Citata Nr. 7247

Kas geba remdamasis sena atrasti nauja, vertas būti mokytoju.

Citata Nr. 7246

Liga yra nelaimė kūnui, tačiau ne laisvai valiai, jei ji pati to nenori. Paralyžius yra kliūtis kojai, bet ne laisvai valiai. Apie tai pamąstyk visada, kad ir kas tau atsitiktų, ir pamatysi, kad nelaimė gali atsitikti daugeliui, bet ne tau.

Citata Nr. 7245

Negali sukurti stiprios įmonės, jei joje yra daugybė komitetų, o valdyba negali žengti nei vieno žingsnio be intervencijų iš šalies. Reikia mokėti daryti sprendimus savo galva.

Citata Nr. 7244

Paukščių kliedesiai nedomina medžio.

Citata Nr. 7243

Žmonės tampa kurti, todėl, kad muzika yra grojama garsiau ir garsiau, bet būtent todėl,kad jie kursta, muzika turi būti grojama dar garsiau.

Citata Nr. 7242

O norint įtikinti kritiškai nusiteikusius klausytojus, informacija turi būti pateikiama polemiškai, aptariant ne tik argumentus "už", bet ir "prieš".

Citata Nr. 7241

Vadinamasis „privačios nuosavybės uždraudimas“ … iš tiesų reiškė nuosavybės sukoncentravimą dar siauresniame rate negu iki tol; skirtumas tik tas, kad naujieji savininkai buvo individų grupė, o ne masė.

Citata Nr. 7240

Jei iš visos širdies tu duodi savo duoną alkanam, tai pasiryžimas Dievo akyse yra didis, nors dovana ir maža.

Citata Nr. 7239

Tobulumas yra galingiausia paskata. Žmonės, trokštantys tobulumo – ir atkakliai jo siekiantys – beveik visuomet turi stiprų atsakomybės jausmą. Jie atiduoda visas savo jėgas ir gyvena taikoje su pačiu savimi … Įtampa kyla tada, kai darote mažiau negu galite.

Citata Nr. 7238

Pirmiausia vyrai yra tai, ką jisai daro pasaulyje, atsidūręs tarp kitų vyrų.

Citata Nr. 7237

Žodžiai – vėjas, keiksmažodžiai – skersvėjis, o jis yra kenksmingas.

Citata Nr. 7236

Paskui nepastebimai atsitiko vienas lemtingas jo ateičiai dalykas. SSRS, kurią pradėta atnaujinti ir gerinti maždaug tuo pat metu, kai Tatarskis nusprendė keisti profesiją, taip pagerėjo, kad net nustojo egzistuoti (jei valstybė gali pasiekti nirvaną, tuomet taip ir nutiko).

Citata Nr. 7235

Sėkmė greitai pavargsta nešti žmogų ant pečių.

Citata Nr. 7234

Reikia gydyti ne ligą, o ligonį.

Citata Nr. 7233

Tapsite tokie maži kaip jus valdantys troškimai, tokie didūs kaip jus valdantys siekiai.

Citata Nr. 7232

Menas – tai kūrėjo kelias į savo kūrinį. Šis kelias, arba metodas, yra idealus ir amžinas, nors ir nedaugelis žmonių jį mato; dažniausiai net pats kūrėjas jo nepastebi daugelį metų ar net visą gyvenimą, jeigu nepatenka į sąlygas, duodančias tai pajusti. Dailininkas, skulptorius, kompozitorius, epinių rapsodijų kūrėjas, oratorius, – visi jie siekia vieno, o būtent – išreikšti save darniai ir įvairiapusiškai, bet ne fragmentiškai ir padrikai. Jie turi tam tikras kūrybines sąlygas arba patys jų ieško.

Citata Nr. 7231

Jei žmogus – nesvarbu, kam jis vadovauja, – tvirtai žino, ko kiekvienu atveju reikia, ir geba tai parūpinti, tai tikrai bus geras vadovas: choro, ūkio, valstybės arba kariuomenės.

Citata Nr. 7230

Kai kurie povai slepia savo uodegą ir vadina tai išdidumu.

Citata Nr. 7229

Visiems kvailiams knieti iš ko nors pasijuokti.

Citata Nr. 7228

Tas, kas padarė man gyvenimą nuostabų, padarys nuostabią ir mano mirtį.

Citata Nr. 7227

Protas, kuriam būdinga vien logika, panašus į durklą, kuriam būdinga tik judėti į priekį.

1 2 3 4 347
banner