenėse buvo skelbiama, kad viso žmogaus gyvenimo vienintelis tikslas yra darbas, kad žmogaus paskirtis yra ne gyventi, o dirbti … Tačiau visa žmonijos istorija rodo, kad civilizacijos pažanga – tai darbo mažėjimas, o ne didėjimas … Kuo labiau išsivysčiusi visuomenė, tuo mažesnė jos gyventojų dalis turi dirbti, tuo mažiau joje nekvalifikuoto, juodo, žmogų žeminančio darbo.

1 2 3 48
banner