Citata Nr. 719

Netaikykite pavienių žmonių ydų visam pasauliui.

Citata Nr. 718

Poelgių visuma, jų svoris, jų suderinamumas nusako žmogiškosios būtybės vertingumą.

Citata Nr. 717

Pavyduliavime esama vienos dalies meilės ir devyniasdešimt devynių – savimeilės.

Citata Nr. 716

… kaip sveikata [sukuria sveiką kūno būklę], taip išmintis sukuria laimę.

Citata Nr. 715

Susitaikydamas nelaimingasis tik padidina sielvartą.

Citata Nr. 714

Du dalykai pripildo mano protą nuolat didėjančios nuostabos ir pagarbios baimės… žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsniai manyje.

Citata Nr. 713

Gyvenimo tikslas, jeigu jis yra – nuolatinis pagundų ieškojimas.

Citata Nr. 712

Vienos minutės visiškai pakanka, pasakė Taileris, dėl jos reikia sunkiai dirbti, vis dėlto viena minutė tobulybės verta tavo pastangų. Akimirka – tai daugiausia, ko galima tikėtis iš tobulybės.

Citata Nr. 711

Žmonės būna blogi dėl malonumų ir skausmų, kai jų siekia ar vengia, be to, siekia ir vengia ne to, ko reikia, arba kada nereikia, arba ne taip, kaip reikia, arba kokia kita prasme netinkamai.

Citata Nr. 710

„Išmintingas žmogus taikos metu ruošiasi karui.“

Citata Nr. 709

Laikas yra sukurtas kartu su praeinančių daiktų pasauliu.

Citata Nr. 708

Žmonių niekuomet negraužia sąžinės graužimo dėl poelgių, tapusių jiems įpročiu.

Citata Nr. 707

Pagrindinė proto teigiamybė – ne gyvumas, o tikslumas, kaip ir švytuoklės privalumas – ne sparta, o eigos tikslumas.

Citata Nr. 706

Meilė yra šydas tarp dviejų mylimųjų.

Citata Nr. 705

… sunkumas pasidabinti šlovės vainiku už kūrinius yra atvirkščiai proporcingas kūrinių vartotojų skaičiui – dėl lengvai suprantamų priežasčių. Todėl kur kas sunkiau pelnyti šlovę pamokomais kūriniais nei tokiais, kurie skirti pramogai.

Citata Nr. 704

Dorovės taisyklės yra technikos taisyklės, susijusios su priemonėmis šiems tikslams pasiekti. Be to, joms reikia naudotis, todėl, kad visi žmonės yra kaip nors sugedę. Galime bet kuriuo metu netesėti pažado ar sulaužyti susitarimą, jei tai mums patiems bus naudinga, nes egzistuoja tokia prielaida, kad visi žmonės yra nedori, o tie, su kuriais bendrauji, gali bet kuriuo metu sulaužyti pažadus, jei tik jiems tai naudinga.

Citata Nr. 703

Kai kurie žmonės padaro daug pikta vien dėl savo poreikio paplepėti.

Citata Nr. 702

Kaip turi būti sunku gyventi vien tuo, ką žinai ir ką atmeni, neturint ko tikėtis.

Citata Nr. 701

Įstatymas yra įstatymas, – pasakytų Taileris. Važiuoti per greitai – tai tas pats, kaip ką nors padegti, tai tas pats, kaip padėti bombą, tai tas pats, kaip nušauti žmogų.

Citata Nr. 700

Kas nepažįsta tipo, atsidėjusio vien pinigų kalimui, siekiančio pragyvenimo priemonių ir pamirštančio patį gyvenimą. Pinigų kalimas tampa savitikslis. Toks žmogus turi daug pinigų, šiems pinigams dar keliami tikslai, tačiau paties žmogaus gyvenimas jau neturi jokio tikslo.

Citata Nr. 699

Tik kvailiams būdinga visuomet teisti kitus.

1 278 279 280 281 282 314
banner