Citata Nr. 7226

Kas myli žmogų, tas ir jo džiaugsmą myli. – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 7225

Ministerija turėjo ne tik tenkinti daugiaplanės partijos reikmes, bet ir pakartoti visas savo operacijas proletariatui. Egzistavo visa grandinė skyrių, užsiėmusių proletariato literatūra, muzika, drama ir pramogomis. Čia buvo leidžiama niekam tikę laikraščiai, kuriuose nėra beveik nieko, tik sportas, nusikaltimai, astrologija, sensacingi primityvūs apsakymai, filmai, trykštantys seksu ir sentimentalios dainos …

Citata Nr. 7224

Visos pramogos yra sugalvotos stengiantis nuslopinti mirties baimę.

Citata Nr. 7223

… nė vieno negalima laikyti priešu, jeigu jis mums nepadaręs nieko blogo.

Citata Nr. 7222

Į dovanojantį malonu žiūrėti taip pat, kaip į pačią dovaną.

Citata Nr. 7221

Nelaimė dažnai suteikia dingstį šaunumui.

Citata Nr. 7220

Tolerancija, nenujaučianti savo ribų, prilygsta abejingumui.

Citata Nr. 7219

Žmogui dera suprasti, kad jis – pasaulio kūrėjas ir šeimininkas, kad jam tenka atsakomybė už visas nelaimes žemėje ir kad jam priklauso garbė už visa, kas gyvenime gera.

Citata Nr. 7218

Tiesa, tam tikromis aplinkybėmis ir sveikiausias, linksmiausių plaučių žmogus gali ryžtis savižudybei, jei kančių mastas ir neišvengiamai artėjanti nelaimė pranoks mirties baimę.

Citata Nr. 7217

Atrodo? Ne, yra. To, kas atrodo nereikia man. Nei šis niaurus apsiaustas, nei šitas iškilmingai juodas rūbas, nei vandeningoji akių srovė, nei liūdesiu apniukęs veidas, – niekas, jokie gyvi ženklai susikrimtimo to, ką jaučiu, išreikšti neįstengtų. Tai būtent tik atrodo, ir kiekvienas galėtų suvaidinti panašiai. Tikrasis gedulas many, o čia – vien apdarai, apgaulė vien tuščia

Citata Nr. 7216

Kilni širdis negali būti neištikima.

Citata Nr. 7215

Gamta nesako vieno, o išmintis – kito.

Citata Nr. 7214

Klestėjimo metu mūsų draugai mus žino, nelaimės atveju mes žinome kas mūsų draugai

Citata Nr. 7213

Jei kalba būtų loginės, o ne poetinės minties vaisius, egzistuotų tik viena kalba.

Citata Nr. 7212

Sunkiuose dalykuose geriau išryškėja dorumas.

Citata Nr. 7211

Švelnus liežuvis yra gyvybės medis, o suktas – versmė beprotybės.

Citata Nr. 7210

Tai, kad visi gyvūnai ir žmonės siekia malonumų, patvirtina, jog malonumas tam tikra prasme yra didžiausias gėris.

Citata Nr. 7209

Nėra stipresnio nugalėtojo už tą, kuris nugalėjo pats save.

Citata Nr. 7208

Jaunystėje mokomės; senatvėje suprantame.

Citata Nr. 7207

Nesėkmės ir nelaimės – tai tarsi mūsų mokytojos, siunčiamos, kad išvestų mus į tikrąjį kelią.

Citata Nr. 7206

Mirtis nepajėgs sunaikinti…

1 2 3 4 5 347
banner