Citata Nr. 6378

Garsiai skamba vidinė tuštuma, o kas tylus – dar ne beširdis.

Citata Nr. 6377

Meilė pernelyg didis jausmas, kad būtų tik asmeninis, intymus kiekvieno reikalas.

Citata Nr. 6376

Būkite kuklūs! Tai yra meilus pasidižiavimas ir mažai tikėtina įžeisti.

Citata Nr. 6375

Sunkiomis aplinkybėmis liaudį gali išgelbėti heroizmas, bet tik visuma mažų kasdienių dorybių lemia jos didingumą.

Citata Nr. 6374

Gryna ir paprasta tiesa yra retai kada gryna ir niekad paprasta.

Citata Nr. 6373

Tėra viena laisvė – išsiaiškinti santykius su mirtimi. Po to jau viskas įmanoma. Negaliu priversti tave tikėti Dievą. Tikėti Dievą – tai susitaikyti su mirtimi. Kai susitaikysi su mirtimi, Dievo problema bus išspręsta – bet ne atvirkščiai.

Citata Nr. 6372

Nedėkingumas anksčiau ar vėliau pražudo savo šeimininką.

Citata Nr. 6371

Aš idealistas. Nežinau kur einu, bet einu savo keliu.

Citata Nr. 6370

Nėra įrodymų, kad blusa, gyvenanti pelės kailiuke, bijo katės.

Citata Nr. 6369

Politikos veikėjai nesivadovauja meile arba neapykanta, juos veikia interesai, o ne jausmai.

Citata Nr. 6368

Senas sielvartas didžiosios žmogaus gyvenimo paslapties dėka pamažu tampa tyliu, graudžiu džiaugsmu. – „Broliai Karamazovai“.

Citata Nr. 6367

Savo trūkumų nematome,o svetimus pastebime tuoj pat.

Citata Nr. 6366

Niekada nepažiūrėkite atgal, ar jūs griūsite laipteliais.

Citata Nr. 6365

Traukydama visas mano širdies stygas, jūs manote, jog raunate blogus mano polinkius.

Citata Nr. 6364

Iš visų kelių į širdį – gailestingumas pats trumpiausias.

Citata Nr. 6363

Gerą klausytoją pašnekovai vertina. Maža to – jis daug sužino.

Citata Nr. 6362

Įprasčiausia terorizmo forma JAV yra vykdoma buldozeriais ir grandininiais pjūklais.

Citata Nr. 6361

Ekonomiškai kapitalizmas engia kaupimu. Jis engia tuo, kas jau sukaupta, kaupia didindamas save, ir, kuo daugiau kaupia, tuo labiau išnaudoja. Marxas neįsivaizdavo kitos išeities iš šio užburto rato, išskyrus revoliuciją. Jai įvykus, manė jis, kaupimas bus reikalingas tik tiek, kad užtikrintų visuomeninę gamybą. Tačiau revoliucija savo ruožtu industrializuojasi, ir tada tampa aišku, kad kaupimas priklauso ne nuo kapitalizmo, o nuo pačios technikos ir kad mašina galiausiai šaukiasi mašinos. Bet kokia bendrija siekia kaupti, o ne leisti savo pajamas. Ji kaupia, kad augtų pati ir didintų savo galią. Kad ir kokia būtų ši bendrija – buržuazinė ar socialistinė, – ji atideda teisingumą ateičiai, kad padidintų savo galią. Tačiau viena jėga susiduria su kitomis jėgomis. Ji apsirūpina technika ir apsiginkluoja, nes ir kitos daro tą patį. Ji nesiliauja kaupti ir tai darys tol, kol jai nepavyks vienai valdyti pasaulio.

Citata Nr. 6360

Darbus žmogus visuomet ras darbą.

Citata Nr. 6359

Entuziastingai skelbiamas šūkis: "Už gyvybę svarbesnė garbė!" išties reiškia štai ką: žmogaus gyvenimas ir gerovė – niekis, tikroji vertybė – tai, ką kiti apie mus mano.

Citata Nr. 6358

Kadangi nebeišaugsiu, turiu save pakęsti tokią, kokia esu, su visais netobulumais; tačiau noriu ieškoti būdo, kaip nueiti į Dangų labai tiesiu, trumpu, visiškai nauju mažu keleliu.

1 2 3 4 305
banner