Citata Nr. 6245

Kol tebesu gyva ir alsuoju, aš negaliu jo nemylėti.

Citata Nr. 6244

Gyvenimas – kova.

Citata Nr. 6243

Mylinti 6irdis yra teisingiausia išmintis.

Citata Nr. 6242

Stiprus tas, kuris moka nugalėti save.

Citata Nr. 6241

Giriu ir džiaugiuosi, kad tu, palikęs visus savo reikalus, nuolatos stengiesi užsiimti vienu – tobulinti savo dvasią.

Citata Nr. 6240

Bloga būtų be senų žmonių žemėje.

Citata Nr. 6239

Sąžiningumas puikus dalykas, kai visi aplink sąžiningi, o aš vienas jų tarpe sukčius.

Citata Nr. 6238

Jei nori surasti gyvenimo kelią, ieškok jo taurių knygų puslapiuose.

Citata Nr. 6237

Bemaž visi žmonės mielai atsilygina už smulkias paslaugas, dauguma būna dėkingi už didokas, bet beveik niekas nejaučia dėkingumo už dideles.

Citata Nr. 6236

Jūs gyvenate savo gyvenimą šiandien, ne rytoj ir tikrai ne vakar.

Citata Nr. 6235

Dailusis menas galimas tik kaip genijaus kūrinys.

Citata Nr. 6234

Visas auklėjimo uždavinys – priversti žmogų ne tik dorai elgtis, bet ir džiaugtis tuo, kas dora, ne tik dirbti, bet ir mylėti darbą.

Citata Nr. 6233

Tomso vedybinio blizgesio dėsnis: Santuokos trukmė yra atvirkščiai proporcinga vestuvių išlaidoms.

Citata Nr. 6232

Nebijokite pasakyti Jėzui, kad Jį mylite, net jei to ir nejaučiate.

Citata Nr. 6231

… pasidaryti stipriais, galingais ir šviesiais padeda priešai…

Citata Nr. 6230

Miderio dėsnis: Kad ir kas tau beatsitiktų, tai anksčiau buvo atsitikę visiems jūsųpažįstamiems, tik buvo dar blogiau.

Citata Nr. 6229

… laimei reikia ir išorinių gėrybių. Mat, neturint materialinių išteklių, neįmanoma arba bent jau nelengva kilniai elgtis. Juk daug ką galime pasiekti tik turėdami draugų, tarsi kokių įrankių, arba turto, arba politinę galią. Kai kurių gėrybių, pavyzdžiui, aukštos kilmės, gerų vaikų, grožio, stoka aptemdo pačią laimę. Juk nebus labai laimingas bjaurios išvaizdos, žemos kilmės, vienišas ir bevaikis žmogus. Dar mažiau laimės turės tas, kurio vaikai ir draugai bus blogi arba kurio geri vaikai išmirs. Todėl, kaip sakėme, laimei reikia ir šiokių tokių palankių aplinkybių. Užtat kai kurie žmonės sėkmę sutapatina su laime, o kiti – dorybę.

Citata Nr. 6228

Mūsų šiandien yra kertiniai akmenys, iš kurių statome savo ateitį. Jeigu tie akmenys yra menki, tai mūsų gyvenimo rūmai taip pat bus menki.

Citata Nr. 6227

… mes auklėjamės mintimis … mintys mus formuoja, nes jos yra gyvos jėgos, kaip elektra. Mes esame patys savęs architektai, inžinieriai ir triūsiame tol, kol savo mintis, visą savo elgseną pritaikome gyvenimui.

Citata Nr. 6226

Pagrindinė elgesio genetikos pamoka – auginant vaiką svarbiausia yra kelionė, o ne tikslas. Užuot bandę užauginti savo vaikus tokius, kokie, jūsų nuomone, jie turėtų būti, sutelkite dėmesį į tai, kaip džiaugtis kartu praleistu laiku.

Citata Nr. 6225

Melas, kuriame yra puse tiesos, yra juodžiausias iš melų.

1 2 3 4 5 300
banner