Citata Nr. 629

Tarp namų ir parduotuvės yra laimės telkinėliai. Paukštis, sodas, draugo pasveikinimas… Saulės atokaitoje katė, kurią reikia paglostyti. Pasinaudok jais arba praeik pro šalį. Tai priklauso tik nuo tavęs.

Citata Nr. 628

Nereikia tikėti viskuo, ką girdime.

Citata Nr. 627

Kad gyventų vienas, žmogus turi būti arba gyvulys, arba Dievas.

Citata Nr. 626

Be pozityvumo ir grožio daigų negalima žmogui išeiti iš vaikystės į gyvenimą, be pozityvumo ir grožio daigų negalima išleisti kartos į kelią.

Citata Nr. 625

Žmogaus sieloje yra tiek grožio, kad gali nesivaržydamas jį skleisti.

Citata Nr. 624

Trys dalykai sąlygoja tautos didybę ir klestėjimą: derlinga žemė, veikli pramonė ir netrukdomas žmonių bei prekių judėjimas.

Citata Nr. 623

Likimas atskleidžia mūsų gerąsias savybes ir trūkumus, panašiai kaip šviesa – apšviečiamus daiktus.

Citata Nr. 622

Skaičių jėga žavi nedrąsiuosius. Drąsa yra dvasioje, kuri laimi, kaudamasi viena.

Citata Nr. 621

Aš niekada negalvojau apie ateitį – ji ir pati ateina pakankamai greitai.

Citata Nr. 620

Tik Dievas mato širdis, o žmogus – tik veidą.

Citata Nr. 619

Ribotas, bet sąžiningas žmogus dažnai mato kiaurai visas pačių apsukriausių verteivų suktybes.

Citata Nr. 618

Kare už taktika svarbesnė narsa. Už gedulo apeigas svarbesnis liūdesys. Žmogus turi būti išsilavinęs, bet svarbiau, kad pirma tai tinkamu elgesiu įrodytų.

Citata Nr. 617

Netikri draugai lengvai atpažįstami: jie nekritikuoja.

Citata Nr. 616

Džiaugsmas – tai perėjimas nuo netobulesnio žmogaus prie tobulesnio. Liūdesys – tai perėjimas nuo tobulesnio žmogaus prie netobulesnio.

Citata Nr. 615

Ach, koks žiaurus esti tarpas tarp didelio užmojo ir jo įgyvendinimo! Kiek nereikalingos baimės! Kiek dvejonių! Ant kortos statomas gyvenimas – ne

Citata Nr. 614

Jei žmogus iš tikrųjų stiprus, jis pripažįsta savo silpnybes.

Citata Nr. 613

Niekas taip nesujaukia mūsų minčių, kaip pyktis.

Citata Nr. 612

Visų pokyčių pradžia – tiek pasakose, tiek mokslinėje analizėje, tiek asmenybės raidoje – yra teisingas klausimo kėlimas. Tai- tarsi raktas į sąmonės formavimąsi. Tinkamai suformuluotas klausimas visuomet kyla iš pamatinio smalsumo išsiaiškinti tai, kas nuo mūsų slepiama. Klausimai – tai raktai, atveriantys slaptąsias dvasines duris.

Citata Nr. 611

Aš verčiau sutikčiau patirti problemas, sukeltas per didelės laisvės, nei problemas, sukeltas per mažos laisvės.

Citata Nr. 610

Ir minios pagarbą, ir skriaudą laikykime tolygiomis. Pirmąja nesidžiaukime, dėl antrosios nesielvartaukime. Priešingu atveju, baisiai bijodami būti įžeisti ar šlykštėdamiesi tuo, apleisime būtinus ir visuomeninių bei asmeninių pareigų reikalus, kartais gal nepaprastai svarbius, nes moteriškas nerimas mus smaugs, priešindamasis norui išgirsti.

Citata Nr. 609

Kai kvailys daro kažką, dėl ko gėdyjasi, jis visuomet pareiškia, kad tai – jo pareiga.

1 283 284 285 286 287 314
banner