Category: Darbas

Citata Nr. 655

Fantazijos būna trejopos. Pirmoji rūšis – kai svajojame vien savo malonumui; tai tarsi savotiški ledai, desertas protui. Antroji rūšis – kryptingas įsivaizdavimas. Tai panašu į planų kūrimą, toks fantazavimas – tarsi pereinamoji pakopa prieš imantis aktyvios veiklos. Šitoks vaizduotės darbas – tai pirmas žingsnis, vedantis į bet kokią sėkmę: psichologinę, dvasinę, finansinę ar kūrybinę. Bet yra dar ir trečia fantazijų rūšis, užkertanti kelią bet kokiam žengimui į priekį. Šitoks fantazavimas kritiniu atveju trukdo mums imtis reikalingų veiksmų (…) kuomet tikimės, kad viskas išsispręs ir susitvarkys tarsi savaime, it burtų lazdele mostelėjus.

Citata Nr. 642

… žmogų vertina pagal darbus ir veiklą, o ne pagal tai, ką pasako koks liežuvis.

Citata Nr. 580

Tegu tavo darbai būna tokie, kokius norėtum prisiminti gyvenimo saulėlydyje.

Citata Nr. 570

Tik tai, kas tikra, kas spindi savimi, o ne dirbtinumu, yra gražu.

Citata Nr. 564

Kūno trūkumai gali pažadinti tam tikras perteklines proto tendencijas. Tačiau, rodos, būna ir atvirkščiai. Proto perteklius gali sukelti savanaudišką ir savanorišką sąmoningai pasirenkamos vienatvės aklumą ir kurtumą, dirbtinę asketizmo impotenciją. – „Puikus naujas pasaulis“.

Citata Nr. 562

Ar tyru ir doru darbu gali nedengti pavydaus šmeižto dulkes?

Citata Nr. 530

Ne darbas sukurtas minčiai, o mintis sukurta darbui.

Citata Nr. 498

Didelį džiaugsmą galima iškovoti tik dideliu darbu.

Citata Nr. 489

Tingėjimas kaip rūdys suėda greičiau, negu darbas nualina.

Citata Nr. 472

Deja, gerovės visuomenė pateikia per mažai įtampų; šiandienos žmogui netenka patirti tiek vargo ir įtampos, kiek patirdavo ankstesnių laikų žmogus, tad galiausiai jis nebemoka ištverti nei vieno, nei kito. Nepakenčia frustracijos, neįstengia atsižadėti. kaip tik tokiomis aplinkybėmis žmogui svarbu dirbtinai sukurti įtampą, kurią liko skolinga visuomenė: jis susikuria reikiamą įtampą.

Citata Nr. 357

Tas, kuris dideliuose darbuose ribų neperžengia, smulkiuose gali laisviau elgtis.

Citata Nr. 341

… niekas nėra laikomas blogu žmogumi, jeigu jis, priešingai proto sprendimui, nesusivaldo ir per smarkiai siekia kurio nors iš tų dalykų, kurie iš prigimties yra vertingi ir kilnūs, pavyzdžiui, jei kas labiau negu dera rūpinasi garbe arba vaikais, arba tėvais, nes tai visi geri darbai, ir žmonės, kurie jais rūpinasi, yra girami.

Citata Nr. 299

Žmogus, suvokęs atsakomybę už laukiantį darbą ar laukiantį mylimą žmogų, niekada pats neišsižadės gyvenimo. Jis žino savo būties „kam?“ – todėl galės pakelti bemaž bet kokį „kaip“.

Citata Nr. 293

Reikia atsisakyti ne tik nebūtinų darbų, bet ir nebūtinų minčių. Juk jeigu nebus nereikalingų minčių, tai jų nelydės ir nereikalingi poelgiai.

Citata Nr. 265

Teismai teisia už viso gyvenimo darbus, o visus nuosprendžius skiria mirtis.

Citata Nr. 261

Savo paties akyse tu esi vertingesnis, jei tavo sąžinė pritaria tavo darbui. Tau yra didesnės vertybės, negu didžiausia krūva pinigų, kurią tu gautum už apgaulingą, blogą arba apsileidėlio darbą. Niekas pasaulyje neduos tau tokio pasitenkinimo, ne nuo ko neužsidegsi tokiais didingais jausmais, kaip nuo tobulai tavo paties atlikto darbo.

Citata Nr. 254

Viena diena rūpesčių labiau išsekina negu savaitė sunkaus darbo.

Citata Nr. 249

Vienintelė tikra vertybė – žmogaus darbas.

Citata Nr. 237

Apklausa po apklausos ir tyrimai po tyrimų atskeleidžia, kad visų labiausiai darbdavio ieškoma darbuotojų savybė yra geras nusistatymas.

Citata Nr. 235

Geras pavyzdys ir sunkų darbą daro lengvu.

Citata Nr. 215

Tvirtai tikiu, kad šiandien mes esame savo likimo šeimininkai ir kad įstengsime nudirbti visus mūsų laukiančius darbus. Jeigu tikime savo reikalu ir tvirtai pasiryžome laimėti, pergalė nuo mūsų nenusigręš.

1 12 13 14 15
banner