Citata Nr. 6143

Atmink, jog tave valdanti jėga glūdi tavyje…

Citata Nr. 6142

Stipriausias dalykas kuris mus laiko gyvenime, tai tarpusavio ryšys

Citata Nr. 6141

Dorovines savybes aikštėn iškelia ketinimai.

Citata Nr. 6140

Niekada negalima pasitikėti moterimi, kuri pasako jums savo amžių. Moteris, galinti tai, gali viską.

Citata Nr. 6139

Nesu toks jaunas, kad pamilčiau moterį dėl jos dainavimo, ir ne toks senas, kad dėl ko nors įsimylėčiau ją iki ausų.

Citata Nr. 6138

Dideliems protams būdinga glaustai daug pasakyti, o menki protai sugeba daug kakbėti ir nieko nepasakyti.

Citata Nr. 6137

Kadangi neįmanoma išvengti gimimo ir mirties, belieka mėgautis intervalu.

Citata Nr. 6136

Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus – iš dalies vaikas.

Citata Nr. 6135

Kai reikia daugelio laikytis taisyklių, šalis suirutėje skęsta. Tvarka viešpatauja, kai vienos reikia laikytis taisyklės.

Citata Nr. 6134

Dauguma didžiųjų autorių sako, jog filosofija turi tris dalis: dorovės, gamtos ir protavimo būdo. Pirmoji tobulina sielą; antroji tyrinėja visų daiktų esmę; trečioji atskleidžia teiginių savybes, sandarą, įrodymų rūšis, kad vietoj tiesos neįsėlintų melas.

Citata Nr. 6133

Tikra Meilė reiškia mylėti tuos, kurie tavęs nekenčia.

Citata Nr. 6132

Išsilavinimas yra galingiausias ginklas, kurį jūs galite panaudoti, kad pakeistumėte pasaulį.

Citata Nr. 6131

Aistra žengia priekyje ir vedasi iš paskos meilę.

Citata Nr. 6130

Labiausiai rūpinamės gyvenimu jam prarandant savo vertę; seni žmonės labiau jį apgailestauja negu jauni.

Citata Nr. 6129

Pyktis visada turi pagrindą, bet retai pakankamą.

Citata Nr. 6128

Kaltinimais sau visada tikima, pagyrimais – niekada.

Citata Nr. 6127

… meditacijų yra įvairių: susitelkimas, kontempliacija, įsigilinimas, analizė ir kitos … Vienas iš esminių budizmo teiginių sako, jog meditacijos metu suvokti dalykai turi būti veiksmingi ir meditacijai pasibaigus, pavyzdžiui vėliau bendraujant su žmonėmis ir panašiai.

Citata Nr. 6126

Gyvenimas – niekas daugiau, kaip nepertraukiami mainai tarp visatos ir šio mažyčio atomo, kokiu kiekvienas mūsų tam tikra prasme esam.

Citata Nr. 6125

Geras artojas ir su žąsinu paaria.

Citata Nr. 6124

Jei turi problemą ir negali jos išspręsti vienas, pažadink ją.

Citata Nr. 6123

… norėdami iki galo suprasti sapną, privalome jį aiškinti ir kaip reakciją į reikšmingus įvykius, įvykusius prieš susapnuojant sapną.

1 2 3 4 5 295
banner