Category: Draugas

Citata Nr. 7352

Savo naująjį namą pirmaisiais metais atiduok priešui, antraisiais – draugui, o trečiaisiais įsikurk jame pats.

Citata Nr. 7351

Draugas nelaimėje užjaučia, laimėje pavydi.

Citata Nr. 7306

Draugas moka išklausyti viską ką kalbi, o atsiliepia tik į tai, kas yra svarbu.

Citata Nr. 7288

Gyvenk su žmonėmis taip, kad draugai taptų nedraugais, o nedraugai taptų draugais.

Citata Nr. 7278

Viena iš pagrindinių draugo pareigų – kęsti (švelnesne ir simboliška forma) smūgius, kuriuos norėtume, bet nepajėgiame smogti savo priešams.

Citata Nr. 7214

Klestėjimo metu mūsų draugai mus žino, nelaimės atveju mes žinome kas mūsų draugai

Citata Nr. 7138

Aš netikiu, kad žmonėms kada pavyktų išugdyti kraujo aristokratiją, kuri drauge būtų ir dvasios aristokratija, tai būtų ideali aristokratija, bet ji – tik svajonė.

Citata Nr. 7124

Kvailumas ir tuščias didžiavimasis neatskiriami draugai.

Citata Nr. 6961

Kas priekaištauja valdovui, patenka nemalonėn. Kas per daug priekaištauja draugams, tas lieka vienišas.

Citata Nr. 6945

Perki arklį – žiūrėk į jo dantis, renkiesi draugą – žiūrėk į jo širdį.

Citata Nr. 6863

… sugedusiose santvarkose ir tiesingumo, ir draugystės būna mažai, o mažiausiai būna blogiausioje santvarkoje: tironijoje beveik nebėra draugystės arba jos labai maža, nes ten, kur valdovas ir valdiniai neturi nieko bendro, nebūna ir draugystės – panašiai kaip amatininkui įrankis nėra draugas ar sielai – kūnas, ar šeimininkui – vergas…

Citata Nr. 6852

Draugas visur ir visada ištikimas.

Citata Nr. 6811

Ką jūs, vaikai, žinote apie būtį! Juk jūs bijote savo pačių jausmų. Jūs neberašote laiškų – jūs skambinate telefonu; jūs nebesvajojate – jūs važiuojate savaitgaliui į užmiestį; jūs esate protingi meilėje ir neprotingi politikoje – pasigailėjimo verta padermė! [Trys draugai]

Citata Nr. 6803

Nelaimėje paaiškėja, kas tavo draugai.

Citata Nr. 6712

Aš pats niekada nesistengiau turėti draugų, man jų nereikėjo. Tai, kuo gali užsiimti su draugais, nieko neverta, palyginti su tuo, ką gali susigalvoti pats vienas.

Citata Nr. 6634

Kalėdinių dovanų idėjos: tavo priešui – atleidimą. Tavo oponentui – toleranciją. Tavo draugui – savo širdį. Tavo klientui – paslaugas. Visiems – geraširdingumą. Sau – pagarbą.

Citata Nr. 6486

Įsitikinsime, jog naujam valdovui lengviau pelnyti draugystę tų žmonių, kurie buvo patenkinti ankstesniąja valdžia ir todėl sutiko jį priešiškai, negu tų, kurie nebuvo patenkinti ja ir todėl pasidarė jo draugais ir rėmė jo žygį.

Citata Nr. 6474

Kikek tai įmanoma, pasirinkime laisvus nuo geismų draugus. Mat ydos šliaužia ir peršoka į kiekvieną šalia esantį ir kenkia prisilietus.

Citata Nr. 6393

… ko verti draugai, kuriems tiek maža reikia, kad pavirstų pikčiausiais priešais.

Citata Nr. 6337

Jeigu tu nieko nepadarysi dėl draugo, visos tavo maldos veltui.

Citata Nr. 6314

Ir draugus ir nedraugus reikia teisti vienodai.

1 2 3 9
banner