Citata Nr. 7819

Tebūnie jie [t.y. ankstyvieji jo bandymai rašyti] pasmerkti nežiniai, kol iš manęs kils kas nors svarbaus, didžio, meniško.

Citata Nr. 7818

Kalba yra didis, tautos statytas paminklas.

Citata Nr. 7817

Nėra skanesnės duonos už tą, kuria daliniesi su kitais.

Citata Nr. 7816

Komercija – tai kitų žmonių pinigai.

Citata Nr. 7815

Jeigu norima, kad mes suprastume, kas mums sakoma, turi būti kreipiamasi į mus paprasta kalba.

Citata Nr. 7814

Galvok, ką kalbi, netgi tada, kai juokauji.

Citata Nr. 7813

Savimeilė – draugystės nuodas.

Citata Nr. 7812

Į narsią širdį sudūžta visos negandos.

Citata Nr. 7811

… kai tik mes suvokiame, kur yra Suvokimo Slenkstis, mums nesunku jį peržengti.

Citata Nr. 7810

Negalite žaisti su savyje tūnančiu žvėrimi ir juo netapti. Negalite apgaudinėti kitų ir neišduoti savosios tiesos. Negalite išlikti jautrūs viduje, jei esate žiaurūs išorėje. Jei kas svajoja turėti gražų sodą, piktžolių neveisia.

Citata Nr. 7809

Kupina taurė neština atsargiai.

Citata Nr. 7808

Burtą visada ištraukia tas, kuris to nesitiki.

Citata Nr. 7807

Genijus – tai įgimtas stropumas.

Citata Nr. 7806

Niekuomet nebus iš tikrųjų laisvos ir apšviestos Valstybės, kol ji nepripažins individo kaip aukštesnės ir nepriklausomos galios, iš kurios kyla visa jos pačios galia ir autoritetas, ir kol ji atitinkamai nesielgs su juo.

Citata Nr. 7805

Naktį galvojant apie Vokietiją dingsta visi miegai.

Citata Nr. 7804

Kas atėjo į pasaulį, norėdamas jį rimtai pamokyti svarbiausių dalykų, tas galės pasakyti esąs laimingas, jei išneš sveiką kailį.

Citata Nr. 7803

Tiesos klausimais turi užsiimti profesionalai – teologai ir fizikai teoretikai.

Citata Nr. 7802

Žmogui būdinga klysti, o mulkiui – užsispirti dėl savo klaidos.

Citata Nr. 7801

Aš niekada nesigiriu. Priešingai, esu nepaprastai kuklus. Ir jeigu sakau, kad esu geresnis už kitus, tai tik todėl, kad visi kiti – visiški nevykėliai.

Citata Nr. 7800

Keista kančia: mirti iš ilgesio dėl kažko, ko niekad jau nepatirsi.

Citata Nr. 7799

Mada tai išsigimimo forma: ji tokia šlykšti ir atgrasi,kad mes kas pusę metų stengiamės ją pakeisti.

1 2 3 4 374
banner