Category: Gyvenimas

Citata Nr. 7798

Žmonės patys nepastebimai perima tų, su kuriais jie nuolat bendrauja, ne tik išorę, manieras ir ydas, o ir dorybes ir netgi gyvenimo būdą.

Citata Nr. 7793

Tačiau nepadovanoti gyvenimo vaikui, kurio dėka jūsų gyvenimas taptų geresnis, – skaudi praleista proga.

Citata Nr. 7784

Neišsilavinusių, su nestabilia psichika ir giliomis neurozėmis, išsekusių ir nieko nepasiekusių individų masė yra toki reikšminga, kad verčia rimtai susimąstyti. Tokiu būdu, masių kvailinimo metodas labiausiai tinka žmonėms, kuri pagal išsivystymo lygį išlieka vaikais arba barbarais, kurių gyvenimas – tai tikra painiava, dėl to pop kultūros srities teoretikai ir renkasi primityvų turinį, šitaip pritraukdami žiūrovą…

Citata Nr. 7773

Jei nori būti visuomenės dalis, turi apskritai priimti daugumos sprendimus, jei tik nėra didelės priežasties jų nepriimti. Jei aš šiąnakt važiuosiu namo, ir degs raudona šviesa, aš sustosiu, nes taip nusprendė bendruomenė. Nesvarbu., kad yra trečia valanda nakties, ir aš galiu pravažiuoti pro šviesoforą nepagautas, nes nieko aplink nėra. Jei esi visuomenės dalis, perimi elgesio modelius, su kuriais galbūt nesutinki. Bet yra nepriimtinų dalykų, kai pajunti, kad privalai pats sąmoningai pasirinkti, ir kad daugumos sprendimai yra amoralūs. Bet vėlgi, ieškant išganingos formulės, galima labai susikrimsti. Kartais turi nuspręsti, prieštaraudamas savo draugams. Kartais tai bus teisėta, kartais ne. Paprastai tokiems dalykams nėra ir negali būti formulių. Žmogaus gyvenimas per daug komplikuotas, jame per daug dimensijų. Jei nori pažeisti bendruomenės normas, turi turi tam turėti labai svarių priežaščių. Tau tenka uždavinys įrodyti, kad esi teisus, neužtenka tiesiog tarti – „šitaip sako mano sąžinė“. Tai nepakankamas paaiškinimas.

Citata Nr. 7772

Galiu du mėnesius gyventi vienu geru komplimentu.

Citata Nr. 7750

Gyventi su mažai norų ir daug mažų malonumų taip ilgai, kaip įmanoma, yra prasminga.

Citata Nr. 7748

Jeigu esi sutvertas kūrybai, meilei ir pergalėms, vadinasi, esi sutvertas gyventi taikoje. Tačiau karas išmoko viską prarasti ir tapti tuo, kuo nebuvai. Viskas darosi priklausoma nuo stiliaus.

Citata Nr. 7739

Atsargiau, brangieji, su menu. Menų būna visokių – karo menas, kulinarijos, demagogijos – nuo meno galima nukentėti. Menas išgyventi – štai kur tikrasis menas. Likti gyvam, vulgariai tariant. Visa kita – pavidalai… (Papashos testamentas)

Citata Nr. 7735

Mums gyvenimas duotas su būtina sąlyga drąsiai jį ginti iki paskutinės minutės.

Citata Nr. 7714

Aš manau, kad visi turi pamilti gyvenimą.

Citata Nr. 7711

Du dalykai daro žmogų panašų į Dievą: gyvenimas visuomenės labui ir teisingumas.

Citata Nr. 7702

Negarbingai užgyventi pinigai – sniegas, ant kurio liejasi karštas vanduo.

Citata Nr. 7692

Tikroji terapija yra mūsų gyvenimo būdas; visa kita telieka antroje, trečioje, ketvirtoje vietoje…

Citata Nr. 7690

Moteris apdairesnė meilės reikaluose negu vyras, nes jai meilė kur kas svarbesnis viso gyvenimo dalykas ir veiklos objektas.

Citata Nr. 7678

Keista klaida vertinant mūsų gyvenimus, nes mėginame pažvelgti į juos iš šalies.

Citata Nr. 7654

Pataikavimas niekada nebūdingas didžioms sieloms, jis – dalia menkų sieliūkščių, gebančių tapti dar menkesnėmis, kad patektų į svarbių personų gyvenimo sferą, kuri jas traukia.

Citata Nr. 7647

Jei gyvenimas apskritai turi prasmę, tai prasmę privalo turėti ir kančia. Juk kančia irgi yra gyvenimo dalis – kaip ir likimas, ir mirtis. Tik kančia ir mirtis paverčia žmogaus būtį visuma.

Citata Nr. 7628

Meilės mįslė yra didesnė nei mįslė gyvenimo.

Citata Nr. 7627

Visų mokslų tikrasis ir dėsningas tikslas – teikti žmonių gyvenimui naujus išradimus ir gėrybes.

Citata Nr. 7622

Iš tiesų Kristaus vieta – tarp poetų … Šelis ir Sofoklis – jo bičiuliai. Tačiau ir visas jo paties gyvenimas – nuostabiausia iš poemų. Jei spręsime pagal tai, kuri iš poemų sužadintų daugiau „gailesčio ir baimės“, tai šiai neprilygtų nė viena graikų tragedija.

Citata Nr. 7609

… geriausiai padėti ligoniams numirti galima stengiantis padėti jiems gyventi, o ne vegetuoti lyg besielėms būtybėms.

1 2 3 51
banner