Citata Nr. 41

Solonas (640 – 558 metai prieš Kristų, Atėnų politinis veikėjas) ir Egiptas buvo teisūs: apie žmogų galima spręsti tik po jo mirties.

Citata Nr. 40

Jei tėvai nori, kad jų vaikai skraidytų aukštai, jie turi elgtis kaip ereliai.

Citata Nr. 39

Kūno nuodėmės yra niekniekis. Gėdingos tik sielos nuodėmės.

Citata Nr. 38

Laimingas gyvenimas susideda iš teisingų poelgių. Prie gerų poelgių veda pamokymai. Vadinasi, laimingam gyvenimui užtenka pamokymų.

Citata Nr. 37

Politikoje neskubrus atkaklumas visada įveikia nežabotą jėgą, kruopščiai parengtas planas – improvizuotą entuziazmą, realizmas – romantizmą.

Citata Nr. 36

Blogis neatsiejamas nuo neišmanymo.

Citata Nr. 35

Laimė yra alegorija, tuo tarpu nelaimė – istorija.

Citata Nr. 34

… pyktis dėl svetimos nuodėmės – šlykštus ir menkadvasis.

Citata Nr. 33

Poezijos objektas – giliausia šio žodžio prasme – yra būtis.

Citata Nr. 32

Mes linkę tikėti tuo, kas pasakyta, ypač kai tai pasakyta gražiai.

Citata Nr. 31

… gyvenimą valdyti įmanoma tik jį paniekinus.

Citata Nr. 30

Meilė – dviejų lyčių kova. Moteriai reikia gintis pirmai, vyrui reikia gintis vėliau, ir vargas nugalėtam.

Citata Nr. 29

Būti nuoširdžiam lengva, kai neketini sakyti visos tiesos.

Citata Nr. 28

Žmogus, kuriam skauda dantį, laiko laimingais visus, kurių dantys sveiki.

Citata Nr. 27

Gaila, jog negyvename taip ilgai, kad galėtume pasimokyti iš savo klaidų.

Citata Nr. 26

Prostitucija, kaip tik kelias ar veikiau šunkelis, skatinantis nuvertinti seksualumą iki instinktų patenkinimo, pažeminti partnerį iki instinktų objekto, labiausiai pavojinga tais atvejais, kai užkerta kelią tikram meilės gyvenimui, kuriam seksualumas – tai išraiška ir viršūnė.

Citata Nr. 25

Juk išeiti iš žmonių pasaulio, jeigu tikrai yra Dievai, visai nebaisu: jie nepadarys tau nieko blogo. O jeigu Dievų nėra arba jiems nerūpi žmonių reikalai, tai kam gyventi pasaulyje, kuriame nėra nei Dievų, nei apvaizdos?

Citata Nr. 24

Meilė nuostabesnė už Meną.

Citata Nr. 23

Nepakanka norėti būti nuoširdžiam, reikia ir galėti.

Citata Nr. 22

Yra daug būdų praturtėti, bet garbingų mažai; taupumas – vienas tokių pačių geriausių.

Citata Nr. 21

šykštumas kilnus tik eikvojant laiką.

1 286 287 288 289
banner