Citata Nr. 6533

Ne veltui rožė – meilės gėlė. Jausmai – tai visas tas spygliuotas krūmas ir pačią saulę viliojantys pasakiško grožio žiedai. o Šaknys? Tai protas, be kurio vysta žaluma ir išnyksta grožis, bet tu to nežinai.

Citata Nr. 6532

Degus ir nuo smilkstančio įsiliepsnoja.

Citata Nr. 6531

Duoti prieglobstį tiems, kurie prarado tėvynę, liepė pats Dievas.

Citata Nr. 6530

Negaliu įsivaizduoti žmogaus, tampančio sėkmingu, kuris neatiduoda gyvenimui viso savęs.

Citata Nr. 6529

Perspėk kvailą – jis tavęs nekęs, perspėk išmintingą – jis tave mylės.

Citata Nr. 6528

Skausmų apimtiems žmonėms mintis apie Jėzaus kęstą skausmą gali tapti neišsenkamu paguodos ir narsos šaltiniu.

Citata Nr. 6527

Vaikai – štai tikrieji žmonijos mokytojai.

Citata Nr. 6526

Gera fotografija – tai žinojimas, kur stovėti.

Citata Nr. 6525

Leisk kitam laisvai pasisakyti, jei nori išgirsti tiesą.

Citata Nr. 6524

Ponui Landsbergiui lengviausia kalbėti, nes jis už nieką neatsako.

Citata Nr. 6523

Savanaudiška paklaida yra mūsų tendencija savo sėkmę aiškinti vidinėmis savybėmis, tokiomis, kaip sugebėjimai ir pastangos, o savo nesėkmes – išorinėmis aplinkybėmis, tokiomis, kaip užduoties sunkumas.

Citata Nr. 6522

Laimė, kaip rusų automobilis, apskritai tiktai dirba, jei jūs pastumiate ją.

Citata Nr. 6521

Su sunkumais susiduria tos moterys, kurios neprisitaiko, tos kurios trokšta dar kai ko: žinių, valdžios, nepriklausomybės, savos valios, tos, kurios suvokia dalykus kitaip negu kiti.

Citata Nr. 6520

Pasaulis yra taip sutvarkytas, kad niekuomet negali pasisekti, jeigu mėginama tyčiomis būti laimingam. Laimės nerandama, jeigu jos ieškoma, ji gali būti tik gero elgimosi ir gerų darbų padarinys. Gi vien laimę savo tikslu laikydamas, žmogus negali būti laimingas.

Citata Nr. 6519

Teisėjas pasmerdamas nekaltąjį, nuteisia pats save.

Citata Nr. 6518

Klausyti patarimų – tai kiekvieno ketinimo pagrindas, o planuoti – sėkmės garantas.

Citata Nr. 6517

Tu negali pasiekti supratimo, jei pirmiau nesi tikras, kad turi jį. Šis sakinys ir vėl yra visur.

Citata Nr. 6516

Kuo garbingesnis žmogus, tuo jis mažiau įtaria kitus negarbingumu.

Citata Nr. 6515

„Dievas mirė! Dievas mirė viesiems laikams! Ir jį nužudėme – mes! Kaip rasti nusiraminimą – mums, žudikų žudikams! Tai kas buvo pasaulyje šviesiausia, galingiausia, paplūdo kraujais nuo mūsų peilių – kas nuplaus kraują nuo mūsų rankų?… Ar ne per didelė mums to didingojo darbo našta? Galbūt, mes patys turime virsti dievais, kad taptume verti to, ką padarėme?“

Citata Nr. 6514

Aistros nepaliaujamai smerkiamos, joms priskiriamos visos žmonių nelaimės ir pamirštama, kad jos yra ir visų mūsų džiaugsmų šaltinis.

Citata Nr. 6513

Tu nesupranti, aš bandžiau pasididinti. Pump machines. Bet jos neužgriebia. ("Dzen dzen", V.2008)

1 2 3 4 5 314
banner