Citata Nr. 5920

Nereikia pernelyg iškilmingai pradėti jokio darbo: iškilmės dera tik darbą pabaigus.

Citata Nr. 5919

Nereikalauk nieko iš kito, jei pats nieko neduodi.

Citata Nr. 5918

Mes geriau suvokiame savo elgesio negu mąstymo klaidas.

Citata Nr. 5917

Elkimės taip, kad mūsų gyvenimas, kaip brangenybės, nedaug vietos užimtų, bet daug svertų. Matuokime jį darbais, o ne laiku.

Citata Nr. 5916

Mes gyvename šiame pasaulyje tol, kol jį mylime.

Citata Nr. 5915

Draugas yra dovana, kurią pats sau įteiki.

Citata Nr. 5914

Kūnas – tai tave priglaudę namai.

Citata Nr. 5913

Ne rūpesčiai dėl kasdienės duonos atima iš mūsų saulėtąsias sienas, bet nemokėjimas atsikratyti nereikalingais rūpesčiais.

Citata Nr. 5912

Kiekvienas rytas kviečia atlikti tai, kas privalu, ir laukti to, kas gali būti.

Citata Nr. 5911

Nustokite reikalavę meilės, nes šiame pasaulyje meilės nėra! Yra sunkiai išsaugojami tam tikri tarpusavio santykiai, tačiau tai – ne meilė. Žmogus turi pakilti virš savojo egoizmo – tiktai su šia sąlyga yra galima meilė. Jei jis yra savo eogoizme, tai nesugeba mylėti.

Citata Nr. 5910

Visada prisiminkite Du Tiesos Polius – Absoliutumą ir Santykinumą. Saugokitės pusinės tiesos.

Citata Nr. 5909

Moteris daug greičiau linksta į piktas mintis negu vyras.

Citata Nr. 5908

Mirtis mus sunaikina, arba išlaisvina. Išvaduotiems, nuėmus naštą, lieka kažkas geresnio, sunaikintiems nieko nelieka; pražūva ir gera ir bloga.

Citata Nr. 5907

Neprotinga norėti, kad blogi žmonės nepadarytų nieko bloga; tai tas pat, kaip norėti to, kas neįmanoma. Tačiau leisti jiems taip elgtis su kitais ir norėti, kad jie nekenktų tau, yra kvaila ir žiauru.

Citata Nr. 5906

Dvasia gera ir tauri tol, kol ji paklūsta tiesai;

Citata Nr. 5905

Neklausk, ką tau gali duoti valstybė, klausk, ką tu gali jai duoti

Citata Nr. 5904

Kur bus tavasis lobis, ten bus ir tavoji širdis…

Citata Nr. 5903

Pati žiauriausia puikybė gimsta pirmiausia iš bejėgiškumo jausmo.

Citata Nr. 5902

Geras liežuvis – puikus ginklas.

Citata Nr. 5901

Tiesa – visai ne tai, ką galima įtikinamai įrodyti, bet tai, kas visk daro paprasta ir suprantama.

Citata Nr. 5900

Tereikia užsodinti Vokietiją ant balno, o jau joti ji sugebės.

1 3 4 5 6 7 286
banner