Category: Darbas

Citata Nr. 299

Žmogus, suvokęs atsakomybę už laukiantį darbą ar laukiantį mylimą žmogų, niekada pats neišsižadės gyvenimo. Jis žino savo būties „kam?“ – todėl galės pakelti bemaž bet kokį „kaip“.

Citata Nr. 293

Reikia atsisakyti ne tik nebūtinų darbų, bet ir nebūtinų minčių. Juk jeigu nebus nereikalingų minčių, tai jų nelydės ir nereikalingi poelgiai.

Citata Nr. 265

Teismai teisia už viso gyvenimo darbus, o visus nuosprendžius skiria mirtis.

Citata Nr. 261

Savo paties akyse tu esi vertingesnis, jei tavo sąžinė pritaria tavo darbui. Tau yra didesnės vertybės, negu didžiausia krūva pinigų, kurią tu gautum už apgaulingą, blogą arba apsileidėlio darbą. Niekas pasaulyje neduos tau tokio pasitenkinimo, ne nuo ko neužsidegsi tokiais didingais jausmais, kaip nuo tobulai tavo paties atlikto darbo.

Citata Nr. 254

Viena diena rūpesčių labiau išsekina negu savaitė sunkaus darbo.

Citata Nr. 249

Vienintelė tikra vertybė – žmogaus darbas.

Citata Nr. 237

Apklausa po apklausos ir tyrimai po tyrimų atskeleidžia, kad visų labiausiai darbdavio ieškoma darbuotojų savybė yra geras nusistatymas.

Citata Nr. 235

Geras pavyzdys ir sunkų darbą daro lengvu.

Citata Nr. 215

Tvirtai tikiu, kad šiandien mes esame savo likimo šeimininkai ir kad įstengsime nudirbti visus mūsų laukiančius darbus. Jeigu tikime savo reikalu ir tvirtai pasiryžome laimėti, pergalė nuo mūsų nenusigręš.

Citata Nr. 186

Kaip pasaulio pareiga yra varyti ratu daiktų tvarką, kaip saulės pareiga keisti saulėtekio ir saulėlydžio vietą, ir šie mums sveiki dalykai teikiami neatlyginamai, taip vyro pareiga yra tarp kitų darbų teikti geradarystę. Taigi kodėl jis teikia? Tam, kad teiktų, kad neprarastų progos daryti gera.

Citata Nr. 172

Kiekvienas žmogus pirmiausia turi imtis jam įmanomų ir priderančių darbų.

Citata Nr. 171

Kiekvienas iš mūsų – savo darbo sūnus.

Citata Nr. 161

Žmogus sukurtas dirbti – tik darbu jis gali progresuoti; be to neįmanoma tikra laimė. Vienas iš gražiausių jausmų yra pasitenkinimas, kurį mes jaučiame, kai augame savo siela, kada progresuojame, žengiame į priekį ir kylame. Kas neturi tokio jausmo, tas nežino, kas yra laimė.

Citata Nr. 152

Senatvėje reikia dirbti daugiau negu jaunystėje.

Citata Nr. 139

Visų malonumų tėvas – darbas.

Citata Nr. 101

Sekmadienį, kai apmiršta savaitės darbo tempas, iškart atsiskleidžia, kokia skurdi prasmės požiūriu didmiesčių kasdienybė. Apskritai susidaro įspūdis, kad tas tempas būtinas žmogui, nematančiam gyvenime jokio tikslo, todėl besistengiančiam kuo greičiau skuosti gyvenimo keliu, kad tik nepastebėtų jo netikslingumo. Antra vertus, jo pastangos pabėgti nuo savęs bevaisės, nes sekmadienį, kai ištisą parą neįmanoma aktyviai bėgti, jis vėl kaktomuša susiduria su savo egzistencijos netikslingumu, turinio stoka, beprasmybe.

Citata Nr. 69

Darydamas kiekvieną darbą, klausk savęs: „Ar mirtis yra baisi todėl, kad nebegalėsiu to daryti?“

Citata Nr. 18

Vien meilės maža, ji turi pasireikšti darbais.

Citata Nr. 11

Darbas – tai vienintelis tikrojo kilnumo titulas. Tai žmogaus kūrėjo galia ir džiaugsmas.

Citata Nr. 2

Tinginiui visi darbai sunkūs.

1 11 12 13
banner