Citata Nr. 6269

Negalima išgydyti ligonio, kuris mano esąs sveikas.

Citata Nr. 6268

Klaidos yra atradimų vartai.

Citata Nr. 6267

Kur vaikai – ten aukso amžius.

Citata Nr. 6266

Žogaus kova pries valdžią, yra atminties kova prieš užmaršumą

Citata Nr. 6265

Nieko nėra pasauly sunkesnio kaip tiesumas ir nieko lengvesnio kaip meilikavimas.

Citata Nr. 6264

Ir po blogos rugiapjūtės reikia vėl sėti.

Citata Nr. 6263

Kaip mažai draugų pasiliktų draugais, jeigu jie galėtų sužinoti visas vienas kito mintis.

Citata Nr. 6262

Pastangos atneša išmintį ir tyrumą; tingumas gimdo tamsumą ir žadina juslingumą … Nešvarus žmogus visuomet tingus, tai tas, kuris mėgsta pasėdėti prie krosnies, atsidrėbti saulės atokaitoje, kuris ilsisi nepavargęs. Jei nori išvengti nešvaros ir ydų, dirbk atsidėjęs, nors tektų kuopti arklides. Prigimtį sunku įveikti, bet ji turi būti įveikta.

Citata Nr. 6261

Labai nemalonus mūsų laikų reiškinys – tik ribotų žmonių įsitikinimas savo teisumu.

Citata Nr. 6260

Tolerancija – geriausia religija.

Citata Nr. 6259

Jūs įgaunate jėgų, drąsos ir pastikiėjimo kiekvieną kart1, kai sustojate pažvelgti baimei į akis. Darykite tai, ko, jūsų nuomone, jūs negalite.

Citata Nr. 6258

Išmokti mylėti įmanoma tik mylint.

Citata Nr. 6257

Teisėtumas yra rinkinys normų, kurios teikia tvirtybės apibrėžtam žmogui tam tikroje civilizacijoje.

Citata Nr. 6256

Ką norite, kad žmonės apie jus galvotų, tą ir patys apie juos galvokite.

Citata Nr. 6255

Draugystė tenkinasi tuo, kas galima, nereikalaudama to, kas priklauso.

Citata Nr. 6254

Niekas niekada nebuvo garbinamas dėl to, ką gavo. Pagarbos nusipelnė tik tie, kas davė.

Citata Nr. 6253

Darbas – tai mano gyvybinė funkcija.Kai nedirbu, nejuntu savyje jokios gyvybės.

Citata Nr. 6252

Mūsų maksimali laisvė yra teisė ir galia nuspręsti, kokią įtaką mums darys aplinkiniai.

Citata Nr. 6251

Menkystė tuo pranaši, kad neturi silpnos vietos.

Citata Nr. 6250

Visa yra vienis.

Citata Nr. 6249

Jeigu tave užklumpa netikėta bėda ir tu nusivili, atmink štai ką: gamtos dėsniai teigia, kad vienoms durims užsidarius prasiveria kitos.

1 2 3 4 300
banner