Author: Jasunaris Kavabata

Citata Nr. 4305

Grožėjimasis pažadina didžiausią užuojautą ir meilę žmonėms.

banner