Category: Garbė

Citata Nr. 3982

Gerbk, save, jeigu nori, kad tave gerbtų.

Citata Nr. 3814

Žmonės nori turto ir garbės; jeigu ir vieno, ir kito negalima garbingai įsigyti, jų reikia vengti. Žmonės bijo skurdo ir nežinomybės; jeigu ir vieno, ir kito negalima išvengti, reikia juos garbingai priimti.

Citata Nr. 3732

Žmonės siekia garbės norėdami įsitikinti, kad jie patys yra jos verti.

Citata Nr. 3258

Reikia aukoti ramybę dėl sąžinės ir garbės.

Citata Nr. 3245

Žmogus ateina į šią žemę ne tam, kad krautų turtus, rinktų plojimus, ieškotų garbės. Mūsų tikslas turi būti amžinas. O amžinas tikslas – tai mūsų sielos tobulinimas.

Citata Nr. 2987

Gėda ir garbė – kaip drabužiai: kuo labiau susidėvi, tuo nerūpestingiau su jais elgiamasi.

Citata Nr. 2981

Turėtumėme gerbti kito žmogaus religinius įsitikinimus, bet tik tiek, kiek gerbiame jo teoriją apie tai, kokia graži yra jo žmona ir kokie protingi yra jo vaikai.

Citata Nr. 2864

Garbės troškimas – nenugalimas siekimas sulaukti priešų puldinėjimo gyvam esant ir draugų patyčių po mirties.

Citata Nr. 2785

Pagarba kitiems leidžia gerbti ir save patį.

Citata Nr. 2680

Kad niekada nebūtų jokios baimės: bebaimiškumas – ištikimybė Mokytojui. Visada išlaikyti visišką savikontrolę. Dvasios svyravimai ir aštrios nesusivaldymo bangos ypatingai kenkia mokiniui. Nereikalaukite daug iš žmonių, tačiau ištikimybės, garbės ir didvyriškumo reikia laikytis iki pabaigos.

Citata Nr. 2590

Gamta, apdovanojusi vyrus nenumaldomu potraukiu moterims, matyt, nuspėjo, kad, jei ji nebūtų pritaikiusi šios atsargumo priemonės, panieka, rodoma moteriškajai lyčiai, ypač jos garbės troškimui, iškiltų rimta kliūtis žmonių giminės pratęsimui ir jos dauginimuisi.

Citata Nr. 2556

Atsargiems žmonėms atrodo neatsargūs tie, kurie paklūsta garbės jausmui.

Citata Nr. 2417

Pažiūra į moterį – subtiliausias garbės, sąžinės, tvarkingumo, kilnumo matas, puikiausia jautrumo mokykla.

Citata Nr. 2349

Tas, kuris, praturtėjęs ir apgaubtas garbės, negrįžta į savo gimtą šalį , yra kaip tas, kuris, siuvinėtais drabužiais, naktį eina pasivaikščioti.Kas matys jo drabužius?

Citata Nr. 2252

Kiekvienas gyvis tampa godus ir plėšrus arba bijodamas nepriteklių, arba, kaip žmogus, dėl išdidumo, kurio skatinamas laiko sau už garbę pralenkti kitus ir pasigirti nereikalingais savo turtais.

Citata Nr. 2171

Garbė tam, kuris padaro pajuokos objektu engėjus, sužadindamas pasibjaurėjimą jais.

Citata Nr. 2067

Nepasotinamas garbės troškimas užtemdo protą, ir žmogus nepastebi jam gresiančio pavojaus.

Citata Nr. 1914

Jei tave apleido godumas – baisiausia giminės liga, garbės troškimas ilgai nedels.

Citata Nr. 1872

Kaip garbė noriau lydi jos vengiančius, taip geradarysčių vaisius mieliau nunoksta tiems geradariams, kurie leidžia būti nedėkingiems.

Citata Nr. 1818

Narsumą seka garbė tartum šešėlis.

Citata Nr. 1619

Draugystė, net ir išblėsusi, vis tiek turi savo teises, ir jas privalu gerbti.

banner