Category: Blogis

Citata Nr. 5301

Nemalonumai kyla ne dėl to, kad darome blogai, o dėl piktnaudžiavimo gerumu.

Citata Nr. 5240

Ruošiantis blogį kitam, yra pirmas patiriantis jį.

Citata Nr. 5120

Išganingoji Merfio taisyklė: Tik pats blogiausias dalykas yra blogio priešas.

Citata Nr. 4978

Kiekvienas turi karaliaus širdį, galvoja, kad tik jam viskas leista, o prieš jį – nieko. Taigi piktus mus daro arba išdidumas, arba aplinkybių nesuvokimas. Ar nuostabu, kad blogi žmonės blogai elgiasi? Ar nauja, kad priešas kenkia, draugas užsipuola, sūnus paslysta, vergas nusideda?

Citata Nr. 4938

Jei žmogus pyksta, tai dar nereiškia, kad jis blogai elgiasi.

Citata Nr. 4923

Žmogų vadina blogu ne dėl to, kad jo poelgiai blogi, o dėl to, kad jie duoda pretekstą manyti, jog jis remiasi blogais principais.

Citata Nr. 4830

Joks blogis nėra didelis, jei jis paskutinis. Atėjo pas tave mirtis? Ji būtų baisi, jei galėtų būti su tavimi, bet ji arba nepasirodys, arba greitai bus praeityje, jokiu būdu ne kitaip.

Citata Nr. 4827

Gyvenimas yra nei gėris, nei blogis, o tiktai gėrio ir blogio buveinė.

Citata Nr. 4767

Turtai yra geri, jeigu jie nėra nuodėmingi; neturtas yra blogis pagal išpuikėlių matą. (13:24)

Citata Nr. 4615

Kiekvienas kvailys gali įžvelgti, kas yra negerai. Pabandykite pamatyti, kas yra gerai!

Citata Nr. 4501

Moralinis veidas žmogaus, kuriam atsiskleidžia gyvenimo horizontai, priklauso nuo to, kaip baigėsi jo susidūrimas su blogiu.

Citata Nr. 4443

Nemokšiškumas – tai prieblanda, kurioje švaistosi blogis.

Citata Nr. 4398

Blogai stebime gyvenimą, jei nematome rankos kuri užmuša gailėdama.

Citata Nr. 4278

Tamsa ne visada tas pat, kas blogis, o šviesa ne visada atneša vien gėrį.

Citata Nr. 3959

Tas, kuris pats pajuto blogį, gali jį pamiršti, o tas, kuris jį padarė – niekada.

Citata Nr. 3944

Viena didžiųjų Tayloro temų – asmens tapatumo problema. Nuo pirmųjų, psichologinei problematikai skirtų darbų, Tayloras stengiasi įrodyti, kad asmens tapatumo suvokimas neatskiriamas nuo tam tikrų vertybinių horizontų egzistavimo. Asmenybe individą padaro ne jo psichologiniai, bet moraliniai sugebėjimai, t.y. santykis su gėriu ir blogiu … Moralė yra ta erdvė, kuri mus padaro asmenybėmis. Istoriškai kinta tos erdvės išraškos, bet neįmanoma, kad visiškai išnyktų pagrindiniai ją nužymintys orientyrai. Tik tokių orientyrų padedami mes sugebame žmogaus vertą gyvenimo būdą atskirti nuo mūsų moralinius sugebėjimus žeminančių ir iškraipančių gyvenimo formų.

Citata Nr. 3569

Gėris ir blogis yra sąvokos, žyminčios mūsų norus ir atostūmius.

Citata Nr. 3559

Blogis yra realus dalykas tiems, kurie juo tiki.

Citata Nr. 3351

Siauriausią akiratį turi, labiausiai linkęs į blogį, menkiausiai jaučia tiesą toksai kūrėjas, kuris prietaringas. Po prietaringumo eina vaidmainys.

Citata Nr. 3009

Meilė – arba gėris arba blogis; jeigu ji gėris, dera ja tikėti, jeigu ji blogis, verta jos atsisakyti.

Citata Nr. 2763

Nekalbėkite blogai apie kažką, jei jūs nesate įsitikinęs, ir jei jūs tikrai žinote, paklauskite savęs kodėl aš tai sakau?

banner