Category: Demokratija

Citata Nr. 6623

Demokratija – tai vienų žmonių prievarta kitiems visos žmonijos labui.

Citata Nr. 4326

Ateitis priklauso demokratijai.

Citata Nr. 3412

Demokratijos metu politinio kandidato gyvenimas liūdniausias iš visų. Jo nesėkmės gėdingos, o laimėjimai negarbingi.

Citata Nr. 3314

… ir blusa, ir bakterija ant demokratijos svarstyklių sveria tiek pat.

Citata Nr. 2813

Aš nenoriu būti nei šeimininkas, nei vergas. šitaip suprantu demokratiją.

Citata Nr. 2585

Demokratija yra pūvantis lavonas

Citata Nr. 2117

Laisvė turi daug sunkumų, demokratija yra netobula, tačiau mes niekada nestatėme sienos, kad išlaikytume savo žmones šalies viduje.

Citata Nr. 1475

Demokratija yra niekas daugiau, kaip gaujos valdžia, kur penkiasdešimt vienas procentas žmonių gali atimti teises iš likusių 49 procentų.

Citata Nr. 245

Žodžių jėga susijusi su vaizdais, kuriuos jie primena, ir ta jėga visiškai nepriklauso nuo tikrosios žodžių reikšmės. Kartais stipriausiai veikia abstrakčiausi žodžiai. Pavyzdžiui, sąvokų demokratija, socializmas, lygybė, laisvė ir kt. reikšmės tokios neapibrėžtos, kad joms išsamiau paaiškinti neužtektų net storiausių tomų. Tačiau jų trumpi skiemenys turi stebuklingą jėgą, lyg jais būtų užkoduoti visų problemų sprendimai. Šie žodžiai apibendrina įvairius nesąmoningus troškimus ir jų išsipildymo viltį.

banner