Category: Dievas

Citata Nr. 3866

Teprakeikia juos Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasia dabar ir amžių amžiams.

Citata Nr. 3701

Dieve, suteik man ramybės susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti, ir išminties tą skirtumą suprasti.

Citata Nr. 3639

Dievas leido mums nupulti, todėl mes puolame prie Jo.

Citata Nr. 3632

Toks jau Dievo žaismas, kad vieną užkelia aukštai, o antrą nutrenkia žemai.

Citata Nr. 3558

Būti verslininku ir steigti naujas firmas bei įmones – tai tarsi auklėti vaikus: tai atima žymiai daugiau laiko ir jėgų, negu manei pradžioje, o palikti šį užsiėmimą labai sunku ir skaudu. Dėkui Dievui, kad savojo verslo, kaip savo vaikų, ne taip paprasta atsikratyti!

Citata Nr. 3493

Jei Dievas nori įteikti Jums dovaną, jis suvynioja ją į problemą.

Citata Nr. 3487

Skirk laiko mąstymui, tai – stiprybės šaltinis, skirk laiko maldai, tai – didžiausia jėga žemėje, skirk laiko juokui, tai – sielos muzika. Skirk laiko žaidimui, tai – amžinos jaunystės paslaptis, skirk laiko mylėti ir būti mylimam, tai – Dievo duota privilegija. Skirk laiko duoti. Diena per trumpa, kad būtum savanaudis. Skirk laiko skaitymui, tai – išminties fontanas, skirk laiko draugiškumui, tai – laimės kelias, skirk laiko darbui, tai – sėkmės kaina. Skirk laiko gailestingumui. Tai – raktas į Dangų.

Citata Nr. 3433

Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti – per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus.

Citata Nr. 3426

Man regis, kad visur, o ypač – kiekvieno širdyje slypintis Dievas, kenčia nuo įvaizdžių ir stabų, kuriais žmogus ilgainiui jį pavertė dėl neteisingo religinio ugdymo. (Jean Vanier)

Citata Nr. 3400

Kai žmogus nustoja tikėjęs Dievu, tai dar nereiškia, kad jis nebetiki niekuo. Tada jis tiki bet kuo.

Citata Nr. 3336

Mes tai vadiname „kančia“. Dievas tai vadina „man reikia tavęs“.

Citata Nr. 3289

Kažkodėl mažiau jaudinamės būdami vieni su Dievu , negu su kitu žmogumi.

Citata Nr. 3230

Dievas negalėjo būti visur, ir todėl jis sukūrė motinas.

Citata Nr. 3213

Žmogus jau buvo ir vėl bus Dievu.

Citata Nr. 3210

Žmonės pyksta ant Dievo, nes negali pasiskųsti kam nors aukščiau

Citata Nr. 3186

Kai aš matau vaikus, aš matau Dievo veidą. Štai kodėl aš myliu juos labai. Tai yra tai, ką aš matau.

Citata Nr. 3086

Žmogus sukūrė Dievą, kad Dievas išgelbėtų žmogų.

Citata Nr. 3059

Galų gale jai pasidarė aišku, kad tikėjimas ir abejonė, valia ir geismai, meilė ir protas yra viena, ir tas viena yra Dievas. (Popiežė Joana)

Citata Nr. 3010

Lyginamoji ir hermeneutinė tradicija, nustatanti dievų vardų atitikmenis skirtingose kultūrose, atsirado senojoje šumerų-akadų civilizacijoje. Ši kosmopolitinės metafizikos tradicija grindžiama dar vadinamojo Bronzos amžiaus laikais visuotinai priimta idėja, kad, dieviškosios esmės požiūriu, religija yra viena. Tačiau skirtingos civilizacijos ir kultūros tuos pačius dievus vadina skirtingais vardais. Esama sakralinių sklaidmenų ir teofanijų įvairovės, slepiančios pamatinių pradmenų vienybę bei homogenišką esmę. Todėl vieną teologinę sistemą visada galima perteikti kitos teologinės sistemos terminais. Vertimas yra įmanomas ir natūralus dalykas, nepaisant kiekvienai atskirai religijai būdingų ypatumų, sudarančių jos originalų ir nepakartojamą charakterį.

Citata Nr. 2939

Išsikvėpimas yra ženklas, kad kažkas mūsų gyvenime nedera su Dievu.

Citata Nr. 2931

Mūsų polinkis esybiškai mąstyti verčia mus nustatyti netgi tokių dalykų buvimo vietą, kaip Dievas ar malonė, ir netgi tuo atveju, kai mes žinome, jog toks mūsų siekimas kertasi su šių dalykų samprata. (Nepramintuoju taku)

1 2 3 4 5 6 9
banner