Citata Nr. 548

Daugybė žmonių piktinasi ne nuodėmėmis, o nusidėjėliais.

Citata Nr. 547

Svetingumas, mandagumas ir draugystė yra žmogaus susitikimas žmoguje.

Citata Nr. 546

Tikra tiesa, kad pačiomis skausmingiausiomis dienomis mes esame pasirengę skverbtis giliausiai.

Citata Nr. 545

Visai nereikia skaityti visko, reikia skaityti vien tai, kas atsako į sieloje kilusius klausimus.

Citata Nr. 544

Kai egoistinė laimė yra vienintelis gyvenimo tikslas, gyvenimas labai greitai tampa be tikslo.

Citata Nr. 543

Bailys yra žmogus be vilties, jis visko bijosi, o normalus – priešingai: drąsa suteikia jam pasitikėjimą ir viltį.

Citata Nr. 542

Spręsti apie žmones reikia ne iš to, ko jie nežino, o iš to, ką ir kaip jie žino.

Citata Nr. 541

Išminčiai žinojo, kad regimasis pasaulis – tai Dangaus atvaizdas, jo kopija. Vien tas faktas, kad šis pasaulis egzistuoja, yra garantija, kad egzistuoja ir kitas, tobulesnis. Dievas sukūrė pirmąjį tam, kad tarpininkaujant regimiems dalykams žmonės galėtų suprasti Jo dvasinį mokymą ir Jo išminties stebuklus. Štai ką aš vadinu Veikla.

Citata Nr. 540

… mirusi šiandienos gėlė neša rytojaus žydėjimo sėklą …

Citata Nr. 539

Norite išlavinti mokinio protą – lavinkite jo kūną ir jėgą, kuria remiasi protas, saugokite sveikatą, siekite stiprybės.

Citata Nr. 538

Tas, kuris išgelbėjo vieną žmogų, išgelbėjo visą pasaulį.

Citata Nr. 537

Kai žmonės atsisakys nugalėti vienas kitą, jie išmoks pagaliau nugalėti save pačius. Ir tai – pats kilniausias didvyriškumas, kokį jie gali atlikti, pats didingiausias jų vyriškumo ir dvasinio taurumo pasireiškimas.

Citata Nr. 536

… kančia … yra mūsų pačių nežinojimo pasekmė.

Citata Nr. 535

.. neprotinga manyti, kad ginkluotas žmogus gera valia paklus beginkliui, o beginklis šeimininkas bus saugus tarp ginkluotų tarnų. Kadangi vienas jaus panieką kitam, o antrasis įtarinės pirmąjį, jiedu negalės gerai veikti išvien.

Citata Nr. 534

Gerai eiti, vadinasi, nepalikti paskui save nei vėžių, nei pėdsakų. Gerai kalbėti, vadinasi, nei daryti klaidas, nei rizikuoti sulaukti priekaištų.

Citata Nr. 533

Kaip? Ar žmogus yra tik Dievo klaida? Ar Dievas tik žmogaus klaida?

Citata Nr. 532

Esant jausmų antplūdžiui… bet kurią akimirką ji gali sužinoti apie gyvenimą viską, kad po to, atsiribibojus nuo aistros, vėl panerti į begalinių metų tuštybę.

Citata Nr. 531

Draugystė kažin ar leidžia taisyti kitą.

Citata Nr. 530

Ne darbas sukurtas minčiai, o mintis sukurta darbui.

Citata Nr. 529

Praeitis žavi tuom, kad ji praeitis.

Citata Nr. 528

Kiekviename menininke slypi drąsos daigas, be kurio neįmanomas joks talentas.

1 292 293 294 295 296 320
banner