Category: Dora

Citata Nr. 360

Dorybė turi šydą, yda kaukę.

Citata Nr. 334

Jei valdovas apsišvietęs ir doras, tai turi apsišvietusių ir sąžiningų ministrų.

Citata Nr. 329

Žmogus įvykdo savo gyvenimo paskirtį, jeigu jame išsiskleidžia supratingumas ir būdo dorybė. Mat dorybė tikslą padaro teisingą, o supratingumas nurodo kelius į tikslą.

Citata Nr. 322

… ne iš turtų dorybė randasi, bet iš dorybės turtai ir visos kitos gėrybės…

Citata Nr. 274

Taika nėra nebuvimas karo, bet dorybė, įkurta stipraus charakterio pagrindu.

Citata Nr. 273

Dorybė nuima galvą, nuodėmė – tik plaukus.

Citata Nr. 244

Kai kuriuos priverčia mirti tai, kad be paliovos keisdami sumanymus grįžta prie to paties, ir nebelieka vietos naujovei. Jiems pradeda atsibosti gyvenimas ir pasaulis, ir iškyla tas tirpstančių smagumų klausimas: „Iki kolei vis tas pats?“ (…) Klausi, kaip, mano manymu, kovoti su šiuo pasibjaurėjimu. Geriauisa, kaip sako Atenodoras, prisirišti prie veiklos, valstybės reikalų ir pilietinių pareigų.

Citata Nr. 234

Visų aukščiausia didybė – dora ir sąžiningumas.

Citata Nr. 193

Man regis, jog niekas labiau nevertina dorybės, niekas nėra labiau jai atsidavęs už tą, kuris praranda gerą vardą siekdamas neprarasti sąžinės.

1 2 3 4
banner