Citata Nr. 560

Kartais medicina suteikia sveikatą, kartais atima.

Citata Nr. 559

Tvirtas charakteris verčia priešintis meilei, bet tuo pat metu teikia tam jausmui karštumo ir ilgaamžiškumo; silpni žmonės, priešingai, lengvai pasiduoda aistroms, tačiau jos niekuomet jų neužvaldo

Citata Nr. 558

Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu o ne su kitais žmonėmis ar daiktais.

Citata Nr. 557

Aš nusišalinau nuo pasaulio ne todėl, kad turėjau jame priešų, o kad turėjau jame draugų. Ne todėl, kad jie man kenkė, kaip paprastai būna, o kad manė, jog aš geresnis nei esu iš tikrųjų. Tai melas, kurio negalėjau pakęsti.

Citata Nr. 556

Laiminga pora dalijasi tam tikra šypsena, kurios kiti nesupranta.

Citata Nr. 555

Badaujantis šuo, jeigu jam suteiksite gerą gyvenimą, jums nekąs. Tai esminis skirtumas tarp šuns ir žmogaus.

Citata Nr. 554

Meilė nieko neatleidžia arba atleidžia viską.

Citata Nr. 553

Trumpiausias ir neramiausias gyvenimas tų, kurie pamiršta praeitį, nepaiso dabarties, bijo ateities; atėję prie gyvenimo krašto, vargšai per vėlai supranta, jog taip ilgai buvo užsiėmę nieko neveikimu.

Citata Nr. 552

Paprastai šlovinamas dramaturgas, gebantis išspausti ašaras. Bet šį talentą turi ir apgailėtinas svogūnas, su kuriuo jis dalijasi savo šlove.

Citata Nr. 551

Ilgalaikiai santykiai remiasi pasitikėjimu ir abipuse nauda.

Citata Nr. 550

Žmogus yra vienintelė būtybė atsisakanti būti tokia kokia yra

Citata Nr. 549

Dievinu paprastus malonumus. Jie – paskutinis prieglobstis sudėtingoms asmenybėms.

Citata Nr. 548

Daugybė žmonių piktinasi ne nuodėmėmis, o nusidėjėliais.

Citata Nr. 547

Svetingumas, mandagumas ir draugystė yra žmogaus susitikimas žmoguje.

Citata Nr. 546

Tikra tiesa, kad pačiomis skausmingiausiomis dienomis mes esame pasirengę skverbtis giliausiai.

Citata Nr. 545

Visai nereikia skaityti visko, reikia skaityti vien tai, kas atsako į sieloje kilusius klausimus.

Citata Nr. 544

Kai egoistinė laimė yra vienintelis gyvenimo tikslas, gyvenimas labai greitai tampa be tikslo.

Citata Nr. 543

Bailys yra žmogus be vilties, jis visko bijosi, o normalus – priešingai: drąsa suteikia jam pasitikėjimą ir viltį.

Citata Nr. 542

Spręsti apie žmones reikia ne iš to, ko jie nežino, o iš to, ką ir kaip jie žino.

Citata Nr. 541

Išminčiai žinojo, kad regimasis pasaulis – tai Dangaus atvaizdas, jo kopija. Vien tas faktas, kad šis pasaulis egzistuoja, yra garantija, kad egzistuoja ir kitas, tobulesnis. Dievas sukūrė pirmąjį tam, kad tarpininkaujant regimiems dalykams žmonės galėtų suprasti Jo dvasinį mokymą ir Jo išminties stebuklus. Štai ką aš vadinu Veikla.

Citata Nr. 540

… mirusi šiandienos gėlė neša rytojaus žydėjimo sėklą …

1 286 287 288 289 290 314
banner