Category: Gėris

Citata Nr. 6101

Tą, kas reiklus sau, bet koks darbas išgydo kaip naminis vaistas. Tą, kas ieško trūkumų kituose, kiekviena mintis žeidžia kaip ieties smaigalys. Pirmasis visi mes atveria duris į gėrį. Antrasis visus įtraukia į blogio klampynę. Jie tolimi vienas kitam kaip debesys danguje ir purvas žemėje.

Citata Nr. 6023

Blogis turi pasireikšti, kad jie geriau suprastų gėrio vertę.

Citata Nr. 5869

Jeigu kas negeba gėrio valdyti ir deramai su juo elgtis, iš gėrio išauga blogis.

Citata Nr. 5744

Aukščiausias gėris yra galutinis tikslas. Toks gėris yra laimė.

Citata Nr. 5728

Riba, skirianti gėrį nuo blogio, eina per kiekvieno žmogaus širdį. Ir kas gali dalį savo širdies sunaikinti? – Gulago Archipelagas.

Citata Nr. 5691

Jei norima sunaikinti blogį, gėris irgi bus sunaikintas.

Citata Nr. 5524

Kodėl laisvė tokia retenybė? Todėl, kad ji didžiausias gėris.

Citata Nr. 5485

Nesąžiningi oratoriai stengiasi blogį pateikti kaip gėrį.

Citata Nr. 5360

Žmonija dar nesitvarko taip, kad visi būtų už gėrį. Sielos gėrio tegul ieško siela.

Citata Nr. 5322

Be tikėjimo žmogus negali pažinti nei tikrojo gėrio, nei teisingumo.

Citata Nr. 5148

Mes tuo stipriau laikomės įsikibę to gėrio ir tuo labiau jį vertiname, kuo jis nepatvaresnis ir kuo labiau baiminamės jo netekti. Michel Eyquem de Montaigne

Citata Nr. 5097

Didis gėris tam, kuris išmoko mokytis.

Citata Nr. 4833

Grožis – tai moralinio gėrio simbolis.

Citata Nr. 4827

Gyvenimas yra nei gėris, nei blogis, o tiktai gėrio ir blogio buveinė.

Citata Nr. 4735

Be tiesumo negali būti ir gėrio.

Citata Nr. 4541

Pateiksiu tau trumpą taisyklę, kaip save išmatuoti ir sužinoti, ar jau esi tobulas: savo gėrį būsi pasiekęs tuomet, kai suprasi, jog nelaimingieji yra patys laimingiausi.

Citata Nr. 4426

Tavo gėris ten, kur tavo mintis.

Citata Nr. 4323

Gėrio, kurio aš nedarau, niekas negali man padaryti.

Citata Nr. 4278

Tamsa ne visada tas pat, kas blogis, o šviesa ne visada atneša vien gėrį.

Citata Nr. 3948

Kai mokomės dėkoti, drauge mokomės matyti aplink save gėrį.

Citata Nr. 3944

Viena didžiųjų Tayloro temų – asmens tapatumo problema. Nuo pirmųjų, psichologinei problematikai skirtų darbų, Tayloras stengiasi įrodyti, kad asmens tapatumo suvokimas neatskiriamas nuo tam tikrų vertybinių horizontų egzistavimo. Asmenybe individą padaro ne jo psichologiniai, bet moraliniai sugebėjimai, t.y. santykis su gėriu ir blogiu … Moralė yra ta erdvė, kuri mus padaro asmenybėmis. Istoriškai kinta tos erdvės išraškos, bet neįmanoma, kad visiškai išnyktų pagrindiniai ją nužymintys orientyrai. Tik tokių orientyrų padedami mes sugebame žmogaus vertą gyvenimo būdą atskirti nuo mūsų moralinius sugebėjimus žeminančių ir iškraipančių gyvenimo formų.

1 2 3 4
banner