Citata Nr. 6512

Dievas mirė.

Citata Nr. 6511

Šis pasaulis yra puiki vieta. verta, kad del jos kovotum.

Citata Nr. 6510

Koks baisus gali būti protas, jeigu jis netarnauja žmogui.

Citata Nr. 6509

… būti žmogumi reiškia būti giminingam dievybei.

Citata Nr. 6508

Kiekvienas žiūrovas atsineša į teatrą savo akustiką.

Citata Nr. 6507

Gėrį ir blogį reikia prisiminti amžinai. Gėrį – todėl, kad prisiminimas, jog mes jį kadaise iš kažko patyrėm, padaro mus kilnesnius. Blogį – todėl, kad nuo tos akimirkos, kai jį iš kažko patyrėm, privalome jausti pareigą seikėti už jį gėriu.

Citata Nr. 6506

Nuo šiol svarbiausia yra žinios. Pasaulį suka ne triūsas, ne medžiagos, ne energija, o žinios.

Citata Nr. 6505

… dažnai, nežiūrėdami proto nurodymų, žmonės klauso vaizdinių…

Citata Nr. 6504

Kaltink save, o ne saulę, jeigu tavo sodas nežydi.

Citata Nr. 6503

Tas, kuris mano, kad gali apseiti be kitų, labai klysta; bet tas, kuris mano, kad kiti negali be jo apseiti, klysta dar skaudžiau.

Citata Nr. 6502

Revoliucija turi siautėti kaip koks miško gaisras. Tik po to galima pradėti sėti.

Citata Nr. 6501

Alkoholizmas nėra specifinis sutrikimas; beveik visais atvejais jis yra kompleksinis socialinių, psichologinių bei fizinių problemų mišinys.

Citata Nr. 6500

Tinginiai visada rengiasi ka nors nuveikti.

Citata Nr. 6499

Nėra gėda nepasisekti. Nesėkmė yra vienas iš didžiausių menų pasaulyje.

Citata Nr. 6498

Kas imasi mokyti, turi manyti esąs sumanesnis už tą, kurį moko: mažiausias jo trūkumas vertas pasmerkimo.

Citata Nr. 6497

Būti atleistam iš darbo – geriausia kas gali nutikti gyvenime. Tada ne šiaip verkšleni, o kažką iš tikrųjų pakeiti savo gyvenime.

Citata Nr. 6496

Skaistūs vyrai kuria nepadorią literatūrą.

Citata Nr. 6495

Jeigu naujovę labai sunku įgyvendinti, vadinasi ji nebūtina.

Citata Nr. 6494

– Argi ne puiku? – ji žvelgė į Bernardą džiūgaudama, tačiau tame džiugesy nebuvo nė krislelio susijaudinimo, nes kur visiškas pasitenkinimas, ten jaudulio nebėra. Jos džiugesys buvo rami pasiekto susiliejimo ekstazė – ramybė, kylanti ne iš buko sotumo ir tuštumos, bet ramybė, besirandanti iš harmoningo gyvenimo, iš visų gyvybinių jėgų pusiausvyros. Gyvenimo pilnatvės ramybė. – „Puikus naujas pasaulis“.

Citata Nr. 6493

… dauguma gėriu laiko malonumą, o subtilesni žmonės – supratimą.

Citata Nr. 6492

Paplepėti visada geriau nei pakariauti.

1 3 4 5 6 7 315
banner