Category: Darbas

Citata Nr. 4764

Darbą reikia nudirbti, o garbę – tik pasiekti.

Citata Nr. 4743

Tikėk, tik to dvasia pajunta malonumą, / Kas nusipelnė jo per darbą ir kantrumą.

Citata Nr. 4730

Nieko neveikti – pasibaisėtinai sunkus darbas.

Citata Nr. 4696

Juk turėti iš prigimties tiek, kad galėtum patogiai gyventi vienas, be šeimos, visai nepriklausomas, t. y. be privalomo darbo yra neįkainojama vertybė, nes turtas – tai garantas, sauga nuo žmogaus gyvenimui būdingų ir negandų, išsivadavimas iš visuotinio jungo, tos natūralios žemės vaiko dalios. Tik tokio palankaus likimo atveju esi gimęs laisvas, tik tokiomis aplinkybėmis iš tikrųjų esi sui juris, savo laiko ir jėgų šeimininkas, galįs kiekvieną rytą pasakyti: "Ši diena yra mano." … Tačiau didžiausią vertę paveldėtas turtas įgyja tada, kai jis atitenka tam, kuris apdovanotas aukštesnėmis dvasios galiomis ir siekia tikslų, neturinčių nieko bendra su turtėjimu: savo skolą jis atlygins žmonijai šimteriopai darydamas ir kurdamas tai, ko niekas kitas neįstangia ir kas visiems išeina į naudą ar net teikia garbę.

Citata Nr. 4693

Jokia jėga nesuteikia žmogui tiek didybės ir išminties, kaip kolektyvinio, sutartinio, laisvo darbo jėga.

Citata Nr. 4685

Aš mėgaujuosi darbu, aš mėgaujuosi kiekviena savo profesinio gyvenimo minute.

Citata Nr. 4650

Jie kalba apie darbo orumą. Orumas yra laisvalaikyje.

Citata Nr. 4595

Darbą tuo geriau atlik, kuo svarbesnis tau atrodo.

Citata Nr. 4593

Sukurti tikėjimą, vistiek ar jis būtų religinio, politinio, ar socialinio pobūdžio, sukurti tikėjimą darbu, asmenimi ar idėja, toks yra svarbiausias didžių vadų vaidmuo.

Citata Nr. 4573

Jūs jau esate visa tai, kuo visuomet norėjote tapti. Jums tiesiog reikia dirbti vidinį saviugdos darbą, kad būtų pašalinti sluoksniai, dengiantys ir neigiantys jūsų tikrąją prigimtį.

Citata Nr. 4564

Pradėto darbo rūpesčiais nedera su žmonėmis dalytis, bet žmonės privalo turėti teisę džiaugtis jo pabaiga.

Citata Nr. 4557

Bitę visi giria; uodą daužo mušekliu.

Citata Nr. 4554

Vienas žmogus kartais gali būti tikrai kvailas, bei jei kalbėtume apie tikrai tikrą kvailumą, tai nėra nieko, kas nugalėtų grupinį darbą.

Citata Nr. 4550

Tas, kuris vienodai apdairus tiek darbo pradžioje, tiek pabaigoje, nepralaimi.

Citata Nr. 4536

Tiktai kliūtis nugalėdami mes įgyjame tikros jėgos. Įtempimas kūno ir dvasios, kuris reikalingas veiksmui atlikti, sunkus darbas, pakartotinis galvojimas ir apgalvojimas, – visa tai padaro žmogų stiprų, žmogų, kuris pasiekia tikslą.

Citata Nr. 4533

Darbas – geriausias vaistas, dorovinis ir estetinis.

Citata Nr. 4455

Jei mes padarytume tai, ką iš tikrųjų sugebame, save tiesiog priblokštume.

Citata Nr. 4453

Atrask viso gyvenimo pašaukimą, tada dirbk savo darbą išdidžiai ir su meile. Meilė – nepaprastai galingas veiksnys. Viską daryk nuolat siekdamas didžiausio meistriškumo. Pasaulis tau atsilygins tokiais nuostabiais būdais, kurių tu net neįstengi įsivaizduoti.

Citata Nr. 4391

Neįmanoma visą laiką mėgautis dykinėjimu, nebent jūs turite daug darbų.

Citata Nr. 4382

Gyvenimo laivą blaško visi vėjai ir audros, jei jis neturi darbo balasto.

Citata Nr. 4333

Jei jūs norite kūrybiškų darbuotojų, duokite jiems pakankamai laiko žaisti.

1 2 3 4 5 6 14
banner