Citata Nr. 6047

Jeigu kas nusikalto – tai jo nelaimė…

Citata Nr. 6046

Ateitis priklauso miniai.

Citata Nr. 6045

Tas, kuris nepajėgia baigti vieno reikalo, nesėkmingai imsis kito.

Citata Nr. 6044

Ką senolis mato sėdėdamas, jaunuolis nepastebi stovėdamas.

Citata Nr. 6043

Pasitikėjimas yra vyriškumas, ištikimybė – jėga.

Citata Nr. 6042

Tarnai, neturintys pono, nėra laisvi žmonės – liokajystė tūno jų sieloje.

Citata Nr. 6041

Nedalių dalykų pažinimas priklauso tai būties sričiai, kurioje negali būti netiesos.

Citata Nr. 6040

Žodis, einantis iš širdies, pasiekia širdį.

Citata Nr. 6039

Nelaimė tampa kertiniu charakterio akmeniu.

Citata Nr. 6038

Kai tave piktina kieno nors blogas poelgis, pasižiūrėk į save ir pagalvok, ar tu pats panašiai nesielgi…

Citata Nr. 6037

Pasaulyje tėra vienintelis heroizmas: matyti pasaulį tokį, koks jis yra, ir jį mylėti.

Citata Nr. 6036

Kas per anksti ateina, tą nubaudžia pamėgdžiotojai.

Citata Nr. 6035

Nuosaikiai ir laiku užsiiminėjantis fiziniais pratimais žmogus ligą gali įveikti be jokio gydymo.

Citata Nr. 6034

Didžiausia gyvenimo paslaptis yra ta, kad nėra jokios paslapties. Tu gali pasiekti bet kokį tikslą, jei pakankamai atkakliai jo sieksi.

Citata Nr. 6033

Pagarba randasi iš įtaką laiduojančios atsakomybės.

Citata Nr. 6032

Gimdydamas ir maitindamas vaikus, tėvas atlieka tik trečdalį užduoties. Jam privalu žmonių giminei duoti žmonių, visuomenei – visuomeniškų žmonių, valstybei – piliečių. Kiekvienas žmogus, galintis mokėti tą trigubą skolą ir to nedarantis, nusikalsta; ir galbūt nusikalsta dar labiau, temokėdamas jos tik pusę. Kas negali įvykdyti tėvo pareigų, tas neturi teisės juo būti.

Citata Nr. 6031

Valdo aistras ne tas, kuris visai jų atsisako, bet tas, kuris jomis naudojasi kaip laivu arba žirgu, tai yra nukreipia jas ten, kur reikia ir naudinga.

Citata Nr. 6030

Sutikčiau visą gyvenimą praleisti tamsoje, kad tik sužinočiau, kas tai yra šviesa.

Citata Nr. 6029

Aš kuo toliau, tuo labiau pripažįstu, kad laukinė gamta yra vienintelis dalykas, vertas išsaugojimo.

Citata Nr. 6028

Klasiku mes vadiname rašytoją, kurį galima girti jo neskaičius.

Citata Nr. 6027

Rinkis žmoną paprastą dieną, ne per išeigines.

1 2 3 4 289
banner