Citata Nr. 6357

Geriausias ginklas kovoti su savo priešu yra kitas priešas

Citata Nr. 6356

Be tinkamos proto kultūros negali būti ir subtilių jausmų.

Citata Nr. 6355

Aš nesusikirtau. Aš atradau 10000 būdų, kurie neveikia.

Citata Nr. 6354

… dėl to, kad tik labai menka jūsų pranešimo dalis prasibraus, turite ignoruoti siuntėjo pusę ir koncentruotis gavėjo pusėje. Jums svarbiausia jo vaizdiniai, o ne produkto realybė.

Citata Nr. 6353

Polinkis bendrauti yra maždaug priešingai proporcingas intelekto vertei..

Citata Nr. 6352

Išminčius nieko nedaro nenoromis. Jis išvengia prievartos, trokšdamas būtinybės.

Citata Nr. 6351

Laisvė yra pareiga, ne teisė.

Citata Nr. 6350

Gyvenimas nieko neduoda nemokamai, ir viskam, ką atneša likimas, slapta yra nustatya kaina.

Citata Nr. 6349

Jeigu protingas žmogus padaro kvailystę, tai jau, žinoma, nemažą.

Citata Nr. 6348

Pakeisk savo požiūrį į tave trikdančius dalykus, ir jie pasidarys nebepavojingi.

Citata Nr. 6347

Lengva mums visiems, kai esame sveiki, duoti ligoniams protingų patarimų.

Citata Nr. 6346

Vyrai stato namus, o moterys juos kuria.

Citata Nr. 6345

Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai.

Citata Nr. 6344

Matyt, yra "kolektyvinė pasąmonė", kitaip kuo paaiškinsi masinės psichozės reiškinius?

Citata Nr. 6343

Jūs mokate didelius mokesčius gerovės sistemai išlaikyti, tokius didelius, kad ta pati sistema priversta mokėti pašalpas daugybei žmonių.

Citata Nr. 6342

… visos pasaulio meilės yra tarsi į tą patį ežerą tekančios skirtingos upės. Susiliejusios į vieną jos tampa viena vienintele meile, kuri, virtusi lietumi, palaimina žemę.

Citata Nr. 6341

Nelaimingas tas, kuris nemoka išgyventi nelaimių.

Citata Nr. 6340

Mūsų veidai – kaip enciklopedijos. tereikia įskaityti. Ten parašyta viskas. Ten matosi mūsų gyvenimai. Išraižytos visos kada nors nutikusios tragedijos ir džiaugsmai.

Citata Nr. 6339

Virtualus artumas išsklaido spaudimą, kurį nevirtualus buvimas arti paprastai didina. Jis taip pat nustato bet kurio kito artumo modelį. Visokio artumo pranašumai ir trūkumai dabar vertinami pagal virtualaus artumo standartus

Citata Nr. 6338

… visata mane aprėpia erdve ir praryja kaip tašką; aš ją aprėpiu mąstymu.

Citata Nr. 6337

Jeigu tu nieko nepadarysi dėl draugo, visos tavo maldos veltui.

1 2 3 4 5 305
banner