Citata Nr. 6164

Tu kažką sužinojai. Tokiu atveju iš pradžių visada atrodo, tarsi būtum kažką praradęs.

Citata Nr. 6163

Gyrimasis – tai savinimasis gėrybių, kurių iš tikro nėra.

Citata Nr. 6162

.. didžiausias dalykas bičiulystėje yra laikyti save lygiu su žemesniaisiais.

Citata Nr. 6161

Laimėtojų niekada niekas neklausia, ar jie kalbėjo tiesą.

Citata Nr. 6160

Mylėk tiesą, o melą laikyk nuodu.

Citata Nr. 6159

Gyvenimo prasmingumą irgi lemia jo viršūnės, ir vienintelis įvykis retrospektyviai gali suteikti prasmę visam gyvenimui. Paklauskime alpinisto, kuris stebi saulėlydžio nutviekstas alpes, taip sukrėstas gamtos didybės, kad šiurpuliai eina per nugarą, – paklauskime, ar po tokios patirties jo gyvenimas gali kada nors tapti visiškai beprasmis.

Citata Nr. 6158

Nesiskųsti skausmu – geriausias vaistas.

Citata Nr. 6157

Gailestis niekam nepadeda pasitaisyti.

Citata Nr. 6156

Atvirumas pasireiškia ne tuo, kad sakytum viską, ką manai, o tuo, kad sakytum tik tai, ką manai.

Citata Nr. 6155

Vynas žudo grožį, vynas trumpina jaunystę.

Citata Nr. 6154

Geriau mylėti ir prarasti, negu apskritai niekada nemylėti.

Citata Nr. 6153

Veltui nusikaltėliai, piktadariai, nedėkingieji, pagaliau bejausmiai gamtai, menki ir neverti dienos šviesos tironai džiaugiasi savo barbariškumu; ateina ramybės ir susimąstymo akimirkos, kai prabyla kerštinga sąžinė ir, atsigręžusi į juos pačius, pasmerkia juos vos ne nuolatinėms kančioms. Kas kankina žmones, tas kankina save; jo kančios tolygios padarytoms skriaudoms.

Citata Nr. 6152

Dorovingas žmogus daug aukoja draugams, tėvynei, – net ir gyvybę.

Citata Nr. 6151

šaiškėjo tai, apie ką nuolat galvoju – apie valstybę: paprasčiausiai geras ir protingas žmogus negali būti valstybės nariu (piliečiu)“?

Citata Nr. 6150

Košmarai – vaiduokliai mūsų oro pilyse.

Citata Nr. 6149

Žmogus, kuriam niekas nepatinka, daug nelaimingesnis, už tą, kuris niekam nepatinka.

Citata Nr. 6148

Savo netobulumo suvokimas artina prie tobulumo.

Citata Nr. 6147

Rytdiena nesvarbu, nes gyvenu šiandien.

Citata Nr. 6146

Nors esu universiteto dėstytojas, tinklaraščių pasaulis yra mano intelektiniai namai. Akademinio rašymo sritis atrodo per daug siaura ir varžanti. Tinklaraščiai yra naujasis proto pasaulis – žemė, kur mokslas susitinka su sveiku protu, o logika su gyvenimu.

Citata Nr. 6145

Jaunystė ima dvejoti, atsilieka, nulenkia galvą ir nebenori eiti su manimi.

Citata Nr. 6144

Dar pridurtina, kad sunkumas pasidabinti šlovės vainiku už kūrinius yra atvirkščiai proporcingas kūrinių vartotojų skaičiui – dėl lengvai suprantamų priežasčių. Todėl kur kas sunkiau pelnyti šlovę pamokomais kūriniais nei tokiais, kurie skirti pramogai. Bet visų sunkiausia – filosofams, nes jų veikaluose slypinti išmintis neturi garantijų, be to, iš jos neišpeši medžiaginės naudos …

1 2 3 4 295
banner