Category: Gobšumas

Citata Nr. 7360

Nesigailėk savęs – tai pati išdidžioji, pati gražioji išmintis žemėje. Tegyvuoja žmogus, kuris nemoka savęs gailėtis! Tėra tik dvi gyvybės formos: puvimas ir degimas. Bailieji ir gobšieji pasirinks pirmąją, drąsieji ir dosnieji – antrąją; kiekvienam, kas tik myli grožį, aišku, kas didinga.

Citata Nr. 7291

Gobšuolis – pats savo skurdo kaltininkas.

Citata Nr. 5221

Gobšumas – visu blogybiu šaknis.

Citata Nr. 2616

Gobšumas reiškiasi troškimu turėti daugiau negu būtina.

Citata Nr. 1139

Smarkus pavydas pridaro daugiau nusikaltimų už gobšumą ir garbėtrošką.

Citata Nr. 165

Iš gobšumo atsiranda visokiausių nusikaltimų.

banner