Citata Nr. 35

Laimė yra alegorija, tuo tarpu nelaimė – istorija.

Citata Nr. 34

… pyktis dėl svetimos nuodėmės – šlykštus ir menkadvasis.

Citata Nr. 33

Poezijos objektas – giliausia šio žodžio prasme – yra būtis.

Citata Nr. 32

Mes linkę tikėti tuo, kas pasakyta, ypač kai tai pasakyta gražiai.

Citata Nr. 31

… gyvenimą valdyti įmanoma tik jį paniekinus.

Citata Nr. 30

Meilė – dviejų lyčių kova. Moteriai reikia gintis pirmai, vyrui reikia gintis vėliau, ir vargas nugalėtam.

Citata Nr. 29

Būti nuoširdžiam lengva, kai neketini sakyti visos tiesos.

Citata Nr. 28

Žmogus, kuriam skauda dantį, laiko laimingais visus, kurių dantys sveiki.

Citata Nr. 27

Gaila, jog negyvename taip ilgai, kad galėtume pasimokyti iš savo klaidų.

Citata Nr. 26

Prostitucija, kaip tik kelias ar veikiau šunkelis, skatinantis nuvertinti seksualumą iki instinktų patenkinimo, pažeminti partnerį iki instinktų objekto, labiausiai pavojinga tais atvejais, kai užkerta kelią tikram meilės gyvenimui, kuriam seksualumas – tai išraiška ir viršūnė.

Citata Nr. 25

Juk išeiti iš žmonių pasaulio, jeigu tikrai yra Dievai, visai nebaisu: jie nepadarys tau nieko blogo. O jeigu Dievų nėra arba jiems nerūpi žmonių reikalai, tai kam gyventi pasaulyje, kuriame nėra nei Dievų, nei apvaizdos?

Citata Nr. 24

Meilė nuostabesnė už Meną.

Citata Nr. 23

Nepakanka norėti būti nuoširdžiam, reikia ir galėti.

Citata Nr. 22

Yra daug būdų praturtėti, bet garbingų mažai; taupumas – vienas tokių pačių geriausių.

Citata Nr. 21

šykštumas kilnus tik eikvojant laiką.

Citata Nr. 20

Šlovė – tai mirties šviesulys.

Citata Nr. 19

Išminčius nemėgsta turto, bet jam atiduoda pirmenybę. Neatiduoda jam savo sielos, bet jį priima į savo namus. Jį valdo, bet netampa jo vergu.

Citata Nr. 18

Vien meilės maža, ji turi pasireikšti darbais.

Citata Nr. 17

Nedera savęs pervertinti, bet nedera ir žemintis.

Citata Nr. 16

Turtai atsiranda iš daugelio žmonių skurdo.

Citata Nr. 15

Blogis ne išorėje, o mūsų viduje, jis apsigyvena mūsų sieloje. Mes nuo jo vargiai išsigydome dėl to, kad nežinome, jog buvome susirgę.

1 337 338 339 340
banner